שיחון אסטוני: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 116 בתים ,  לפני 4 שנים
!bgcolor=#EEEEEE|תעתיק עברי
|-
| שלום (פורמלי). || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Tere}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?TEHR-reh}}</div> || '''?'''
|-
| שלוםמה (לא פורמלי).שלומך? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Kuidas läheb?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| מהטוב שלומך?מאוד, תודה. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Hästi, aitäh}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| טובמה מאוד, תודה.שמך? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Mis on sinu/teie nimi?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| מההשם שמך?שלי הוא _____. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Minu nimi on ______}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?MEE-noo NEE-mee ohn _____}}</div> || '''?'''
|-
| השםשמח/ה שלילפגוש הוא _____אותך. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Meeldiv tutvuda}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| שמח/ה לפגוש אותך.בבקשה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Palun}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?PAH-loon}}</div> || '''?'''
|-
| בבקשהתודה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Tänan}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?TA-nahn}}</div> || '''?'''
|-
| תודהכן || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Jah}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?YAHH}}</div> || '''?'''
|-
| על לא דבר || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Ei}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?ay}}</div> || '''?'''
|-
| כןסליחה (השגת תשומת לב) || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Vabanda}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?VAH-bahn-dah}}</div> || '''?'''
|-
| לאסליחה (התנצלות) || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Vabandust}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?VAH-bahn-doost}}</div> || '''?'''
|-
| סליחהלהתראות (השגת תשומת לבפורמלי) || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Head aega}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?HEH-ahd AH-eh-gah}}</div> || '''?'''
|-
| סליחהלהתראות (התנצלותלא פורמלי) || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Nägemist}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?NAH-geh-mist}}</div> || '''?'''
|-
| להתראותאני (פורמלי)לא מדבר/ת אסטונית{{כ}}. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Ma ei räägi eesti keelt}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?MAH ay RAA-gee EHS-tee KEHLT}}</div> || '''?'''
|-
| להתראותאת/ה (לאמדבר/ת פורמלי)אנגלית? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Kas sa/te räägid/räägite inglise keelt?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KAHS sah RAA-gee-th EENG-lee-seh KEHLT?/KAHS teh RAA-gee-teh EENG-lee-seh KEHLT?}}</div> || '''?'''
|-
| אניהאם לאיש מדברכאן מישהו שמדבראסטונית{{כ}}.אנגלית? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Kas on keegi siin kes räägib inglise keelt?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|kahs ohn KEH-key seen kehs RAA-keyeb EEN-klee-seh kehlt?}}</div> || '''?'''
|-
| את/ה מדבר/ת אנגלית ?הצילו! || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Aidake!}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?IGH-dak-keh!}}</div> || '''?'''
|-
| האםבוקר יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית ?טוב || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Tere hommikust}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?TEH-reh HOHM-mee-koost}}</div> || '''?'''
|-
| הצילוערב !טוב || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Tere õhtust}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?TEH-reh HOOKH-toost}}</div> || '''?'''
|-
| בוקרלילה טוב || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Head ööd}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?HEH-ahd hird}}</div> || '''?'''
|-
| אחראני הצהרייםלא טובים.מבין/ה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Ma ei saa aru}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?MAH ay sahh AH-roo}}</div> || '''?'''
|-
| ערבאיפה טובהשירותים ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Kus on tualett?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KOOS ohn TWAH-let?}}</div> || '''?'''
|-
| לילה טוב || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| אני לא מבין/ה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| איפה השירותים ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| מה? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''