ויקימסע:מלחמה ביצועית

מפעיל מערכת

מלחמה ביצועית נוצרת כאשר קיימת מחלוקת בין שני מפעילי מערכת או יותר, בנוגע לפעולה המתאימה במצב כלשהו, ואשר במהלכה כל אחד מהם מבצע פעולה המנוגדת לפעולת האחר. בדומה למלחמת עריכה, מוטב שלא להיכנס למלחמה ביצועית, אך נוהל זה מפרט דרכי טיפול במצב שבו בכל זאת החלה מלחמה כזו.


מתי מתחילה מלחמה ביצועית

עריכה

הדוגמאות המובאות כאן ובהמשך מתבססות על שני מפעילים עם דעות מנוגדות. למעשה, מפעיל א' מייצג את כל המפעילים שלהם דעה דומה לדעה שלו, ומפעיל ב' מייצג את כל המפעילים שלהם דעה דומה לדעה שלו.

הגנת דפים / שחרור דפים

עריכה

כאשר מפעיל א' מגן על דף ולאחריו מגיע מפעיל ב' ומשחרר את ההגנה, אין עדיין מלחמה ביצועית. לאחר שמפעיל א' מגן על הדף בשנית, יש להיכנס לנוהל מלחמה ביצועית. כנ"ל הפוך: כאשר מפעיל א' משחרר דף ולאחריו מגיע מפעיל ב' ומגן על הדף, אין עדיין מלחמה ביצועית. לאחר שמפעיל א' משחרר את הדף בשנית, יש להיכנס לנוהל מלחמה ביצועית.

חסימת משתמשים / שחרור משתמשים

עריכה

כאשר מפעיל א' חוסם משתמש ולאחריו מגיע מפעיל ב' ומשחרר את החסימה, אין עדיין מלחמה ביצועית. לאחר שמפעיל א' חוסם בשנית את המשתמש, יש להיכנס לנוהל מלחמה ביצועית. כנ"ל הפוך: כאשר מפעיל א' משחרר משתמש ולאחריו מגיע מפעיל ב' וחוסם את המשתמש, אין עדיין מלחמה ביצועית. לאחר שמפעיל א' משחרר בשנית את המשתמש, יש להיכנס לנוהל מלחמה ביצועית.

נוהל מלחמה ביצועית

עריכה

שימו לב: מטרת הנוהל להגיע למסקנה בנוגע לפעולה המתאימה שיש לנקוט במצב מסוים. לדוגמה, האם יש צורך לחסום משתמש, להגן על מדריך וכדומה.

 • מפעיל ב' לא יחזור על פעולותיו בשנית.
 • על מפעיל ב' לפתוח דיון בדף שיחת מפעיל א' (מבצע הפעולה האחרונה) ולבקש הסבר לפעולותיו. במקרה שהסבר זה אינו מספק את מפעיל ב', הוא מוזמן לפתוח דיון בדף ויקימסע:בירורים.
 • כאשר מדובר במפעיל א' שחסם משתמש:
  • יש להשאיר הודעה בדף שיחתו של המשתמש החסום עם קישור לדף הדיון בנוסח "נחסמת על ידי מפעיל מערכת ועם זאת יש חילוקי דעות בנוגע לפעולה זו. הדיון מתקיים בדף כך וכך. אם ברצונך להסביר את עצמך בצורה עניינית, השאר הודעה בדף שיחה זה ובו בקשה לשחרר את החסימה. שחרור החסימה ייעשה על ידי מפעיל המערכת החוסם בלבד, כך שייתכן שתיענה בשלילה לעת עתה. בברכה, חתימה".
  • אם בדיון ישנה החלטה כללית כי יש צורך בדעתו של המשתמש החסום, ניתן לפנות לדף שיחתו, שבו הוא יכול להגיב גם אם הוא חסום.
  • רק המפעיל שחסם משתמש זה רשאי לשחררו לפי שיקול דעתו ובהתאם לצורכי הדיון. עם זאת, רצוי שמפעיל זה יזכור כי מדובר באדם בשר ודם וכי ישחרר את המשתמש במקרה שאינו מהווה סכנה מיידית לדפי ויקימסע ולקהילה, וזאת על אף שאינו מחויב לשחררו.
 • רצוי לנסות להשיג פשרה.
 • אם על אף הדיון, מפעיל ב' אינו משתכנע בעקבות הטיעונים הנגדיים כי הפעולה הראשונית הייתה מוצדקת, יש לפתוח בהצבעה שתוכרע ברוב רגיל, בדף זה, בין מפעילי המערכת בלבד, בסגנון "מסכים לביצוע הפעולה" ו"לא מסכים לביצוע הפעולה". אורכה של ההצבעה - שלושה ימים.
 • בכל רגע נתון, גם במהלך ההצבעה, יכול מפעיל א' (מבצע הפעולה האחרונה) לוותר על עמדתו ולקבל את עמדת מפעיל ב', ובכך לסגור את הדיון או ההצבעה ולבצע את הפעולה הנדרשת לביטול פעולתו האחרונה. מפעיל ב' יכול גם הוא להסכים בכל עת לעמדותיו של מפעיל א' ובכך לסגור את הדיון או ההצבעה.