ויקימסע:אמינות

שאלה שמטרידה את קוראי ויקימסע היא מידת אמינותו של המידע המופיע בה. האם אפשר שמדריכים חופשיים שנכתבים על ידי מאות ואלפי גולשים, שרבים מהם אנונימיים, יהיו אמינים? האם מדריכים למטיילים שנכתבים על ידי מתנדבים, שאינם עוסקים בנושא לפרנסתם, יכולים להיות אמינים? בדף זה ננסה לתת תשובה מפורטת לשאלות אלה.

הבדל מובהק בין ויקימסע, שכולם יכולים לשנותה, ובין מדריכים לא-מקוונים למטיילים, שרק לחברי המערכת שלהם יש אפשרות לשנותם, הוא באפשרות להשחית מדריכים. במדריכים לא-מקוונים למטיילים בעיית ההשחתה אינה קיימת, ואילו בוויקימסע קל להשחית מדריכים (אם כי השחתה זו היא עבירה פלילית בהתאם לחוק המחשבים).

בניגוד לחשש הראשוני, בעיית ההשחתה של מדריכים קיימים אינה כה חמורה, וניתן להתמודד איתה. ההשחתה הנפוצה היא כתיבת טקסט במדריך שאינו קיים, בסגנון "תכתבו כבר את המדריך הזה, אני צריך להכין עבודה בנושא". מובן שצעד זה אינו מהווה פגיעה של ממש בוויקימסע, ובוודאי שאינו פוגע באמינותה. ניתן אפילו לראותו כסוג של מחמאה. השחתה נפוצה אחרת היא מחיקת חלק ממדריך או הכנסת משפט שטות לתוכו. השחתה כזו בולטת לעין. השחתה ממשית, כזו שלוקחת מדריך קיים ומשנה בו פרטים נכונים לפרטים שגויים, נדירה יחסית, ומתוקנת לרוב תוך זמן קצר באמצעות מנגנון הניטור של המדריכים. כמו כן, השחתה של מדריך אחד, מצערת ומקוממת ככל שתהיה, רחוקה מלפגוע באמינות של כל 2,442 מדריכי האתר.

פתרון נפוץ לבעיית ההשחתה היא חסימת משתמשים המזיקים לאחר אזהרה.