ויקימסע:מדיניות החסימה

ויקימסע הוא אמנם מדריך טיולים שיתופי, אולם לעיתים נוצר צורך לחסום יכולת עריכה של משתמשים מסוימים כדי שלא לאפשר להם להזיק לוויקימסע. חסימה היא צעד הגנתי, שאותו מסוגלים לבצע רק מפעילי מערכת. דף זה מפרט את מדיניות החסימה.

החסימות מתחלקות לשתי קטגוריות "רגילה" ו"מיוחדת" לפי הקריטריונים ששימשו לחסימה. ההבדל בין הקטגוריות הוא בנוהל של הפעלת החסימה.

חסימה "רגילה" עריכה

חסימה רגילה היא חסימה העונה על הקריטריונים הבאים:

 • החסימה נמשכת לכל היותר שלושה ימים, ובמקרה של משתמש ותיק (להלן), 24 שעות.
 • נגרמת כתוצאה מאחד או יותר מהמקרים הבאים:
 • החסימה היא של ויקימטייל רגיל או אנונימי (מבחינה טכנית חסימה של מפעילי מערכת בעייתית יותר בשל יכולתם להסיר את החסימה בעצמם, אלא אם קודם לכן בוטלו הרשאות המפעיל).
 • מפעיל או מפעילת המערכת החוסמים אינם נמצאים בוויכוח ענייני עם המשתמשים על תוכן הערך. אם ניתן להסתפק בנעילה זמנית של מדריך אחד כדי לפתור את הבעיה, יש להעדיף דרך זו על חסימת המשתמש. הגבלות אלה לא יחולו כאשר המפעיל מזהה התנהגות טרולית.

בכל המקרים הנ"ל רשאים מפעילי מערכת לחסום משתמשים לאחר אזהרה. במקרה של משתמשים העוסקים בהשחתה שיטתית של דפים ניתן לחסום אותם ללא אזהרה, תוך ציון סיבה זו בהודעת החסימה.

בנוסף, רשאים מפעילי המערכת לחסום את עצמם, או משתמשים שביקשו בפירוש להיחסם. במקרה זה יש לבטל את החסימה האוטומטית, כדי לא לפגוע במשתמשים אחרים הפועלים מאותה כתובת IP.

חסימה "מיוחדת" עריכה

כל החסימות שאינן רגילות נחשבות כמיוחדות. חסימה מסוג כזה נועדה למקרים יותר חמורים, ולכן הנוהל הוא מעט יותר ארוך:

 1. אזהרת המשתמש
 2. פנייה למפעיל מערכת נוסף שיבדוק את הבקשה
 3. אם המפעיל הנוסף מסכים, ניתן יהיה לחסום את המשתמש (אם מקור הבקשה בוויכוח בין המפעיל המבקש והמשתמש, על המפעיל השני לחסום את המשתמש).
 4. במקרה של חריגה מהזמן האמור לגבי חסימה רגילה יש לציין זאת בדף השיחה של המשתמש החסום.

חסימה ארוכה של משתמש ותיק עריכה

משתמש ותיק (משתמש בעל ותק של שלושה חודשים לפחות, שמדריך 1,000 עריכות או יותר, ומעולם לא הוכרז כ"טרול") לא ייחסם לתקופה העולה על 24 שעות ללא התייעצות עם ביורוקרט.

ניתן לחסום משתמש ותיק מעריכה של מרחב מסוים או מספר מרחבים לתקופה העולה על 24 שעות לאחר התייעצות ביורוקרט ("חסימה חלקית"). במסגרת ההתייעצות עם הביורוקרט ניתן לקבוע גם את קצב העריכות המותר. כך, למשל, ניתן לחסום משתמש מעריכת דפי שיחה למשך שלושה ימים, כאשר ניתנת לו האפשרות לבצע עריכה אחת במרחב שיחה כל שעתיים בתקופת חסימתו. בכל מקרה, לא ייחסם משתמש מדף שיחתו אלא אם השתמש בו לרעה.

במקרה של חסימה ארוכה (חסימה לתקופה של יותר משבועיים) של משתמש ותיק, תיתכן הצבעה לצורך קציבת משך החסימה.

 1. לאחר הפעלת חסימה ארוכה נגד משתמש ותיק, יכול לתבוע כל משתמש (שאינו חסום) עריכת הצבעה בעניינו.
 2. המשתמש שנחסם יישאר חסום במהלך ההצבעה.
 3. ההצבעה תיערך בדף ויקימסע:בירורים.
 4. ההצבעה תימשך שלושה ימים מרגע שנפתחה.
 5. מי שפתח בהצבעה יסביר באופן תמציתי והוגן מדוע הוחלט על החסימה, ויצרף קישורים מתאימים לעילת החסימה ולדיונים שכבר נערכו.
 6. בהצבעה ניתן יהיה להציע זמני חסימה שונים (החל ב"שחרור מיידי" וכלה ב"חסימה לצמיתות").
 7. זכות הצבעה נתונה למי שמחזיק ביכולת חסימה. הדיון פתוח לכל משתמש רשום.
 8. משתמש יהא רשאי להגיב בדף ויקימסע:בירורים בעניינו על אף היותו חסום כל עוד הוא איננו עובר על כללי ההתנהגות.
 9. זמן החסימה ייקבע לפי החציון של דעות המצביעים. אם לא היו מצביעים, תישאר החסימה המקורית על כנה.
 10. זמן החסימה יחושב מאירוע החסימה המקורי.

הערה טכנית לגבי חישוב החציון: במקרה של מספר מצביעים זוגי, הזמן יחושב כממוצע של שתי ההצעות האמצעיות. במקרה של חישוב ממוצע בין חסימה לזמן קצוב וחסימה לצמיתות, תיראה חסימה לצמיתות כאילו היא חסימה לשלוש שנים, או לזמן הקצוב בהצעה השנייה, הזמן הארוך מבין השניים.

הערה לגבי חסימת כתובת IP עריכה

חסימת כתובת IP לזמן ממושך אינה רצויה שכן היא עלולה למנוע ממשתמשים אחרים, שאינם קשורים למשתמשים החסומים, לבצע פעולות עריכה בוויקימסע. לפיכך רצוי שחסימה כזו לא תימשך יותר מ-24 שעות. במקרים בהם ההשחתה מתבצעת ממחשב של אוניברסיטה מוטב לחסום לשעה או לשעתיים בלבד, שכן מחשבים אלו משותפים.

עם זאת, יש כתובות IP שיש להגיב על השחתה מהן בחסימה לזמן לא מוגבל. אלו כתובות אנונימיות שאינן מזוהות עם ספק אינטרנט או עם חברה. למעשה, מדיניות ויקימסע היא להשתדל לחסום כתובות כאלו מראש, אף אם לא בוצעו מהן השחתות. ניתן להשתמש ביישום זה המאפשר לבחון האם כתובת IP היא מזוהה או לא.

בירורים עריכה

משתמש הסבור שהחסימה אינו מוצדקת, יכול לערער עליה בדף ויקימסע:בירורים, בהתאם לכללים הרשומים בדף זה.

המשתמש החסום עצמו יכול לערוך את דף השיחה שלו, ולהבהיר את מעשיו, להתנצל, או לנמק מדוע ראוי לבטל את חסימתו. ניצול לרעה של יכולת זו עלול להביא להגנה על דף השיחה או אף להארכת החסימה.

ראו גם עריכה