שיחון ספרדי: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 206 בתים ,  לפני 4 שנים
!bgcolor=#EEEEEE|תעתיק עברי
|-
| האם ישנם חדרים זמינים ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Hay habitaciones libres?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ai ah-bee-tah-SYOH-nehs LI-brehs?}}</div> || '''איי אביטסיונסאה-בי-תא-סיו-נס ליברסלי-ברס?'''
|-
| כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Cuanto cuesta una habitación para una persona/para dos personas?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KWAHN-toh KWEHS-tah OO-nah ah-bee-tah-SYOHN PAH-rah OO-nah pehr-SOH-nah/PAH-rah dohs pehr-SOH-nahs?}}</div> || '''קואנטוקוואנ-טו קואסטהקווס-טה אונהאו-נה אביטאסיוןאה-בי-טא-סיון פארהפר-סו-נה אונה פרסונה/ דוס פרסונאספר-סו-נאס?'''
|-
| האם יש בחדר ___... || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿La habitación viene con....?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|lah ah-bee-tah-SYOHN BYEH-neh kohn?....}}</div> || '''לה אביטאסיוןאה-בי-טא-סיון בייה-נה ביאנהקון קון______'''
|-
| ...סדינים ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...sábanas?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|SAH-bah-nahs?}}</div> || '''סאבאנאס...און סא-בא-נאס?'''
|-
| ...חדר אמבטיה ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...un baño?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|oon BAH-nyoh?}}</div> || '''באניו...און בא-ניו?'''
|-
| ...טלפון ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...un teléfono?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|oon teh-LEH-foh-noh?}}</div> || '''טלפונו...און טה-לה-פו-נו?'''
|-
| ...טלוויזיה ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...un televisor?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|oon teh-leh-vee-SOHR?}}</div> || '''טלביסיון...און טה-לה-בי-סור?'''
|-
| האם אני יכול לראות את החדר ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Puedo ver la habitación primero?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|PWEH-doh vehr lah ah-bee-tah-SYOHN pree-MEH-roh?}}</div> || '''פואדופווה-דו ברוור לה אביטאסיוןאה-בי-טא-סיון פרימרופרי-מה-רו?'''
|-
|האם יש לכם חדר שקט יותר ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Tiene algo más tranquilo?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|TYEH-neh AHL-goh MAHS trahn-KEE-loh?}}</div> || '''טיאנהטייה-נה אלגואל-גו מאס טראנקילוטראנ-קי-לו?'''
|-
| ... גדול יותר ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...más grande?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|MAHS GRAHN-deh}}</div> || '''מאס גראנדהגראנ-דה'''
|-
| ...נקי יותר ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...más limpio?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|MAHS LEEM-pyoh}}</div> || '''מאס לימפיולימ-פיו'''
|-
| ...זול יותר? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...más barato?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|MAHS bah-RAH-toh}}</div> || '''מאס באראטובא-רא-טו'''
|-
| טוב, אני אקח אותו.. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Muy bien, la tomaré.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|MOO-ee byehn, lah toh-mah-REH}}</div> || '''מוימו-אי ביאןבייאן, לה טומארהטו-מא-רה'''
|-
| בכוונתי להישאר _____ לילותלילה/ות. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Me quedaré ______ noche(s).}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|meh keh-dah-REH ___ NOH-cheh(s)}}</div> || '''מה קדארהקה-דא-רה ___ נוצ׳הנו-צ׳ה/ (ס)נו-צ׳ס'''
|-
| את/ה יכול/ה להציע מלון אחר? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Puede recomendarme otros hoteles?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|PWEH-deh reh-koh-mehn-DAHR-meh OH-trohs oh-TEH-lehs?}}</div> || '''פואדהפווה-דה רקומנדארמהרק-קו-מנ-דאר-מה אוטרוסאו-טרוס אוטלסאו-טה-לס?'''
|-
| האם יש לך כספת ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Hay caja fuerte?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|eye KAH-hah FWEHR-teh?}}</div> || '''איי קאחהקא-חה פוארטהפוואר-טה?'''
|-
| ... לוקרים ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...taquillas?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...tah-KEE-yahs?}}</div> || '''טאקייאס...טא-קי-יאס?'''
|-
| האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿El desayuno/la cena va incluido/a?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ehl deh-sah-YOO-noh/lah SEH-nah bah een-kloo-WEE-doh/ah?}}</div> || '''אל דסאיונודה-סא-יו-נו/לה סנהסה-נה בהבא אינקלואידואינ-קלו-ווי-דו/דה?'''
|-
| באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿A qué hora es el desayuno/la cena?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ah KEH OH-rah ehs ehl deh-sah-YOO-noh/lah SEH-nah?}}</div> || '''אה קה אורהאו-רה אס אל דסאיונודה-סא-יו-נו/לה סנהסה-נה?'''
|-
| אנא נקו את החדר שלי.. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Por favor, limpie mi habitación.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|pohr fah-BOHR, LEEM-pyeh mee ah-bee-tah-SYOHN}}</div> || '''פור פבורפא-בור, לימפיהלימ-פייה מי אביטאסיוןאה-בי-טא-סיון'''
|-
| האם את/ה יכול/ה להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Puede despertarme a las _____?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|PWEH-deh dehs-pehr-TAHR-meh ah lahs _____?}}</div> || '''פואדהפווה-דה דספרטארמהדס-פר-טאר-מה אה לאס___לאס _____?'''
|-
| בכוונתי לבצע צֶ'ק אָאוּט. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Quiero dejar el hotel.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KYEH-roh deh-HAHR ehl oh-TEHL}}</div> || '''קיארוקייה-רו דחארדה-חאר אל אוטלאו-טל'''
|}