הבדלים בין גרסאות בדף "ויקימסע:הימנעו מיצירת רשימות ארוכות"

עריכה לשונית, איחוד של הכותרת "רשימות בערכי הערים וערכי היעדים האחרים" עם "פריטי רשימות"
(עריכה לשונית, איחוד של הכותרת "רשימות בערכי הערים וערכי היעדים האחרים" עם "פריטי רשימות")
{{טיוטת דף הנחיות}}
ויקימסע הוא מדריך, ולא ספר [[:w:דפי זהב|דפי זהב]]. רשימות ארוכות של בתי מלון, אטרקציות, ערים, אווכדומה כלמכבידות דברעל אחר הינם שימושיים במידה פחותה עבור המטיילים - והמטיילים אף עשוייםהקוראים, להתקשותשיתקשו לקחתלקבל החלטות על בסיסם. מחקרים מראים שיותר קל לאנשים להתמודד עם רשימות המכיליםהמכילות מקסימום 7 פריטים, ומשום כך אנו נוהגים להקפידבמרבית עלהמקרים לפעול לפי '''כלל האצבע 7±2''' אשר במסגרתו אנו נוהגים לוודא כי כל: הרשימות בדפי המיזםהיעדים יכילו בין 5 עד ל-9 פריטים, מקסימוםולא יותר. כאשר כמות הפריטים עולה על 9 פריטיםתשעה, אנוניתן עשוייםלמחוק כתוצאהאת מכךהפריטים להחליטשחשיבותם לפצלפחותה. אתעם הרשימותזאת, אואם להסירכל פריטיםהפריטים פחותשברשימה ראויים להכלל בוויקימסע, חשובים/בולטיםניתן לפצל את הרשימה. הדבר עשוי להיות כרוך בפיצול של הרשימה לתתי-קבוצות בתוך הערך, או בפיצול לערכים נפרדים.
 
כלל האצבע 7±2 חל בעיקר על ערכי היעדים,. אךהשימוש לאבו בהכרחלרוב עלאיננו ערכימוצדק המסלוליםכשמדובר בערכי מסלולים, השיחוניםשיחונים או ערכינושאים נושאי הטיול אשר בהם במקרים רבים כללים אחרים עשויים להיות מתאימים יותרכלליים.
 
__TOC__
 
== קבוצות של אזורים ==
באופןלרוב כללי אנו נוהגים לנסות ולהקפידנהוג שכל הערכיםערך יכילושעוסק חלוקהבאזור שליכיל לאעד יותרתשעה מתתי-9אזורים תתיולא אזוריםיותר (לדוגמה חלוקה לערים, עיירות וכפרים). במידה שישנםשקיימים יותרתתי-אזורים רבים, כדאי לשקול לפצל את האזור או ליצור אזורי משנה. באופן כללי כדאי תמיד להקפיד לקיים דיון מקדים לפני שהנכם מבצעיםביצוע שינויים בחלוקה הקיימת בחלקלאזורים. האזוריםאת בערכים.הדיון שינוייםיש שבוצעולקיים בחלקב[[ויקימסע:דף האזוריםשיחה|דף מבליהשיחה שהםשל הסתמכוהערך]], עלולא קוצנזוסלבצע שינויים עד שהושג קודם[[ויקימסע:קבלת לכןהחלטות בדףבקונצנזוס|קונצנזוס]]. השיחהשינויים שבוצעו בחלוקה מבלי להסתמך על קונצנזוס בדרך כלל ישוחזרו על ידי חברי הקהילה.
 
בכל מקרה, בסופו של דבר כדאי תמיד להסתמך על השכל הישר -. לדוגמה, אם אזור מסוים מכיל מעל ל-9לתשע ערים ואין שום דרך נוחה והגיונית לבצע פיצול לאזורי משנה, אלאז תפצלואין לפצל את הרשימה., ובוודאי שאין להסיר ממנה פריטים.
 
== רובעים ==
== רשימות בערכי הערים וערכי היעדים האחרים ==
כלל האצבע 7±2 '''אינו חל על מספר המחוזותהרובעים אשר יכולים להיות לערים'''. לערים גדולות במיוחד, כגון [[לונדון]] ו[[שיקגו]], יש מידע כה רב הרלוונטי למטיילים אשר לא ניתן לדחוס לתוך 9תשעה ערכי מחוזותרובעים בלבד, ולכן במקרים מהסוג הזה לא הגיוני להגביל ל-9לתשעה מחוזותרובעים בלבד.
כלל האצבע 7±2 מוחל בקפדנות יתרה ברשימות המופיעות בערכי הערים, המדינות, והיבשות. המספר המרבי שאנו נוהגים להקפיד עליו ברשימות שבערכים הללו הינו 9 ואנו נוהגים להציג את הפריטים שברשימות הללו על בסיס מידת הרלוונטיות שלהם למטיילים.
 
== פריטי רשימות ==
כאשר ישנם כבר תשעה פריטים ברשימה יש להקפיד לקיים דיון על שינויים אפשריים ברשימה בדף השיחה של הערך. שינויים שאינם נדונים בדף השיחה בדרך כלל ישוחזרו.
כלל האצבע 7±2 מוחל בקפדנות יתרה ברשימות המופיעות בערכי הערים, המדינות והיבשות. רשימות בערכים כאלה צריכות להכיל לא יותר מתשעה פריטים, ויש לבחור אותם לפי מידת הרלוונטיות שלהם למטיילים. כאשר ישנם כבר תשעה פריטים ברשימה, יש לקיים דיון לפני ביצוע שינויים ותוספות, ב[[ויקימסע:דף שיחה|דף השיחה]] של הערך. שינויים שאינם נדונים בדף השיחה בדרך כלל ישוחזרו. הסיבה לכך היא שוויקימסע לא נועד להיות ספר טלפונים בו מופיעים כל בתי העסק הקיימים ביעד מסוים. על מנת לסייע לקוראים לנווט בקלות בהררי המידע, ועל מנת שנקפיד שהמידע הנכלל בערכים יהיה איכותי במיוחד ושימושי במידה המרבית לקוראים, יש להקפיד שרשימות של אטרקציות, מסעדות, בתי מלון, פאבים וכו' יכללו לא יותר מתשעה פריטים.
 
=== פיצול רשימות ===
== מחוזות ==
היות שבמקרים רבים קיימים יותר מתשע מסעדות, למשל, בעיר אחת, אנו נוהגים לחלק רשימות אלו לתתי-כותרות לפי טווח מחירים, לפי סוג בתי העסק, או לפי המיקום של בתי העסק; למשל, ניתן להפריד את רשימה מקומות-הלינה בעיר לרשימות נפרדות עבור מלונות, צימרים, אכסניות ואתרי קמפינג. עם הזמן ובהתאם לצורך ניתן להחליט לבצע חלוקות-משנה נוספות.
כלל האצבע 7±2 '''אינו חל על מספר המחוזות אשר יכולים להיות לערים'''. לערים גדולות במיוחד, כגון [[לונדון]] ו[[שיקגו]], יש מידע כה רב הרלוונטי למטיילים אשר לא ניתן לדחוס לתוך 9 ערכי מחוזות בלבד, ולכן במקרים מהסוג הזה לא הגיוני להגביל ל-9 מחוזות בלבד.
 
== פריטי רשימות ==
ויקימסע איננו נועד להיות ספר טלפונים בו מופיעים רישומים של כל בתי העסק הקיימים ביעד מסוים. על מנת לסייע לקוראים לנווט בקלות בהררי המידע, ועל מנת שנקפיד שהמידע הנכלל בערכים יהיה איכותי במיוחד ושימושי במידה המרבית לקוראים, אנו נוהגים להקפיד כי שכמות האטרקציות, המסעדות, בתי המלון, הפאבים, וכו' בערכים לא תהיה גדולה מ-9 פריטים.
 
הפתרון הנ"ל מאפשר לחרוג ממגבלת 9 הפריטים ועדיין להשאיר את הערך שמיש ונוח, אך אין הכוונה כי בכל ערך תהיה כמות בלתי-מוגבלת של בתי-עסק. זכרו כי עדיין יש לסנן את כמות הרשומות המופיעות; למשל, אין שום סיבה שבעיר גדולה יופיעו כל מסעדה, בית קפה ודוכן סנדוויצ'ים. כשישנו מגוון רחב של אפשרויות, התמקדו במקומות שהם איכותיים במיוחד, או זולים במיוחד, או שמסיבה אחרת הם יהיו אטרקטיביים לקהלים מסויימים (כגון שומרי כשרות או צמחונים) או לצרכים מסויימים (בית קפה היחיד באזור שפתוח 24 שעות או המסעדה היחידה שנמצאת בסמיכות לאטרקציה מסויימת).
אנו נוהגים לחלק רשימות מסעדות, פאבים ומקומות לינה לפי טווח מחירים, לפי סוג בתי העסק, או לפי המיקום של בתי העסק. עם הזמן ובהתאם לצורך ניתן להחליט לבצע תתי חלוקה נוספים לרשימות. מנגד ניתן גם לצמצם את הרשימות במידה שהפריטים ברשימות אינם אמינים או לא מסייעים למטיילים.
 
{{העקרונות והקווים המנחים המרכזיים בוויקימסע}}
542

עריכות