שיחון ספרדי: הבדלים בין גרסאות בדף

אין שינוי בגודל ,  לפני 4 שנים
| ...תרופה לכאב בטן. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|.... medicamento para el dolor de estómago}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...meh-dee-kah-MEHN-toh PAH-rah ehl doh-LOHR deh ehs-TOH-mah-goh}}</div> || '''...מה-די-קא-מנ-טו פא-רה אל דו-לור דה אס-טו-מא-גו'''
|-
| ...תער. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...una hoja/navaja de afeitar}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...OO-nah OH-hah/nah-BAH-hah deh ah-fay-TAHR}}</div> || '''...או-נהנא או-חה/נא-בא-חה דה אה-פיי-טאר'''
|-
| ...סוללות. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...pilas/baterías}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...PEE-lahs/bah-teh-REE-ahs}}</div> || '''...פי-לאס/בא-טה-רי-אס'''
| ...קרם הגנה. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...crema solar.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...KREH-mah soh-LARH}}</div> || '''...קרה-מה סו-לאר'''
|-
| ...גלויה. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...una postal.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...OO-nah pohs-TALH}}</div> || '''...או-נהנא פוס-טאל'''
|-
| ...בולים.. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...sellos}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...SEH-yohs}}</div> || '''...סה-יוס'''
| ...נייר מכתבים. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...papel para escribir.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...pah-PEHL PAH-rah ehs-kree-BEER}}</div> || '''...פא-פל פא-רה אס-קרי-ביר'''
|-
| ...עט. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...una pluma}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|...OO-nah PLOO-mah}}</div> || '''...או-נהנא פלו-מה'''
|}