ויקימסע:מפעיל נולד

מפעיל מערכת

דף זה נועד לרכז את הדיונים בהם קהילת ויקימסע מחליטה מי יהיו מפעילי המערכת של הקהילה.

לאחר הצגת המועמד/ת יתנהל דיון, שבו יוכלו חברי הקהילה להביע את דעתם על המינוי המוצע. לדיון אין תוקף מחייב ובשלב זה הוא מהווה המלצה לדיילים בלבד. נכון לעתה ההחלטה הסופית למינוי/אשרור המפעילים מצויה בידי הדיילים.

זו אינה הצבעה אלא במה בה הקהילה מביעה דעתה על המינוי או האישרור המוצע. ההחלטה היא של הדיילים, אם כי אלו כמובן לא ימנו מפעילים כנגד דעת הקהילה. משכך, אין צורך בזכות הצבעה כדי לבטא עמדה בעד בעד או נגד נגד. כל הויקימטיילים הרשומים יכולים להביע עמדה בדף זה.

אודות ההרשאה עריכה

דף מורחב – ויקימסע:מפעיל מערכת

מפעילי המערכת מקבלים גישה לתכונות טכניות נוספות המסייעות בתחזוקת האתר. מתן תכונות נוספות אלו למפעילים תלויות בכך שלקהילה תהיה רמה גבוה של אמון באותם המשתמשים. אמנם כל הפעולות של המפעילים מתועדות ובאופן פוטנציאלי כל פעולה של מפעיל באתר ניתן לשחזר במידה וידרש הדבר בדיוק כפי שניתן לשחזר את הפעולות שמבצעים משתמשים רגילים, אף על פי כן הפעולות שרק המפעילים יכולים לבצע יכולות בפועל להשפיע במידה ניכרת על המיזם כולו. שלל האפשרויות הזמינות רק בפני מפעילי המערכת כוללות בין היתר את האפשרות לחסום משתמשים מעריכה במידת הצורך, את האפשרות להגן על דפים במידת הצורך, ואת היכולת למחוק באופן קבוע דפים וקבצים מהאתר.

אין לראות במפעילי מערכת סמכות באתר, בכל הנוגע לתכנים, למדיניות, לנהלים ולקבלת החלטות. החלטות בנושאים אלה מתקבלות בהצבעה דמוקרטית, שבה לכל המשתמשים אותה זכות הצבעה. המפעילים עוסקים בתחזוקת האתר ובהגנה עליו מפני השחתה.


דיונים עריכה