הבדלים בין גרסאות בדף "שיחון רוסי"

נוספו 392 בתים ,  לפני 3 שנים
(←‏פאבים: מים מינרליים/מוגזים יש בפסקת האוכל)
!bgcolor=#EEEEEE|תעתיק עברי
|-
| כמה זה עולה? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Сколько это стоит?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|SKOHL’SKOL’-kuhko EHE-tuhto STOHSTO-eet?}}</div> || '''סקולסקוֹל-קוקוֹ אהאֶ-טוטוֹ סטוסטוֹ-איטאִיט?'''
|-
| זה יקר מדי || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Это слишком дорого.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|EHE-tuhto SLEESH-kuhmkom DOHDO-ruhro-guhgo}}</div> || '''אהאֶ-טוטוֹ סלישסלִישׁ-קוםקוֹם דודוֹ-רארוֹ-גוגוֹ'''
|-
| האם אתה לוקח _____? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Вы примете _____?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|vyhvy PREE-meeme-tyehte _____?}}</div> || '''וייויִי פריפרִי-מימֵ-טייהטֵה _____?'''
|-
| יקר || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|дорого}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|DOHDO-ruhro-guhgo}}</div> || '''דודוֹ-רורוֹ-גוגוֹ'''
|-
| זול || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|дёшево}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|DYDYO-shyhshe-vuhvo}}</div> || '''דידיוֹ-שישֵׁ-ווווֹ'''
|-
| אני לא יכול/ה להרשות לי את זה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Я не могу себе этого позволить}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|yahya neene mahmo-GOOHGOO seese-BYEHBE EHE-tuhto-vuhvo pazpoz-VOHVO-leet’}}</div> || '''יאיַא נהנֵה מוגומוֹגוּ סבייהסֵבֵּה אהאֶ-טוטוֹ-ווהווֹה פאזפוֹז-ווווֹ-ליטלִיט' '''
|-
| אני לא מעוניין בזה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Я это не хочу}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|yahya EHE-tuhto neene khahkho-CHOO}}</div> || '''יאיַא אהאֶ-טוטוֹ נינהֵ קאחוֹ-צ'ווּ'''
|-
| אתה מרמה אותי || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Вы меня обманываете}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|vyhvy meeme-NYAHNYA abob-MAHMA-nyhny-vahva-eee-tyehte}}</div> || '''ויויִי מי-נייהמֵניַה אבאוֹבּ-מאמַ-ניניִי-והוַה-איאֵ-טייהטֵה'''
|-
| אני לא מעוניין/ת || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Мне это не интересно}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|mnyehmne EHE-tuhto neene eenin-teete-RYEHSRES-nuhno}}</div> || '''מנייהמְנֵה אהאֶ-טוטוֹ נינֵה איןאִין-טיטֵ-ריאסרֵס-נונוֹ'''
|-
| בסדר, אני אקח את זה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Хорошо, я возьму}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|khahho-rahro-SHOHSHO, yahya vahz’voz’-MOO e-to}}</div> || '''חאחוֹ-רארוֹ-שושוֹ, יאיַא ווֹז-מוּ ואזאֶ-מוטוֹ'''
|-
| אפשר בבקשה לקבל את שקית? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Дайте, пожалуйста, пакет?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|DIGHDAI-tyehte, puhpo-ZHAHZHA-luhlui-stuhsta, pahpa-KYEHTKET?}}</div> || '''דיגדַי-טייהטֵה, פופוֹ-זאזַ'א-לולוּי-סטוסטַה, פאפַ-קייתקֵט?'''
|-
| אני זקוק/ה ל... || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Мне нужен/нужна/нужно/нужны...}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|mnyehmne NOO-zhehnzhen / noohnoo-ZHNAHZHNA / NOOZH-nuhno / noohnoo-ZHNYHZHNY}}</div> || '''מנייהמנֵה נונוּ-זזֵ'ן / נונוּ-ז'נאנַא / נוזנוּז'-נאנוֹ / נונוּ-ז'נינִיִי...'''
|-
| ...משחת שיניים || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...зубная паста}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...ZOOB-nuhna-yuhya PAHSPAS-tuhta}}</div> || '''...זובזוּב-נונַ-יאיַא פאספַּס-טוטַה'''
|-
| ...מברשת שיניים || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...зубная щётка}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...ZOOB-nuhna-yuhya SHYOHTSH'YOT-kuhka}}</div> || '''...זובזוּבּ-נונַ-יאיַא שצשׁ'טיוֹט-קוקַה'''
|-
| ...טמפונים || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...тампоны}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...tahmtam-POHPO-nyhny}}</div> || '''...טאםטאַם-פופוֹ-נינִיִי'''
|-
| ...סבון || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...мыло}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...MYHMY-luhlo}}</div> || '''...מימיִי-לולוֹ'''
|-
| ...שמפו || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...шампунь}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...shahmsham-POON'}}</div> || '''...שאםשַׁם-פוןפוּן' '''
|-
| ...משכך כאבים (''אספירין, איבופרופן'') || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...обезболивающее}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...aho-beezbez-BOHBO-lee-vahva-yoo-sheesh'e-yehye}}</div> || '''...אהאוֹ-ביזבֵּז-בובּוֹ-לילִי-והוַה-יויוּ-שישֵׁ-ייהיֵה'''
|-
| ...תרופה להצטננות || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...лекарство от простуды}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...leele-KAHRKAR-stvahstvo ahtot prahpro-STOO-dyhdy}}</div> || '''...לילֵ-קארקַר-סטוואסטווֹ אתאוֹת פרהפּרוֹ-סטוסטוּ-דידִיִי'''
|-
| ...תרופה לכאב בטן || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...лекарство от живота}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...leele-KAHRKAR-stvahstvo ahtot zhyhzhy-VOHVO-tuhta}}</div> || '''...לילֵ-קארקַר-סטוואסטווֹ אתאוֹת זזִ'ייי-ווווֹ-טוטַה'''
|-
| ...תער / מכונת גילוח || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...бритва}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...BREET-vuhva}}</div> || '''...בריטבּריט-ווהבַה'''
|-
| ...סוללות || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...батарейки}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...bahba-tahta-RAYREI-kee}}</div> || '''...באבָּ-טאטַ-ראירֵי-קיקִי'''
|-
| ...מטרייה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...зонтик}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...ZOHNZON-teek}}</div> || '''...זוןזוֹן-טיקטִיק'''
|-
| ...קרם הגנה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...лосьонлосьён от загара}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...luhs’los’-YOHNYON ot zahza-GAHGA-ruhra}}</div> || '''...לוסלוֹס-יוןיוֹן אותאוֹת זאזַ-גאגַ-רורַה'''
|-
| ...גלויה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...открытка}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...ahtot-KRYHTKRYT-kahka}}</div> || '''...אתאוֹת-קריטקרִיִיט-קהקַה'''
|-
| ...בולים || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...почтовые марки}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...pahtchpoch-TOHTO-vyhvy-yehye MAHRMAR-kee}}</div> || '''...פאטץפּוֹץ'-טוטוֹ-ויוִיִי-ייהיֵה מארמַר-קיקִי'''
|-
| ...נייר מכתבים || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...бумага}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...boo-MAHMA-guhga}}</div> || '''...בובּוּ-מאמַה-גוגַה'''
|-
| ...עט || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...ручка}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...ROOCH-kuhka}}</div> || '''...רוץרוּץ'-קהקַה'''
|-
| ...עפרון || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...карандаш}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...ka-ran-DASH}}</div> || '''...קַה-רַן-דַש'''
|}