הבדלים בין גרסאות בדף "ויקימסע:קבלת החלטות בקונצנזוס"

אין תקציר עריכה
 
בוויקימסע סטנדרט של השתתפות וקונצנזוס לשינויים במדיניות ובהנחיות. היציבות והעקביות שלהם חשובות לקהילה. בהתאם, עורכים לעיתים קרובות מציעים שינויים מהותיים בעמוד השיחה כדי לאפשר דיון לפני יישום השינוי. לעיתים נדירות שינויים מודגשים יתקבלו בברכה בדפי מדיניות. השיפורים במדיניות נעשים בצורה הטובה ביותר באטיות ובשמרנות, תוך מאמצים פעילים לחפש קלט וקונצנזוס מאחרים.
}}
 
=== כאשר לא מושג קונצנזוס ===
דיוניםלעיתים גורמיםרבות לעיתיםדיוני המחלוקת מובילים לכך שלאשעולה תהיהכי אין קונצנזוס לנקוט אובפעולה לאמסוימת לנקוטהמוסכמת בפעולהעל שתי הצדדים. מה שקורהשעושים אחרבעקבות כך לרוב תלוי בהקשר של הדברים:
 
* בדיוניאם מחיקה, חוסראין קונצנזוס בדיוני המחיקה הדבר גורם בדרך כלל לשמירהלכך עלשהמדריך/התמונה/התוכן המאמר,המסוים העמוד,שמחלוקת התמונהנשארים אוכפי התוכןשהם במרחב האחרהראשי.
* אם אין קונצנזוס בדיוני מחלוקת בהם עלו הצעות להוסיף, לשנות או להסיר תוכן מהמדריכים, הדבר בדרך כלל גורם לקכך שמוחזרת הגרסה של המדריך לפני שבוצע השינוי שנמצא במחלוקת.
* בדיונים על הצעות להוסיף, לשנות או להסיר חומר במאמרים, חוסר קונצנזוס בדרך כלל מביא לשמירת גרסת המאמר כפי שהיה לפני ההצעה או עריכה נועזת. עם זאת, בעניינים מעוררי מחלוקת הקשורים לאנשים חיים, חוסר קונצנזוס גורם לעיתים קרובות להסרת העניין המהפכני, ללא קשר לשאלה אם ההצעה הייתה להוסיף, לשנות או להסיר אותו.
* במחלוקותכאשר עולות מחלוקות על קישורים חיצוניים מוסריםשנויים קישוריםבמחלוקת, שנויהם במחלוקתלרוב יוסרו אלא אם קיימתכן יש קונצנזוס לכלול אותם במדריך.
* כאשר מעוררים פעולות על ידי מנהלים והדיון לא מביא שום קונצנזוס לא לפעולה ולא להחזרת הפעולה, בדרך כלל הפעולה מושבתת.
* במחלוקות על קישורים חיצוניים מוסרים קישורים שנוי במחלוקת אלא אם קיימת קונצנזוס לכלול אותם.
* בדיונים על כותרת המאמר ( WP: TITLECHANGES ) המדיניות נותנת פעולת ברירת מחדל לתוצאה של אי קונצנזוס:
:* "אם הוא מעולם לא היה יציב, או שהוא לא היה יציב במשך זמן רב, ולא ניתן היה להגיע לקונצנזוס לגבי מה הכותרת צריכה להיות, ברירת המחדל לכותרת המשמשת את התורם העיקרי הראשון לאחר שהמאמר חדל להיות גזע . "
 
== הקונצנזוס עשוי להשתנות בעתיד ==
כדאי לקחת בחשבון שבמקרים רבים הקונצנזוס שהתגבש אודות סוגיה מסוימת שנמצאת בהווה במחלוקת, עשוי בהחלט להשתנות בעתיד.
 
עורכים מסוימים עשויים לנסות להציע שהקהילה תשקול מחדש את הקונצנזוס אודות סוגיה מסוימת בדיון מחודש אודות הסוגיה - או על ידי ביצוע שינוי שלא תואם את הקונצנזוס שהושג בעבר או על ידי פתיחת דיון מחלוקת חדש לאחר חלוף זמן רב מהמועד הקודם בו נערך דיון מחלוקת בנושא. לעיתים רבות אותם העורכים עשוים להעלות טיעונים חדשים שלא עלו בדיון המחלקות הקודם.
עורכים עשויים להציע שינוי לקונצנזוס הנוכחי, במיוחד כדי לעורר טיעונים או נסיבות שטרם נבדקו. מצד שני, ההצעה לשנות קונצנזוס שנקבע לאחרונה עשויה להפריע.
 
במקרים הללו בדרך כלל ייערך דיון מחודש בדף השיחה בו הצדדים ינסו לברר מה הקונצנזוס הנוכחי אודות הסוגיה שבמחלוקת.
עורכים עשויים להציע שינוי קונצנזוס על ידי דיון או עריכה . עם זאת, ברוב המקרים, עורך שיודע שינוי מוצע ישנה עניין שנפתר בדיון בעבר צריך להציע את השינוי על ידי דיון. עורכים המחזירים שינוי שהוצע על ידי עריכה צריכים בדרך כלל להימנע מהסברים צמודים (כמו "נגד קונצנזוס") המספקים מעט הדרכה לעורך המציע (או אם אתה משתמש בהסברים צרים כאלה, כדאי לכלול גם קישור ל הדיון בו נוצרה הקונצנזוס).
 
לעיתים רבות לא תהיה היענות לשקול מחדש את הקונצנזוס שהושג בעבר אודות אותה הסוגיה.
== החלטות שאינן כפופות לקונצנזוס של עורכים ==
מדיניות והחלטות מסוימות שהתקבלו על ידי קרן ויקימדיה ("WMF"), קציניה וועדת הבוררות של ויקימסע נמצאים מחוץ לתחום הקונצנזוס של העורך.
 
* ל- WMF יש שליטה חוקית על ויקימסע ואחריות עליה. החלטות, פסיקות ומעשים של מועצת WMF ומעצריה המונחים כדין מקבלות עדיפות על הקונצנזוס ומקדימות אותו. קונצנזוס בקרב העורכים כי כל החלטה, החלטה או מעשה כאמור מפרה את מדיניות קרן ויקימדיה עשויה להיות מועברת ל WMF בכתב.
* אסור להחליף פעולות של משרד על ידי עורכים אלא על ידי אישור משרדי מפורש מראש.
* ועדת הבוררות באנגלית בוויקימסע רשאית לקבל החלטות מחייבות, במסגרת היקפה ותחומי אחריותה, הגוברות על קונצנזוס. לוועדה יש ​​לוח מודעות, ויקימסע: בוררות / בקשות / תיקון, לבקשות לתיקון החלטות כאלה, והיא רשאית לתקן החלטות כאלה בכל עת.
* כמה עניינים שנראים כפופים לקונצנזוס של הקהילה בוויקימסע בשפה האנגלית ( en.wikipedia.org ) הם בתחום נפרד. בפרט, קהילת מפתחי התוכנה של מדיה - ויקי, כולל אנשי צוות וויקימדיה בתשלום וגם מתנדבים, וויקיות האחות, הן ישויות נפרדות ברובן. קהילות עצמאיות, שוות-שיתוף אלה פועלות עם זאת, ככל שהן רואות נחוצות או מתאימות, כגון הוספה, הסרה או שינוי של תכונות תוכנה (ראה מטא: מגבלות לשינויי תצורה ), או קבלה או דחייה של תרומות מסוימות, גם אם פעולותיהן אינן מאושרות על ידי עורכים כאן. זה אינו מהווה רשימה ממצה כמו תזכורת לכך שההחלטות שהתקבלו במסגרת פרויקט זה חלות רק על פעולות הקהילה המנהלת עצמית בוויקימסע האנגלית.
}}
 
== ראו גם ==