שיחון ספרדי: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 96 בתים ,  לפני 4 שנים
!bgcolor=#EEEEEE|תעתיק עברי
|-
| 0 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|cero}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|SEH-roh}}</div> || '''סרוסה-רו'''
|-
| 1 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|uno}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|OO-noh}}</div> || '''אונואו-נו'''
|-
| 2 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|dos}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|dohs}}</div> || '''דוס'''
| 3 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|tres}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|trehs}}</div> || '''טרס'''
|-
| 4 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|cuatro}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KWAH-troh}}</div> || '''קואטרוקווה-טרו'''
|-
| 5 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|cinco}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|SEEN-koh}}</div> || '''סינקוסינ-קו'''
|-
| 6 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|seis}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|SEH-ees}}</div> || '''סייססה-איס'''
|-
| 7 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|siete}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|see-EH-teh}}</div> || '''סיאטהסי-אה-תה'''
|-
| 8 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ocho}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|OH-choh}}</div> || '''אוצאו-צ'ו'''
|-
| 9 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|nueve}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|noo-EH-beh}}</div> || '''נואבהנו-אה-בה'''
|-
| 10 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|diez}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|dee-EHS}}</div> || '''דיאסדי-אס'''
|-
| 11 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|once}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|OHN-seh}}</div> || '''אונסהאונ-סה '''
|-
| 12 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|doce}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|DOH-seh}}</div> || '''דוסהדו-סה'''
|-
| 13 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|trece}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|TREH-seh}}</div> || '''טרסהטרה-סה '''
|-
| 14 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|catorce}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|kah-TOHR-seh}}</div> || '''קטורסהקא-טור-סה'''
|-
| 15 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|quince}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KEEN-seh}}</div> || '''קינסהקינ-סה'''
|-
| 16 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|dieciséis}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|dee-EH-see-SEH-ees}}</div> || '''דייס אי סייס די-אה-סי-סה-איס'''
|-
| 17 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|diecisiete}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|dee-EH-see-see-EH-teh}}</div> || '''דייס אי סיאטהדי-אה-סי-סי-אה-תה'''
|-
| 18 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|dieciocho}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|dee-EH-see-OH-choh}}</div> || '''דייס אי אוצ׳ודי-אה-סי-או-צ׳ו'''
|-
| 19 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|diecinueve}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|dee-EH-see-NOO-EH-beh}}</div> || '''דייס אי נואבהדי-אה-סי-נו-אה-בה'''
|-
| 20 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|veinte}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|VAIN-teh}}</div> || '''ביינטהוויינ-טה'''
|-
| 21 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|veintiuno}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|VAIN-tee-OO-noh}}</div> || '''ביינטיאונווויינ-טי-או-נו'''
|-
| 22 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|veintidós}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|VAIN-tee-DOHS}}</div> || '''ביינטידוסוויינ-טי-דוס'''
|-
| 23 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|veintitrés}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|VAIN-tee-TREHS}}</div> || '''ביינטיטרסוויינ-טי-טרס'''
|-
| 30 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|treinta}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|TRAIN-tah}}</div> || '''טריינתהטריינ-תא'''
|-
| 40 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|cuarenta}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|kwah-REHN-tah}}</div> || '''קוארנטהקווא-רנ-תא'''
|-
| 50 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|cincuenta}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|seen-KWEHN-tah}}</div> || '''סינקואנטהסינ-קוונ-תא'''
|-
| 60 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|sesenta}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|seh-SEHN-tah}}</div> || '''ססנטהסה-סנ-תא'''
|-
| 70 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|setenta}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|seh-TEHN-tah}}</div> || '''סטנטהסה-טנ-תא'''
|-
| 80 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ochenta}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|oh-CHEHN-tah}}</div> || '''אוצ׳נטהאו-צ׳נ-תא'''
|-
| 90 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|noventa}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|noh-BEHN-tah}}</div> || '''נובנטהנו-בנ-תא'''
|-
| 100 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|cien}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|see-EHN}}</div> || '''סיאןסי-אן'''
|-
| 200 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|doscientos}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|dohs-see-EHN-tohs}}</div> || '''דוסיאנטוסדוס-סי-אנ-טוס'''
|-
| 300 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|trescientos}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|trehs-see-EHN-tohs}}</div> || '''טרסיאנטוסטרס-סי-אנ-טוס'''
|-
| 1000 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|mil}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|MEEL}}</div> || '''מיל'''
| 2000 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|dos mil}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|dohs MEEL}}</div> || '''דוס מיל'''
|-
| 1,000,000 || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|un millón}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|oon mee-YOHN}}</div> || '''און מייוןמי-יון'''
|-
| חצי || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|medio}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|MEH-dyoh}}</div> || '''מדיומה-דיו'''
|}