ויקימסע:ביטול הרשאה

מפעיל מערכת

בוויקימסע יש מספר רמות הרשאה שונות (ראו ויקימסע: ויקימטייל). דף זה נועד לטפל במקרים של שלילת הרשאות של ויקימטייל או ויקימטיילת רשומים (שלילת הרשאות של ויקימטייל/ת שאינו/ה רשום/ה שקולה לחסימתו).

האמור בדף זה לגבי מפעיל מערכת מתייחס גם לביורוקרט או כל תפקיד אחר שכולל גם הרשאות של מפעיל מערכת (ובתנאי שהוא בסמכותה של ויקימסע זה ולא של קרן ויקימדיה).

אזהרה: נוהל זה נאכף בקפידה, אי קיום ההוראות יביא לביטול ההצבעה ללא התרעה.

הרשאות מפעיל

עריכה

הרשאות מפעילים יוסרו במקרים הבאים:

 1. בקשה של המפעיל או המפעילה עצמם.
 2. היעדרות מוויקימסע למעלה מחצי שנה (כאינדיקציה ניתן להסתייע ברשימת התורמים הכבדים לוויקימסע בתקופה זו), בכפוף להצבעת הקהילה.
 3. הפרת כללי ויקימסע.
 4. כל סיבה בגינה איבדו מציעי הסרת ההרשאה, ויקימטייל או ויקימטיילים, את האמון ביכולתו של מפעיל המערכת למלא תפקידו, וההצעה אושרה בהצבעת הקהילה.

מי רשאי להציע ביטול הרשאות?

עריכה

כל הוויקימטיילים הרשומים רשאים לדרוש את הסרת הרשאות מפעיל למעט המקרים הבאים:

 1. משחיתים.
 2. טרולים.
 3. בובות קש.
 4. ויקימטיילים שנמצאים בוויכוח פעיל עם המפעיל/ה על תוכן או עריכה של ערך.
 5. ויקימטיילים שהציעו את ביטול ההרשאה במהלך החודשיים האחרונים ובקשתם נדחתה על ידי הקהילה.

הפרות של כללי ויקימסע

עריכה

הערה: רשימת סיבות זו היא רשימה סגורה ומהווה חלק אינטגרלי מהנוהל, הצעות להסרת הרשאה שאינן מתאימות למקרים המצוינים כאן מחייבות שינוי קודם של הנוהל בהצבעה! דבר זה נועד למנוע הצעות סרק ויש להקפיד עליו.

 1. התנהגות המצדיקה חסימה על פי ויקימסע: מדיניות החסימה#חסימה "רגילה". במקרה כזה, אחר ביטול ההרשאות תיתכן חסימה מלאה.
 2. הפרה עקבית של ההנחיות למפעילי מערכת.
 3. הפרה עקבית של מדיניות המחיקה או תוך ניצול לרעה של ההרשאה.
 4. הפרה של מדיניות החסימה תוך ניצול לרעה של ההרשאה.
 5. הפרה של מדיניות ההגנה תוך ניצול לרעה של ההרשאה, בדגש על מלחמות עריכה.
 6. הפרה עקבית של הכללים לשימוש זהיר בסמכויות המפעיל.
 7. שימוש בוויקימסע להפרת חוק, בין אם הפרת החוק נעשתה באמצעות הרשאות המפעיל ובין אם לא.
 8. הפרה עקבית וממושכת של ויקימסע:כללי התנהגות בין חברי הקהילה.
 9. כל סיבה בגינה איבד מציע הסרת ההרשאה את האמון ביכולתו של מפעיל המערכת למלא תפקידו, וההצעה אושרה בהצבעת הקהילה.

נוהל הצעה

עריכה
 1. יש להודיע למפעיל המערכת בדף שיחתו שהועלתה לגביו הצעה לביטול ההרשאות. ההודעה חייבת לכלול קישור ברור לדף זה וכן את הסעיפים שהם הסיבה להגשת ההצעה.
 2. יש להמתין במשך שבוע לאחר ההודעה, אלא אם כן מדובר בהצעה על-פי הכללים של מדיניות החסימה.
 3. לאחר תום הזמן הנ"ל יש להודיע למפעיל שנית כי הועלתה לגביו הצעה לביטול הרשאות ולפרסם הודעה בלוח המודעות, גם הודעות אלו חייבות לכלול קישור ברור לדף זה ואת הסיבות להצעה (כולל פירוט מדויק של הסיבות לבקשת ההסרה תוך פירוט מעבר למספרי הסעיפים שנכתבו בשלב ההודעה הראשונה).
 4. אם יש לבקשת ביטול ההרשאות לפחות חמישה ויקימטיילים תומכים (הרשאים להצביע בהצבעות מחיקה), ניתן ליצור הצבעה בתור דף משנה של דף זה. ההצבעה תפתח אך ורק לאחר פירוט מלא של הסיבות לבקשה - הצבעה ללא פירוט תימחק. שם דף המשנה יהיה באנגלית והוא ייכתב כולו באנגלית (בשל הצורך בהסרה על ידי הדיילים שאינם דוברי עברית). כל דיון שיתבצע ייכתב אך ורק בדף השיחה של ההצבעה.
 5. ההצבעה תהיה לפי הנוהל של דיוני מדיניות כמפורט בויקימסע:פרלמנט#כללי הצבעות. בפרט, הבקשה מאושרת אם מספר התומכים בה היה גדול ממספר המתנגדים. אם המפעיל או המפעילה שהועלתה לגביו ההצעה לביטול ההרשאות אינו מצביע, הוא נחשב כמתנגד לצורך ספירת הקולות (אלא אם כן הצבעה וירטואלית זו גורמת למילוי הדרישה למספר מצביעים מינימלי).
 6. אם הבקשה מאושרת על המציע לפעול להוספת הבקשה במטא.

הערות

עריכה
 1. הצעות חוזרות ונשנות של ויקימטייל/ת לשלילת הרשאות ממפעיל/ה מסוימ/ת עלולות להיחשב להטרדה של המפעיל/ה ולהיות מטופלות בהתאם.
 2. כברירת המחדל, העלאת הצעה לפי נוהל זה נחשבת כהצעה לביטול כל ההרשאות המוזכרות בדף זה שיש לוויקימטייל, עם זאת מעלה ההצעה רשאי להציע ביטול של חלק מההרשאות, תוך ציון עובדה זו במפורש.
 3. הצבעת הסרת הרשאה תקפה אך ורק למשתמשים הרשומים בראשיתה (בשל הצורך להעברה לביצוע על ידי הדיילים), אי לכך במקרה שהמפעיל הוא בעל בוט הרשאתו תבוטל רק אם תירשם במפורש.

הרשאות בודק

עריכה

הסרת הרשאת בודק היא בנוהל זהה לזה של הרשאות מפעיל למעט הפסקה הפרות של כללי ויקימסע שמוחלפת על ידי הפסקה הבאה:

 1. התנהגות המצדיקה חסימה על פי ויקימסע:מדיניות החסימה#חסימה "רגילה". במקרה כזה, אחר ביטול ההרשאות תיתכן חסימה מלאה
 2. הפרה המצדיקה את ביטול הרשאת המפעיל (אם יש כזאת) של הבודק
 3. שימוש בוויקימסע להפרת חוק, בין אם הפרת החוק נעשתה באמצעות הרשאות הבודק ובין אם לא
 4. הפרה עקבית וממושכת של ויקימסע:כללי התנהגות בין חברי הקהילה
 5. הפרה של הכללים לבודק של ויקימסע
 6. שימוש בהרשאה על מנת להפר את הכתוב בויקימסע:מלחמת עריכה

הרשאות אחרות

עריכה

ראו גם

עריכה