שיחון ספרדי: הבדלים בין גרסאות בדף

הוסרו 7,156 בתים ,  לפני 4 שנים
|-
| שלום || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Hola}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|OH-lah}}</div> || '''או-לה''' {{פורבו|hola|es}}
|-
| שיהיה לך יום טוב || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Que pase un buen día}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|keh PAH-seh un BWEHN DEE-a}}</div> || '''קה פא-סה און בואן דייה'''
|-
| מה שלומך? (פורמלי) || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Cómo está usted?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KOH-moh ehs-TAH oos-TEHD?}}</div> || '''קו-מו אס-טה אוס-טד?'''
|-
| מה שלומך? (לא פורמלי) || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Cómo estás?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KOH-moh ehs-TAHS?}}</div> || '''קו-מו אס-טאס?''' {{פורבו|¿cómo_estás%3F|es}}
|-
| טוב מאוד, תודה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Muy bien, gracias.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|MOO-ee byehn, GRAH-syahs}}</div> || '''מו-אי ביין, גרא-סיאס '''
|-
| מה שמך? (פורמלי) || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Cómo se llama usted?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KOH-moh SAY YAH-mah oos-TEHD?}}</div> || '''קו-מו סה יא-מה אוס-טד?'''
|-
| מה שמך? (לא פורמלי) || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Cómo te llamas?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KOH-moh TAY YAH-mahs?}}</div> || '''קו-מו טה יא-מאס?''' {{פורבו|¿cómo_te_llamas%3F|es}}
|-
| להתראות || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Adiós}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ah-DYOHS}}</div> || '''אה-דיוס '''
|-
| אני מדבר/ת רק מעט ספרדית || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Hablo un poco español.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ah-BLOH oon POH-koh ehs-pah-NYOHL}}</div> || '''אה-בלו און פו-קו אס-פא-ניול'''
|-
| אני לא מדבר/ת ספרדית || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|No hablo español}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|noh AH-bloh ehs-pah-NYOL}}</div> || '''נו אה-בלו אס-פא-ניול'''
|-
| את/ה מדבר/ת אנגלית? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Hablas inglés?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|AH-blahs een-GLEHS?}}</div> || '''אה-בלאס אינ-גלס?'''
|-
| האם יש כאן מישהו שמדבר אנגלית? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Hay alguien que hable inglés?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ai ahl-GYEHN keh AH-bleh een-GLEHS?}}</div> || '''איי אל-גיין קה אה-בלה אינ-גלס?'''
|-
| הצילו! || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¡Ayuda!}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ah-YOO-dah!}}</div> || '''אה-יו-דה!'''
!bgcolor=#EEEEEE|תעתיק אנגלי
!bgcolor=#EEEEEE|תעתיק עברי
|-
| עזוב אותי לנפשי || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Déjame en paz}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|DEH-hah-meh ehn PAHS}}</div> || '''דה-חא-מה אן פאס!'''
|-
| אל תיגע בי! || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¡No me toques!}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|noh meh TOH-kehs!}}</div> || '''נו מה טו-קס!'''
|-
| אני הולך/ת להתקשר למשטרה. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Llamaré a la policía.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|yah-mah-REH ah lah poh-lee-SEE-ah}}</div> || '''יא-מא-רה אה לה פו-לי-סי-יה'''
|-
| משטרה! || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¡Policía!}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|poh-lee-SEE-ah!}}</div> || '''פו-לי-סי-יה!'''
=== תחבורה ===
==== נסיעה באוטובוסים ורכבות ====
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="1"
|-
!bgcolor=#EEEEEE|עברית
!bgcolor=#EEEEEE|ספרדית
!bgcolor=#EEEEEE|תעתיק אנגלי
!bgcolor=#EEEEEE|תעתיק עברי
|-
| כמה עולה הכרטיס ל ____ ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Cuánto cuesta un billete _____?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KWAHN-toh KWEHS-tah oon beeh-YEH-teh ___?}}</div> || '''קוואנ-טו קווס-תא און בי-יה-תה _____?'''
|-
| כרטיס אחד ל- ____, בבקשה. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Un boleto/pasaje a _____, por favor.}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|oon boh-LEH-toh/pah-SAH-heh ah _______, pohr fah-BOHR.}}</div> || '''און בו-לה-טו / פא-סא-חה אה _______, פור פה-בור'''
|-
| לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿A donde va este tren/autobús?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|ah DOHN-deh bah EHS-teh trehn/ ow-toh-BOOS?}}</div> || '''אה דונ-דה בא אס-תה טרן / אאו-טו-בוס?'''
|-
| איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Donde está el tren/autobús hacia _____?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|DOHN-deh ehs-TAH ehl trehn / ow-toh-BOOS ah-syah _____?}}</div> || '''דונ-דה אס-תא אל טרן/ אאו-טו-בוס אה-סיה _____?'''
|-
| האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Se para este tren/autobús en _____?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|seh PAH-rah EHS-teh trehn / ow-toh-BOOS ehn ___?}}</div> || '''סה פא-רא אס-תה טרן / אאו-טו-בוס אן _____?'''
|-
| מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Cuándo hace el tren/autobús para_____ departa?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KWAHN-doh AH-seh ehl trehn/ow-toh-BOOS PAH-rah ____ deh-PAHR-tah?}}</div> || '''קוואנ-דו אה-סה אל טרן / אאו-טו-בוס פא-רה ____ דה-פאר-תא?'''
|-
| מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Cuándo llegará este tren/autobús a _____?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KWAHN-doh yeh-gah-RAH EHS-teh trehn / ow-toh-BOOS ah____?}}</div> || '''קוואנ-דו יה-גא-רא אס-תה טרן / אאו-טו-בוס אה _____ ?'''
|}
 
==== כיוונים ====
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="1"
 
=== נהיגה ===
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="1"
|-
!bgcolor=#EEEEEE|עברית
!bgcolor=#EEEEEE|ספרדית
!bgcolor=#EEEEEE|תעתיק אנגלי
!bgcolor=#EEEEEE|תעתיק עברי
|-
| אני רוצה לשכור רכב. || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|Quiero alquilar un coche}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|KYEH-roh ahl-kee-LAHR oon KOH-cheh}}</div> || '''קייה-רו אל-קי-לאר און קו-צ׳ה'''
|-
| האם אני יכול/ה לקבל ביטוח? || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|¿Puedo contratar un seguro?}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|PWEH-doh con-tra-tar oon se-go-ra?}}</div> || '''פווה-דו קונ-טרא-טאר און סה-גו-רה?'''
|-
| עצור (תמרור) || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|STOP}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|stohp}}</div> || '''סטופ'''
|-
| נתיב חד סטרי || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|dirección única}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|dee-rehk-SYOHN OO-nee-kah}}</div> || '''די-רק-סיון או-ני-קה'''
|-
| אין חנייה || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|no aparcar}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|noh ah-pahr-KAHR }}</div> || '''נו א-פאר-קאר'''
|-
| מגבלת מהירות || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|límite de velocidad}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|LEE-mee-teh deh beh-loh-see-DAHD}}</div> || '''לי-מי-טה דה בלו-סי-דאד'''
|-
| תחנת דלק || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|gasolinera}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|gah-soh-lee-NEH-rah}}</div> || '''גא-סו-לי-נה-רה'''
|-
| בנזין || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|gasolina}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|gah-soh-LEE-nah}}</div> || '''גא-סו-לי-נה'''
|-
| דיזל || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|diesel}}</div> || <div class="mw-content-ltr">{{משמאל לימין|DYEH-sehl}}</div> || '''דיא-סל'''
|}
 
== ראו גם ==
{{מיזמים|ויקיפדיה=ספרדית|רוחב=301|שם ויקישיתוף=ספרדית}}
משתמש אלמוני