תבנית:לשוניות

התבנית יוצרת טבלה עם טאבים (לשוניות), תוך שימוש ב-JavaScript (מדיה ויקי:Tabs.js). תבנית זו לא עובדת אצל משתמשים שלא מופעל אצלם JavaScript (לכן יש להגדיר תוכן חלופי) ותבניות מוסתרות שנמצאות בלשוניות (כמו תבניות ניווט) לא עובדות בה - מסיבה זו יש להעדיף בדרך כלל את תבנית:לשוניות2.

{{לשוניות
|זיהוי=
|שם1=
|תוכן1=
|שם2=
|תוכן2=
|שם3=
|תוכן3=
|ברירת מחדל=
|יישור=
|רוחב=
|גבול=
|רקע=
|תוכן חלופי=
}}

ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.
  • זיהוי - יש להזין בפרמטר זיהוי מספר ייחודי בין 1 ל-10, למטרות זיהוי כאשר יש יותר מתבנית טאבים אחת בדף. פרמטר זה הוא פרמטר חובה, גם אם יש רק תבנית אחת בדף.
  • שםX - כאשר X הוא מספר מ-1 עד 10, הוא כותרת הטאב X. לא ניתן להשתמש במרכאות ( " ) בשם הטאב כיוון שזהו סימן מיוחד ב HTML, ולכן כדי להציג מרכאות יש להחליפן בביטוי: " בכל מקום בו הן מופיעות.
  • תוכןX - כאשר X הוא מספר מ-1 עד 10, הוא תוכן הטאב X.
  • ברירת מחדל - מספר הטאב שצריך להיות מוצג בברירת מחדל. אם פרמטר זה לא הוגדר, יוגדר הטאב הראשון כברירת מחדל.
  • תוכן חלופי - שם של דף שבו יופיע תוכן כל הטאבים אחד אחרי השני בצורה גולמית (עבור דפדפנים שה-JS בהם אינו פעיל).
  • יישור - יישור הטבלה לאחד הצדדים left או right או center. אם פרמטר זה לא הוגדר, יוגדר היישור לאמצע כברירת מחדל.
  • רוחב - רוחב הטבלה, באחוזים (%) או פיקסלים (px). אם פרמטר זה לא הוגדר, יוגדר הרוחב ל-90% כברירת מחדל.
  • גבול - צבע הגבול. אם פרמטר זה לא הוגדר, יוגדר הצבע #45A22F (       ) כברירת מחדל.
  • רקע - צבע הרקע. אם פרמטר זה לא הוגדר, יוגדר הצבע #DEFED6 (       ) כברירת מחדל.

תוכן ענייניםעריכה

אם התוכן של הלשוניות כולל סעיפים, עלולה להיווצר בעיה עם תוכן העניינים: בדרך כלל התוכן יוצג מחוץ ללשוניות או בלשונית הראשונה, כאשר הוא כולל הן את הסעיפים בדף שמחוץ ללשוניות, והן את כל הסעיפים של כל דפי התוכן שמוכללים דרך הלשוניות. כתוצאה מכך, הקישורים לסעיפים שנמצאים בלשוניות שאינן פתוחות ברגע מסוים לא יפעלו כמצופה. דרך להתגבר על כך היא להשתמש במילת הקסם ___ללא_תוכן_עניינים___, וליצור בעמוד שמכיל את הלשונית ובמידת הצורך בלשוניות עצמן (כלומר בדפי התוכן המתאימים) תוכן עניינים בצורה ידנית (כמו שמוסבר בויקיפדיה:תוכן עניינים ידני).

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות

פרמטרתיאורסוגמצב
זיהויזיהוי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תוכן חלופיתוכן חלופי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שם1שם1

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תוכן1תוכן1

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שם2שם2

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תוכן2תוכן2

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שם3שם3

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תוכן3תוכן3

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שם4שם4

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תוכן4תוכן4

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שם5שם5

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תוכן5תוכן5

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שם6שם6

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תוכן6תוכן6

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שם7שם7

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תוכן7תוכן7

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שם8שם8

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תוכן8תוכן8

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שם9שם9

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תוכן9תוכן9

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שם10שם10

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תוכן10תוכן10

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
ברירת מחדלברירת מחדל

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
רוחברוחב

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
גבולגבול

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
רקערקע

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
יישוריישור

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש