[דרוש מקור]

בהצבת התבנית יש לפעול לפי ההוראות הבאות:

 1. תבנית זו נועדה לשימוש אך ורק במקרים בהם המקור לטענה הכתובה במדריך איננו ברור. אין להציב את התבנית אך ורק בשל אי הסכמה עם הנאמר.
 2. לפני הוספת התבנית, חובה לבדוק האם מצוין המקור ובפרט במקומות הבאים:
  • בקישורים החיצוניים שמופיעים בפסקה.
  • בהערות השוליים המופיעות בפסקה.
  • בערכים המקושרים בפסקה (ובמיוחד בערכים המורחבים שמקושרים ממנה).
  • בקישורים החיצוניים או ב"ראו גם" שבערך.
  • בדף השיחה.
 3. לפני הצבת התבנית, נסו לדון בנושא בדף השיחה של הערך או לפנות ישירות לכותבו.
 4. בהוספת התבנית, יש לציין זאת בתקציר העריכה, כמו גם את הנימוק להצבה אלא אם הנושא נדון (או ייפתח) בדף השיחה.
 5. במחיקת התוכן בעקבות אי צירוף מקורות, יש להעתיק את הטקסט שנמחק לדף השיחה, תוך ציון מפורש של הסיבה למחיקה (לא נמצאו מקורות איננו נימוק מספק, יש לציין מדוע הטענה מפוקפקת).