תבנית:תוכן נטען

תבנית זו, יחד עם התבנית {{קישור לתוכן נטען}}, משמשים ליצירת קישורים אשר לחיצה עליהם טוענת את קישור היעד בתוך תיבת תוכן. במילים אחרות, ניתן להיעזר בתבניות אלו כדי להציג תוכן דינמי מבלי לעזוב את הדף עצמו. התבנית מתבססת על סקריפט (מדיה ויקי:LoadingContent.js), ובעזרתו היא טוענת את התוכן ברקע ומציגה את התוכן בתיבה המתאימה.

תוכן עניינים:

1 הוראות שימוש
    1.1 יצירת טבלה
    1.2 הוספת תיבת תוכן
    1.3 הוספת קישורים
    1.4 תוצאה
2 דוגמאות נוספות
3 טיפים

הוראות שימושעריכה

נעזר בדוגמה.

יצירת טבלהעריכה

מומלץ להיעזר בטבלה עם עמודות ברוחב קבוע או אחוז קבוע, ולכן ניצור תחילה טבלה פשוטה, המחולקת לשתיים והמתפרסת על פני כל העמוד:

{| class="wikitable" width="100%"
|-valign="top"
| width="20%" | תא ראשון
| width="80%" | תא שני
|}

שתוצאתו:

תא ראשון תא שני

הוספת תיבת תוכןעריכה

את תיבת התוכן (שבו נטען היעד לאחר לחיצה על קישור) נוסיף בתא השני, ולכן נשנה את:

| width="80%" | תא שני

ל-

| width="80%" | {{תוכן נטען|מיקום התוכן=myanimalcontent|קישור ברירת מחדל=:כלב}}

לתבנית תוכן נטען שני פרמטרים, האחד הוא מיקום התוכן, שבו יש לבחור מילה ייחודית באנגלית, ללא רווחים, אשר תשמש לזיהוי התיבה. אם יש מספר תיבות בדף, יש לתת לכל תיבה שם ייחודי משלה. הפרמטר קישור ברירת מחדל משמש להגדרת התוכן המוצג כברירת מחדל, עם הפעלת הסקריפט. אם הקישור נמצא במרחב הראשי, יש להוסיף נקודתיים לתחילת המילה, כמו בדוגמה. לגבי קטגוריות, שימו לב שערך ברירת המחדל לא עולה באמצעות הסקריפט, אלא מוטמע בדף. מסיבה זו, הקטגוריות יוטמעו אף הן בדף (תוכן שנטען על ידי הסקריפט אינו מציג קטגוריות). כדי להסתיר קטגוריות של דף ברירת מחדל, יש להוסיף תגי noinclude מסביב לקטגוריות בדף המוטמע.

התבנית יכולה לכלול פרמטר נוסף, קישור אקראי=כן. אם נעשה שימוש בפרמטר זה, בתיבת התוכן יוצג קישור אקראי מבין רשימת הקישורים המפנים לתיבת התוכן. בכל מקרה יש לעשות שימוש בפרמטר קישור ברירת מחדל (למרות שברירת המחדל יוחלף בתוכן אקראי).

הוספת קישוריםעריכה

בתא הראשון נוסיף שלושה קישורים, בתוך רשימה, ולכן נשנה את:

| width="20%" | תא ראשון

ל-

 
| width="20%" |
* {{קישור לתוכן נטען|מיקום התוכן=myanimalcontent|קישור=חתול|כותרת=טיגר}}
* {{קישור לתוכן נטען|מיקום התוכן=myanimalcontent|קישור=כלב|כותרת=לאסי|ברירת מחדל=כן}}
* {{קישור לתוכן נטען|מיקום התוכן=myanimalcontent|קישור=שפן}}

לתבנית קישור לתוכן נטען 4 פרמטרים, מתוכם שניים חובה:

  • בפרמטר החובה מיקום התוכן יש לציין את השם הייחודי של תיבת התוכן.
  • בפרמטר החובה קישור יש לציין את קישור היעד (אין צורך בנקודתיים). אם הקישור כולל גרשיים, יש להחליפו בקוד ‏‏‏& quot;‏ (בלי הרווח).
  • בפרמטר כותרת ניתן לתת לַ‏קישור כותרת השונה משם הקישור. אם הכותרת כוללת גרשיים, יש להחליפה בקוד ‏‏‏& quot;‏ (בלי הרווח).
  • הפרמטר ברירת מחדל=כן משמש להגדרת הקישור כברירת מחדל - זהה לבחירה שנעשתה בתיבת התוכן. במקרה הנ"ל, הקישור לערך כלב מקבל גם פרמטר זה. אם נעשה שימוש בפרמטר קישור אקראי=כן בתבנית "תוכן נטען", אין להשתמש בפרמטר זה באף אחד מהקישורים.

תוצאהעריכה

הקוד הסופי הוא זה:

{| class="wikitable" width="100%"
|-valign="top"
| width="20%" |
* {{קישור לתוכן נטען|מיקום התוכן=myanimalcontent|קישור=חתול|כותרת=טיגר}}
* {{קישור לתוכן נטען|מיקום התוכן=myanimalcontent|קישור=כלב|כותרת=לאסי|ברירת מחדל=כן}}
* {{קישור לתוכן נטען|מיקום התוכן=myanimalcontent|קישור=שפן}}

| width="80%" | {{תוכן נטען|מיקום התוכן=myanimalcontent|קישור ברירת מחדל=:כלב}}
|}

והתוצאה:

דוגמאות נוספותעריכה

טיפיםעריכה

  • רצוי להסתיר תוכן עניינים בדף הכולל תבנית זו, משום שתוכן העניינים עשוי לכלול כותרות מתוך תוכן ברירת המחדל, אך תוכן העניינים אינו משתנה. ניתן ליצור תוכן עניינים בצורה ידנית, כפי שמוסבר בויקיפדיה:תוכן עניינים ידני.