ויקימסע:הימנעו מלציין דברים מובנים מאליהם – שפות אחרות