תבנית:חשיבות

{{הבהרת חשיבות עם זמן|זמן=יום נוכחי}}.חודש נוכחי}}.שנה נוכחית}}}}

ראו תבנית:הבהרת חשיבות עם זמן למידע נוסף.

ראו גםעריכה