הבדלים בין גרסאות בדף "ויקימסע:היו נועזים בעריכת מדריכים"

 
==אזהרה חשובה==
לעתים קרובות משתמשים רבים, במיוחדובמיוחד המשתמשים החדשים שבהםבאתר, מוקסמים מהפתיחות של ויקימסע וצוללים ישר פנימה. זה טוב. אךאף על פי כן שימו לב בבקשה: "היו נועזים בעריכת ערכים" '''אין''' פירושו שאתם אמורים לבצע מחיקות מערכיםנרחבות בבת אחת בערכים בהם התוכן הנו תוצר של דיונים ותיקים ארוכים עלאודות סוגיות סבוכותשונות ושנויותשהינן שנויות במחלוקת שישבהם להםהקונצנזוס היסטוריהשהושג ארוכהבסופם אינו תואם את השינוי שאתם מבקשים לבצע. במקרים רבים, המלל שתמצאו נוצר לאחר דיונים ארוכים ומייגעים בין עורכים בעלישונים ובעלי רקע שונה ונקודות מבט מגוונות. שינוי לאמהסוג זהירהזה שלעשוי ערךלהיות כזהכמו כמוהו כהקשההקשה על קן צרעות, ומשתמשיםכאשר אחריםמשתמשים המעורביםשונים שהיו מעורבים בפיתוח התוכן של באותואותו ערךהערך עשויים להגיב בזעם.
 
אםמשום אתםכך, נתקליםכאשר בערךברצונכם בנושאלערוך שנויערך במחלוקתהעוסק שאתםהמכיל רוציםתוכן לערוךשעשוי לפי דעתכם להיות שנוי במחלוקת, קראוהקפידו לקרוא קודם את ההערות בדף השיחה של הערך ועיינו ב"היסטוריית הדף" כדי לקבללהבין מושגטוב עליותר האופןמה שבוהיו התגבשעד כה המחלוקות העיקריות לגבי תוכנו של הערך ועלומה מעמדוהקונצנזוס הנוכחי;שהתגבש ואז,לגבי אםאותן אתםהסוגיות. רוציםבמידה שלאחר מכן תרצו לשנות או למחוק משהוקטעים משמעותינרחבים בערך, עליכםהקפידו לעשותעל אחדהדברים מאלההבאים:
 
# במידה שמדובר במשפטים בודדים שהנם בעיתיים, העתיקו אותם בשלומתם לדף השיחה של הערך, והסבירו מדוע הנכם מתנגדים להכללה של המשפטים הללו.
# להעביר אותו לדף השיחה, אם מדובר במשפטים בודדים, ולציין את התנגדויותיכם.
# אםבמידה מדוברשמדובר ביותר מכמה משפטים, רקהסבירו לצייןבדף אתהשיחה הסתייגויותיכםמדוע בדףהנכם השיחהמסתייגים מאותו הקטע בערך.
 
לאחר מכן המתינו לתגובותיהם של יתר המשתמשים. במידה שלאחר משך זמן סביר אף משתמש לא הביע התנגדות לשינויים שברצונכם לבצע, בצעו את אותם השינויים.
אחר כך, המתינו מעט לתגובות. אם איש לא מתנגד, המשיכו. אך תמיד העבירו מחיקות גדולות לדף השיחה וציינו את התנגדויותיכם לטקסט כדי שאחרים יבינו את השינויים שלכם ויוכלו לעקוב אחר ההיסטוריה של הדף.
 
אף על פי כן אל תירתעו מלנסות ולשפר חלקים שעשויים להיות שנויים במחלוקת ואל תהססו לצלול ישר פנימה ולבצע את השינויים הנחוצים לפי שיקול דעתכם.
אולם אל תתנו לזה להפחיד אתכם! ברובם הגדול של ערכים, הרגישו בנוח לצלול ישר פנימה ולעשות שינויים גורפים כפי שנראה לכם שנדרש. יש רק כמה נושאים רגישים מאד שבהם מוטב להיזהר, ואתם תזהו אותם מיד.
 
==ראו גם==