שיחון ספרדי: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 69 בתים ,  לפני 4 שנים
!bgcolor=#EEEEEE|תעתיק עברי
|-
| כמה עולה הכרטיס ל ____ ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Cuánto cuesta un billete _____?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KWAHN-toh KWEHS-tah oon beeh-YEH-teh ___?}}</div> || '''קואנטוקוואנ-טו קואסטהקווס-תא און בייטהבי-יה-תה _____?'''
|-
| כרטיס אחד ל- ____, בבקשה. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Un boleto/pasaje a _____, por favor.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|oon boh-LEH-toh/pah-SAH-heh ah _______, pohr fah-BOHR.}}</div> || '''און בולטובו-לה-טו / פסאחהפא-סא-חה אה _______, פור פבורפה-בור'''
|-
| לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿A donde va este tren/autobús?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ah DOHN-deh bah EHS-teh trehn/ ow-toh-BOOS?}}</div> || '''אה דונדהדונ-דה בהבא אסטהאס-תה טרן / אאוטובוסאאו-טו-בוס?'''
|-
| איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Donde está el tren/autobús hacia _____?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|DOHN-deh ehs-TAH ehl trehn / ow-toh-BOOS ah-syah _____?}}</div> || '''דונדהדונ-דה אסטהאס-תא אל טרן/ אאוטובוס אסיהאאו-טו-בוס אה-סיה _____?'''
|-
| האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Se para este tren/autobús en _____?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|seh PAH-rah EHS-teh trehn / ow-toh-BOOS ehn ___?}}</div> || '''סה פארהפא-רא אסטהאס-תה טרן /אאוטובוס אאו-טו-בוס אן _____?'''
|-
| מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Cuándo hace el tren/autobús para_____ departa?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KWAHN-doh AH-seh ehl trehn/ow-toh-BOOS PAH-rah ____ deh-PAHR-tah?}}</div> || '''קואנדוקוואנ-דו אסהאה-סה אל טרן /אאוטובוס פארהאאו-טו-בוס פא-רה ____ דפארטהדה-פאר-תא?'''
|-
| מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Cuándo llegará este tren/autobús a _____?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KWAHN-doh yeh-gah-RAH EHS-teh trehn / ow-toh-BOOS ah____?}}</div> || '''קואנדוקוואנ-דו יגארהיה-גא-רא אסטהאס-תה טרן /אאוטובוס אאו-טו-בוס אה _____ ?'''
|}