עזרה:ציר זמן

ציר זמן היא שיטה שנועדה להמחשה חזותית של אירועים היסטוריים על גבי ציר הזמן, וליצירת גרפים להמחשת גדלים מספריים וכיוצא בזה.

בגלל באג בהרחבה EasyTimeline אותיות עבריות מופיעות הפוך ולכן יש לכתוב אותם מהסוף להתחלה.

מבואעריכה

ציר זמן של אירועים בהיסטוריה של עיר

דוגמה מהערך שיקגו בוויקי האנגלית.

טכנולוגיה זו, הקרויה באנגלית EasyTimeline, מבוססת על תוכנת הקוד הפתוח פלוטיקוס ומהווה אחת מההרחבות של מדיה-ויקי.

לצורך השימוש בשיטה זו יש להשתמש בתג <timeline> ובעוד שורה של פקודות. הדפדפן ייצור במקום שיש תגים אלו תמונה בפורמט png ובה ציר הזמן. בשלב זה ציר הזמן תומך בעברית ויזואלית בלבד.

כיוון שציר הזמן מיושר בוויקימסע העברית לצד ימין, ניתן לשלוט על המיקום של ציר הזמן, באמצעות הכנסתו לטבלה, לשכבה או לתבנית ניווט.

יתרונו של ציר הזמן שהכתיבה בו מאוד גמישה, ומאפשרת שליטה מרבית על תצורתו. חסרונו שהכתיבה בו חייבת להיות מאוד מדויקת, הן בשמות המאפיינים והן בשמות הפרמטרים וגודל הצירים. כתיבה לא מדויקת או חוסר התאמה בין גודל הצירים, תגרום לטעות ולא תאפשר את הצגת ציר הזמן.

בעת עריכת ציר זמן, רצוי להפוך את הטקסט כך שיוצג משמאל לימין; באינטרנט אקספלורר עושים זאת באמצעות הקשת Ctrl + Shift שמאליים, ובפיירפוקס באמצעות הקשת Ctrl + Shift + X.

תחביר ויקיעריכה

<timeline>
ImageSize = width:540 height:45 
PlotArea = width:500 height:25 bottom:20 left:20
TimeAxis = orientation:horizontal
Period = from:-1500 till:1500
ScaleMajor = increment:200 start:-1500
PlotData = 
bar:Line1 color:blue from:-1004 till:-965 mark:(line,red) 
</timeline>

הסברעריכה

 • ImageSize - קובע את גודלו את תמונת הציר בכללותה בפיקסלים (מינימום 25 פיקסלים לכל פרמטר).
 • PlotArea - יוצר תיחום משנה בתמונת הציר, וקובע בתוך תמונת הציר את השטח שיוקצה לתרשים ואת השטח שיוקצה כשוליים משמאל ומתחת. אסור שהרוחב ועוד השוליים השמאליים יהיו יותר גדולים מהרוחב של תמונת הציר, או שהגובה ועוד השוליים התחתיים יהיו יותר מהגובה של תמונת הציר. אם הציר אופקי - פרמטר bottom הכרחי, ואם והציר אנכי - פרמטר left הכרחי.
 • TimeAxis - קובע אם הציר יהיה אנכי או אופקי.
 • Period - קובע את תחום הציר. מ.. ועד..
 • ScaleMajor - (אופציונאלי) קובע את מספרי השנתות של סקלת הציר, ואת המרווחים ביניהם. אסור שההתחלה של הסקלה תהיה נמוכה מההתחלה כפי שנקבע בפקודה Period. פרמטר אופציונאלי grid קובע אם יהיה רשת בתרשים ומה יהיה צבעה (ישנה אפשרות להשתמש בסקלה נוספת ScaleMinor).
 • PlotData - (אופציונאלי) יוצר את המידע שיהיה לאורך הסקלה. ישנה אפשרות לצייר בר בודד או מספר וכן ישנה אפשרות לצייר קוים ב-90 מעלות לציר. אסור שתחום הקוים יחרוג למעלה או למטה מתחום הציר כפי שנקבע בפקודה Period.

גרפיםעריכה

ניתן ליצור גם גרפים בצורה מזורזת באמצעות פיצ'ר זה.

ראו דוגמה להלן:

כתיבהעריכה

<timeline>
 ImageSize = width:300 height:220
 PlotArea = left:50 right:50 top:25 bottom:25
 Period = from:0 till:500
 TimeAxis = orientation:vertical
 ScaleMajor = grid:black gridcolor:red increment:50 start:0

 PlotData=
 color:blue textcolor:yellow width:30 shift:-8 
 bar:1970 from:start till:80 text:80 
 bar:1971 from:start till:60 text:60
 bar:1972 from:start till:20 text:20
 bar:1973 from:start till:300 text:300
 bar:1974 from:start till:98 text:89
</timeline>

מבנהעריכה

לתחביר מלא ראו: תחביר מלא במדיה-ויקי

תחביר בסיסיעריכה

<timeline>
פקודה= 
תכונה1:ערך
תכונה2: ערך 
פקודה2 = תכונה1:ערך תכונה2:ערך
</timeline>
תג התחלת ציר הזמן
<timeline>
גודל תמונה: פרמטרים: רוחב וגובה
ImageSize = width:540 height:60
אזור התרשים: פרמטרים: ריווח משמאל, מימין, מלמעלה, מלמטה. 
(עדיף מאשר לתת ממדים כמו גובה ורוחב, שאמורים להשתנות לפי גודל תמונה)
PlotArea = left:50 right:50 top:25 bottom:25
ציר זמן: כיוון 
TimeAxis = orientation:horizontal # optional (horizontal, vertical)
פורמט תאריכי: פרמטר: סוג פורמט 
DateFormat = yyyy # optional (yyyy, dd/mm/yyyy, mm/dd/yyyy ,x.y)
(סוג פורמט חייב לבוא לפני פרמטרים מספריים. 
ישנה אפשרות לא להשתמש בפקודה זו לכתיבה חופשית של מספרים.) תקופה: ממספר עד מספר Period = from:-1500 till:1500 ישור המוטות: AlignBars = early # optional (early, late, justify) תחום הסקלה: פרמטרים: סוג יחידה, התחלת הסקלה, יחידת התקדמות ScaleMajor = unit:year increment:200 start:-1500 צבעים: Colors = id:canvas value:rgb(1,1,0.85) נתוני התרשים: גודל המוטות, צבעיהם, טקסט נלווה PlotData = width:15 color:blue bar:test from:-1500 till:1500 bar:test at:-1000 mark:(line,white) נתוני הטקסט: אפשרות לכיתוב חופשי באזור התרשים TextData= pos:(20,1) fontsize:M text:Test הערה בלתי נראת # כל מה שנכתב באותה שורה לאחר סולמית #> מה שנכתב בין שני הסימנים <# תג סיום ציר זמן </timeline>

תחביר מתקדםעריכה

סקלה נוספת קטנה ללא מספרים
ScaleMinor = unit:year increment:100 start:-4500
שימוש בקבועים
Define $markred = text:"*" textcolor:red fontsize:10
שימוש במזהים
Colors =
id:epoch value:rgb(0.7,0.7,1) # light yellow
id:period value:rgb(1,0.7,0.7) # light red
id:age value:rgb(0.7,1,0.7) # light green
id:era value:rgb(1,1,0.7) # light blue
id:eon value:rgb(1,0.7,1) # light purple
id:filler value:gray(0.8) # background bar
id:black value:black
הזחת טקסט
from:1985 till:end shift:(0,10) text:End

פקודות ופרמטרים אפשרייםעריכה

 • ImageSize =
width:.. | height:.. (Min 25Pix)
 • PlotArea =
width:.. | height:.. | left:.. | [bottom:..] | [right:..] | [top:..]
 • Period =
from:.. | till:..
 • TimeAxis =
[orientation:..] | [format:..] | [order]
 • ScaleMajor =, ScaleMinor =
increment:.. | start:.. | [unit:..] | [grid:..] | [gridcolor:..] | [text:..]
 • PlotData =
align:.. | anchor:.. | at:.. | bar:.. | barset:.. | color:.. | fontsize:.. | from:.. | link:.. | mark:.. | shift:.. | text:.. | textcolor:.. | till:.. | width:..
 • LineData =
at:.. | from:.. till:.. | atpos:.. | frompos:.. | tillpos:.. | points:.. | color:.. | layer:.. | width:..
 • TextData=
fontsize:.. | lineheight:.. | link:.. | pos:.. | tabs:.. | text:..| textcolor:..

ציר זמן דינמיעריכה

ניתן ליצר ציר זמן דינמי (שבו הנתונים ברי שינוי) באמצעות תבניות. כדי ליישם ציר זמן בתוך תבנית ולכלול בה פרמטרים, מילות קסם או תבניות אחרות, יש להיעזר ב-{{#tag}}.