שיחון אסטוני: הבדלים בין גרסאות בדף

| איפה השירותים ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Kus on tualett?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KOOS ohn TWAH-let?}}</div> || '''?'''
|-
| מה? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|kaj?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| איפה? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|kje?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| מי? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|kdo?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| מתי? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|kdaj?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| איזה? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|kateri?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| למה? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|zakaj?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| איך? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|kako?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| כמה? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|koliko?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|}