מדיה ויקי:Abusefilter-warning-remove-notice

Ambox warning pn.svg אזהרה: המסנן האוטומטי זיהה כי בכוונתך לבצע עריכה שאינה תורמת למיזם. אין להסיר הודעות בעניין הצבעות מחיקה ומחלוקת והודעות בעניין דיוני חשיבות עד לאחר סיום הדיון וההצבעה. הסרת ההודעות אינה מפסיקה את הדיון או ההצבעה ולכן רק מפריעה להליך התקין של ניהול הדיון או ההצבעה.
  • אם תוכן המדריך אינו יאה בעינך, באפשרותך לפנות לדף השיחה של המדריך.
  • אם המדריך הושחת, יש לשחזר את הדף לקדמותו.
  • אם עריכה זו אינה מזיקה, באפשרותך ללחוץ על "שמירה" בשנית, ולדווח על השגיאה.