שיחון לטבי: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 476 בתים ,  לפני 4 שנים
!bgcolor=#EEEEEE|תעתיק עברי
|-
| עזוב אותי לנפשי. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Ej prom}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?ey prohm}}</div> || '''?'''
|-
| אל תיגע בי! || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Neaizskar mani!}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?neh-AYZS-kahr MAH-nee!}}</div> || '''?'''
|-
| אני הולך/ת להתקשר למשטרה. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Es izsaukšu policiju}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?ehs EEZ-sowk-shoo poh-LEE-tsyoo}}</div> || '''?'''
|-
| משטרה! || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Policija!}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?poh-LEE-tsyah!}}</div> || '''?'''
|-
| עצור! גנב! || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Ķeriet zagli!}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?KYEH-ryeht ZAH-glee!}}</div> || '''?'''
|-
| הצילו! || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Palīgā!}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?Pah-lee-gaa!}}</div> || '''?'''
|-
| אני זקוק לעזרתך || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Man vajag jūsu palīdzību}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?mahn VAY-ahg YOO-soo pah-LEE-jee-boo}}</div> || '''?'''
|-
| זה מקרה חירום || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Ir avārijas situācija}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?ihr ah-VAA-ryahs see-TWAA-tsyah}}</div> || '''?'''
|-
| איבדתי את דרכי || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Esmu apmaldījies (כאשר הדובר גבר). Esmu apmaldījusies (כאשר הדוברת אישה)}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?EHS-moo ahp-MAHL-dee-yehs (כאשר הדובר גבר). EHS-moo ahp-MAHL-dee-yoo-syehs (כאשר הדוברת אישה)}}</div> || '''?'''
|-
| איבדתי את התיק שלי || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Es pazaudēju savu somu}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?ehs pah-ZOW-dehh-yoo SAH-voo SOH-moo}}</div> || '''?'''
|-
| איבדתי את הארנק שלי || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Es pazaudēju savu maku}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?ehs pah-ZOW-dehh-yoo SAH-voo MAH-koo}}</div> || '''?'''
|-
| אני חולה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Esmu slims (כאשר הדובר גבר). Esmu slima (כאשר הדוברת אישה)}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?EHS-moo sleems/ SLEE-mah}}</div> || '''?'''
|-
| נפצעתי || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Es esmu ievainots}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?ehs EHS-moo ie-VAI-nohts}}</div> || '''?'''
|-
| אני זקוק לרופא || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Man vajag ārstu}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|?mahn VAI-ahg AARS-too}}</div> || '''?'''
|-
| האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Vai es drīkstu izmantot jūsu telefonu?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|vai ehs DREEKS-too eez-MAHN-toht YOO-soo teh-leh-FOH-noo?}}</div> || '''?'''
|}