תבנית:הגבלת תוכן עניינים

תבנית זו משמשת ליצירת תוכן עניינים שמוגבל לעומק כותרות מסוים, במיקום שבו מכלילים אותה.

תחביר התבניתעריכה

{{הגבלת תוכן עניינים|רמה=רמה אחרונה שתוצג}}

דוגמה לשימוש בתבניתעריכה

{{הגבלת תוכן עניינים|רמה=2}}

דוגמה זו תיצור תוכן עניינים שיציג אך ורק כותרות ראשיות (== למשל כאלו ==).