שיחון ספרדי: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 61 בתים ,  לפני 4 שנים
!bgcolor=#EEEEEE|תעתיק עברי
|-
| האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Aceptan dólares estadounidenses?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ah-SEHP-tahn DOH-lah-rehs ehs-tah-dow-oo-nee-DEHN-sehs?}}</div> || '''אספטאןאה-ספ-טאן דולארסדו-לא-רס אסטאדואונידנססאס-טא-דו-או-ני-דנ-סס?'''
|-
| האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Aceptan tarjeta de crédito?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ah-SEHP-tahn tahr-HEH-tah deh KREH-dee-toh?}}</div> || '''אספתןאה-ספ-תן תרחתהתאר-חה-תה דה קרדיתוקרה-די-טו?'''
|-
| האם אתם מבצעים החלפות מטבע ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Me puede cambiar dinero?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|meh PWEH-deh kahm-BYAHR dee-NEH-roh?}}</div> || '''מה פואדןפווה-דה קאמביארקאמ-ביאר דינרודי-נה-רו?'''
|-
| היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Dónde puedo cambiar dinero?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|DOHN-deh PWEH-doh kahm-BYAHR dee-NEH-roh?}}</div> || '''דונדהדונ-דה פואדופווה-דו קאמביארקאמ-ביאר דינרודי-נה-רו'''
|-
| מהו שער החליפין ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿A cuánto está el cambio?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ah KWAHN-toh ehs-TAH ehl KAHM-byoh?}}</div> || '''אה קואנטוקוואנ-טו אסטהאס-טה אל קאמביוקאמ-ביו?'''
|-
| היכן אוכל למצוא כספומט ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Dónde hay un cajero automático?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|DOHN-deh eye kah-HEH-roh ow-toh-MAH-tee-koh?}}</div> || '''דונדהדונ-דה איי און קאחרוקא-חה-רו אאוטומאטיקואאו-טו-מא-טי-קו'''
|}