תבנית:מפעיל מערכת

שלום מפעיל מערכת,

כפי שניתן לראות, הצבעה ב"מפעיל נולד" גרמה לך לקבל הרשאת מפעיל מערכת.

ההרשאה מעניקה לך את ההרשאות הבאות:

  • למחוק ולשחזר דפים
  • לחסום ולשחרר את חסימתם של משתמשים, רשומים או אנונימיים, מעריכה.
  • לערוך הודעות מערכת.
  • לשנות את הרשאותיו של משתמש אחר. הערה: לא כל ההרשאות זמינות אם אין לך הרשאת בירוקרט.
  • לשלוח הודעה לכל מי שפעיל באתר.
  • להגן/להסיר הגנה על דפים, כך שרק משתמשים מסוימים יוכלו לערוך.
  • לערוך דפים ברמת "הגנה מלאה"
  • לערוך דפים מכל כתובת IP

בברכה,