הבדלים בין גרסאות בדף "ויקימסע:קבלת החלטות בקונצנזוס"

אין תקציר עריכה
* '''עריכה מגמתית.''' הרדיפה הרציפה והתוקפנית אחר מטרה עריכה נחשבת לשיבוש ויש להימנע ממנה. עורכים צריכים להקשיב, להגיב ולשתף פעולה כדי לבנות מאמר טוב יותר. עורכים שמסרבים להתיר לכל קונצנזוס מלבד זה שעליו הם מתעקשים, ואשר מתעדנים ללא הגבלת זמן כדי להשיג מטרה זו, מסתכנים בפגיעה בתהליך הקונצנזוס.
* '''קניות בפורום, קניות מנהלים וסיבובי רופאים.''' העלאה של אותה סוגיה בעצם על מספר לוחות מודעות ודפי שיחה, או על מספר מנהלי מערכת או בודקים, או כל אחד מאותם דברים חוזרים ונשנים, אינה מועילה למצוא ולהשיג קונצנזוס. זה לא עוזר לפתח קונצנזוס לנסות פורומים שונים בתקווה למצוא אחד היכן שתשיג את התשובה הרצויה . (זה נקרא גם "שואל את ההורה האחר"). יש לנסח שאילתות המונחות על לוחות מודעות ודפי שיחה בצורה ניטראלית ככל האפשר, על מנת לקבל חוות דעת נוספות ובלתי מעורבות. במקרים בהם קיימים מספר רב של נושאים, העלאת הנושאים האישיים בדפים הנכונים עשויה להיות סבירה, אך במקרה זה עדיף לתת קישורים כדי להראות היכן עוד העלתם את השאלה.
}}
 
== כיצד קובעים אם הושג קונצנזוס ==
הקונצנזוס נובעתנקבע מאיכות הוויכוחיםהטיעונים שנמסריםשהועלו בצדדיםעל ידי הצדדים השונים שלבדיון סוגיההחלוקת, כפיכאשר בנוסף לכך נבדק גם אם ההצעות השונות תואמות שהםאת נראיםהמדיניות דרךוהמטרות עדשותשלשמן מדיניותהוקם ויקימסע.
 
=== רמות שונות של קונצנזוס ===
כאשר התגבש קונצנזוס בקרב קבוצה מוגבלת של עורכים, במקוםבדף ובמועדשיחה אחדמסוים ומועד מסוים, אינההדבר יכולהלא לעקוףייחשב אתלהחלטה קהילתית שיש הקונצנזוסלאכוף הקהילתימעתה בקנהואילך מידהבכל רחבמדריכי יותרהויקימסע העברי. לדוגמה, אלא אם כן הם יכולים לשכנע את הקהילה הרחבהשפעולה כימסוג פעולהזה כזותהיה צודקתמוצדקת, משתתפים בפרויקטבמיזם WikiProject אינם יכולים להחליט כי מדיניות או הנחיות מקובלות בדרך כלל אינם חלים על מאמרים בתחומם. דפי ייעוץכתיבה של WikiProject,ויקימסע דפילא הדרכהרשאים ומידעלקבוע ודפיכי תיעודהמדיניות/סטנדרטים שלהקיימת/ים תבניותבויקימסע לא אושרו רשמיתחלה/ים על ידימדריכים הקהילהמסוימים באמצעותאותם מדיניות ותהליך ההצעה להנחיות, ולכן אין להם יותר סטטוס מאשר חיבורהם מפתחים.
 
בוויקימסע סטנדרט של השתתפות וקונצנזוס לשינויים במדיניות ובהנחיות. היציבות והעקביות שלהם חשובות לקהילה. בהתאם, עורכים לעיתים קרובות מציעים שינויים מהותיים בעמוד השיחה כדי לאפשר דיון לפני יישום השינוי. לעיתים נדירות שינויים מודגשים יתקבלו בברכה בדפי מדיניות. השיפורים במדיניות נעשים בצורה הטובה ביותר באטיות ובשמרנות, תוך מאמצים פעילים לחפש קלט וקונצנזוס מאחרים.
}}
=== כאשר לא מושג קונצנזוס ===
לעיתים רבות דיוני המחלוקת מובילים לכך שעולה כי אין קונצנזוס לנקוט בפעולה מסוימת המוסכמת על שתי הצדדים. מה שעושים בעקבות כך לרוב תלוי בהקשר של הדברים: