שיחון לטבי: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 508 בתים ,  לפני 4 שנים
!bgcolor=#EEEEEE|תעתיק עברי
|-
| שלום || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Sveiks! (פנייה לגבר). Sveika! (פנייה לאישה)}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|SVEH-eeks! (פנייה לגבר). SVYEH-kah! (פנייה לאישה)}}</div> || '''?'''
|-
| שלוםמה (לא פורמלי).שלומך? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Kā jums klājas?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|kahh yooms KLAHH-yuhs?}}</div> || '''?'''
|-
| מהטוב שלומך?מאוד, תודה. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Labi, paldies}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?LAH-bee, PUHL-dyehs}}</div> || '''?'''
|-
| טובמה מאוד, תודה.שמך? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Kā jūs sauc?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|kaah yoos sowts?}}</div> || '''?'''
|-
| מההשם שמך?שלי הוא _____. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Mani sauc______ }}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?MAH-nee sowts_____}}</div> || '''?'''
|-
| השם שלישמח/ה הואלפגוש _____אותך. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Prieks iepazīties}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?pryehks EA-puh-zee-tyehs}}</div> || '''?'''
|-
| שמח/ה לפגוש אותך.בבקשה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Lūdzu}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?LOO-dzoo}}</div> || '''?'''
|-
| בבקשהתודה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Paldies}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?PUHL-dyehs}}</div> || '''?'''
|-
| תודהעל לא דבר || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Lūdzu}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?LOO-dzoo}}</div> || '''?'''
|-
| על לא דברכן || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?yahh}}</div> || '''?'''
|-
| כןלא || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?neh}}</div> || '''?'''
|-
| לאסליחה (השגת תשומת לב) || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Atvainojiet}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?UHT-vay-noh-yeht}}</div> || '''?'''
|-
| סליחה (השגת תשומת לבהתנצלות) || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Piedodiet}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?pyeh-DOH-dyeht}}</div> || '''?'''
|-
| סליחהלהתראות (התנצלותפורמלי) || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Uz redzēšanos}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?ooz REHD-zehh-shuh-nohs}}</div> || '''?'''
|-
| להתראות (לא פורמלי) || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Atā}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?UH-tahh}}</div> || '''?'''
|-
| להתראותאני (לא פורמלי)מדבר/ת לטבית || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Es nemāku latviešu valodu}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?ehs neh-MAA-koo luht-VYEH-shoo vuh-LOH-doo}}</div> || '''?'''
|-
| אני לאאת/ה מדבר/ת לטבית{{כ}}.אנגלית? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Vai Jūs runājat angliski?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|VUH-ee yoos ROO-nyaaht UHN-glys-kee?}}</div> || '''?'''
|-
| את/ההאם מדבריש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Vai te ir kāds, kurš runā angliski?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|VUH-ee teh eer kaads, kursh ROO-naa AHN-glys-kee?}}</div> || '''?'''
|-
| האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית ?הצילו! || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Palīgā!}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?PUH-lee-gaah!}}</div> || '''?'''
|-
| הצילובוקר !טוב || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Labrīt}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?luh-BREET}}</div> || '''?'''
|-
| בוקריום טוב || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Labdien}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?luhb-DYEHN}}</div> || '''?'''
|-
| אחרערב הצהריים טובים.טוב || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Labvakar}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?luhd-VUH-kuhr}}</div> || '''?'''
|-
| ערבלילה טוב || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Ar labu nakti}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?uhr LUH-boo NUHK-tee}}</div> || '''?'''
|-
| לילהאני טובלא מבין/ה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Es nesaprotu}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?ehs NEH-suh-proh-too}}</div> || '''?'''
|-
| אניאיפה לא מבין/ההשירותים? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Kur ir tualete?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|koor eer TWAH-leh-teh?}}</div> || '''?'''
|-
| איפה השירותים מה? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|kas?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| מהאיפה? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|kur?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| איפהמי? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|kurš?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| מימתי? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|kad?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| מתיאיזה? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|kas?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| איזהלמה? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|kāpēc?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| למהאיך? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| איךכמה? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|cik daudz?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|-
| כמה? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?}}</div> || '''?'''
|}