שיחון ספרדי: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 331 בתים ,  לפני 4 שנים
!bgcolor=#EEEEEE|תעתיק עברי
|-
| עזוב אותי לנפשי. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Déjame en paz.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|DEH-hah-meh ehn PAHS}}</div> || '''דחמהדה-חא-מה אן פאס!'''
|-
| אל תיגע בי! || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¡No me toques!}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|noh meh TOH-kehs!}}</div> || '''נו מה טוקסטו-קס!'''
|-
| אני הולך/ת להתקשר למשטרה. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Llamaré a la policía.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|yah-mah-REH ah lah poh-lee-SEE-ah}}</div> || '''ימרהיא-מא-רה אה לה פוליסיהפו-לי-סי-יה'''
|-
| משטרה! || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¡Policía!}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|poh-lee-SEE-ah!}}</div> || '''פוליסיהפו-לי-סי-יה!'''
|-
| עצור! גנב! || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¡Alto, ladrón!}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|AHL-toh, lah-DROHN!}}</div> || '''אלטואל-טו, לדרוןלא-דרון!'''
|-
| אני זקוק/ה לעזרה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Necesito ayuda.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|neh-seh-SEE-toh ah-YOO-dah}}</div> || '''נססיטונה-סה-סי-טו איודהאה-יו-דא'''
|-
| זה מקרה חירום. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Es una emergencia.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ehs OO-nah eh-mehr-HEHN-syah}}</div> || '''אס אונהאו-נא אמרחנסיהאה-מר-חנ-סייא'''
|-
| איבדתי את דרכי. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Estoy perdido/aperdidodoh (כשהדובר הוא גבר) Estoy perdida (כשהדוברת היא אישה)}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ehs-TOY pehr-DEE-doh/ (כשהדובר הוא גבר) ehs-TOY pehr-DEE-dah (כשהדוברת היא אישה)}}</div> || '''אסטויאס-טוי פר-די-דו (כשהדובר הוא גבר) אס-טוי פר-די-דא (כשהדוברת היא פרדידואישה)'''
|-
| איבדתי את התיק שלי || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Perdí mi cartera. .}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|pehr-DEE mee kahr-TEH-rah}}</div> || '''פרדיפר-די מי קרטרהקאר-תה-רא'''
|-
| איבדתי את הארנק שלי || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Perdí la cartera/billetera.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|pehr-DEE lah kahr-TEH-rah / bee-yeh-TEH-rah}}</div> || '''פרדיפר-די מילה בייטרהבי-יה-תה-רא'''
|-
| אני חולה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Estoy enfermo/a.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ehs-TOY ehn-FEHR-moh/mah}}</div> || '''אסטויאס-טוי אנפרמואנ-פר-מו/מהמא'''
|-
| נפצעתי || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Estoy herido/a.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ehs-TOY heh-REE-doh/dah}}</div> || '''אסטויאס-טוי ארידוהא-רי-דו/דהדא'''
|-
| אני זקוק/ה לרופא || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Necesito un médico.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|neh-seh-SEE-toh OON MEH-dee-coh}}</div> || '''נססיטונה-סה-סי-טו און מדיקומה-די-קו'''
|-
| האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Puedo usar su teléfono?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|PWEH-doh oo-SAHR soo teh-LEH-foh-noh?}}</div> || '''פואדופווה-דו אוסראו-סאר סו טלפונוטה-לה-פו-נו?'''
|}