ויקימסע:הנחיות למפעילי מערכת

מפעיל מערכת

דף זה מכיל הנחיות לשימוש בהרשאות מפעיל מערכת ולטיפול בבעיות נפוצות שבהן עשויים מפעילי מערכת להיתקל. שימו לב לכך שדף זה מסביר את האופן שבו עליכם להשתמש ביכולותיכם, אך לא את המדיניות העומדת מאחוריהן. כל המפעילים חייבים להכיר היטב את המדיניות של ויקימסע, ולהשתמש בסמכויותיהם בהתאם. רשימת דפי המדיניות שאותם חייבים כל המפעילים החדשים לקרוא נמצאת בסוף דף זה.

מחיקת דף

עריכה

דף מדיניות: ויקימסע:מדיניות המחיקה

לחצו על הלשונית "מחיקה" בדף שאותו אתם רוצים למחוק, או הקישו על Alt+D במקלדת. ייפתח בפניכם דף עם שורה למילוי הנימוק למחיקה. לרוב, השורה תכיל את 150 התווים הראשונים של הדף הנמחק. במקרים של מחיקה בנוהל מחיקה מהירה, ניתן להסתפק בהצגת תוכן זה בלבד בתור הנימוק למחיקה. במקרים אחרים, עליכם להסביר מדוע אתם מוחקים את הדף. נימוק לדוגמה: "הוחלט למחוק בהצבעת מחיקה, 6 תומכים במחיקה, מתנגד אחד".

שימו לב כי נימוק המחיקה גלוי לכל, ולכן יש לוודא שלא מופיעות בו שאריות של תוכן בעייתי, כגון הפרת זכויות יוצרים או תוכן בעל אופן פוגעני, פוליטי, מיני, מסחרי וכיוצא בזה.

אם בוצעה בדף שאותו אתם מוחקים יותר מעריכה אחת, תוצג אזהרה בדף אישור המחיקה. אם דף נראה כמו מועמד למחיקה מהירה, אך יש לו גרסאות קודמות, ייתכן שמדובר בהשחתה בלבד, ויש לשחזרו למצבו הקודם.

לאחר המחיקה, יש לברר האם היה לדף שנמחק דף שיחה. אם כן, יש למחוק גם אותו. אם הדף שמחקתם הוא דף שאסור לו להתקיים, בדקו האם ישנם קישורים לאותו דף (באמצעות הקישור "דפים המקושרים לכאן", הנמצא בתיבת הכלים שבצד ימין) ותקנו אותם. דפים שאסור להם להתקיים יכולים להיות, למשל, דפים שבשמם יש שגיאת כתיב.

מחיקת תמונה

עריכה

דף מדיניות: ויקימסע:מדיניות המחיקה

כדי למחוק גרסה ישנה של תמונה, לחצו על הקישור "מחק", המופיע לצד התאריך המתאים. אם ברצונכם למחוק את כל הגרסאות (כלומר, להסיר את התמונה באופן מוחלט), לחצו על "מחק את כל גרסאות התמונה" או על הלשונית "מחיקה" שבראש הדף. שימו לב לכך שאין אפשרות למחוק רק את הגרסה הנוכחית של התמונה מבלי למחוק גם את הגרסאות הקודמות ואת דף תיאור התמונה.

אם תבחרו למחוק את כל הגרסאות, יופיע בפניכם דף אישור מחיקה רגיל, ובו שורת נימוק למחיקה ותיבת אישור, והמחיקה תתווסף ליומן המחיקות. אם תבחרו למחוק רק גרסה אחת, לא ייפתח בפניכם דף אישור, אך הפעולה עדיין תירשם ביומן המחיקות.

הסתרת ושחזור גרסאות

עריכה

דף מדיניות: ויקימסע:מדיניות המחיקה

כדי להסתיר גרסה ישנה של עריכה, לחצו בדף השוואת הגרסאות על הסתרת/הצגת הגרסה, וסמנו אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

 • הסתרת תוכן הגרסה
 • הסתרת תקציר העריכה
 • הסתרת שם המשתמש או כתובת ה־IP של העורך

יש לתת נימוק וללחוץ על ביצוע על הגרסה שנבחרה.

צפייה ושחזור דפים מחוקים

עריכה

אם הדף לא שוחזר מאז מחיקתו, תוכלו למצוא בראשו הודעה המודיעה כמה גרסאות שמורות בארכיון, עם קישור לצפייה בהן. ניתן לצפות בכל גרסה בנפרד. שחזור הדף נעשה על ידי לחיצה על הלחצן "שחזור"; פעולה זו תשחזר כברירת המחדל את כל הגרסאות, אך אם ברצונכם לשחזר רק גרסאות ספציפיות, עשו זאת באמצעות סימון התיבה שבצמוד לתאריך המתאים (ניתן לסמן את כל התיבות כדי לבחור גרסה אחרת באמצעות הכפתור "סימון כל הגרסאות"). השחזור יתבצע ברגע שבו תלחצו על הלחצן – לא ייפתח בפניכם חלון אישור נוסף. כל השחזורים מתועדים ביומן המחיקות, ממש כמו המחיקות עצמן. מספר הגרסאות ששחזרתם יצויין בתקציר.

אם הדף אותו אתם רוצים לשחזר נכתב מחדש, אך אתם עדיין מעוניינים לשחזר או לצפות בגרסאותיו המחוקות, הכנסו לדף הגרסאות הקודמות שלו, שם יופיע הקישור לשחזור הגרסאות. ניתן גם לחפש דפים שנמחקו באמצעות הדף מיוחד:צפייה בדפים מחוקים.

הגנה

עריכה

דף מדיניות: ויקימסע:דף מוגן

כדי להגן על דף, לחצו על הלשונית   ובתפריט שיפתח על הכיתוב "הגנה". ניתן גם ללחוץ על Alt + Shift + =‎ במקלדת. פעולה זו תוביל לטופס ההגנה. בחרו את רמת ההגנה שתופעל (למי יותר לבצע את הפעולה), את זמן הפקיעה של ההגנה, את הנימוק המתאים או כתבו אחד ולחצו על "אישור". שימו לב שניתן למנוע גם את אפשרות העברת הדף ושינוי שמו. לשם כך סמנו את "שינוי אפשרויות הגנה נוספות", בחרו את רמת ההגנה ואת זמן הפקיעה. רמות ההגנה מפני עריכה והעברה לא חייבות להיות זהות – ניתן להגן על הדף כך שמשתמשים שאינם מפעילים לא יוכלו לשנות (להעביר) את שמו, אך כן יוכלו לערוך את תוכנו (ויכוחים על שם ערך).

ההגנה תתועד ביומן ההגנות. במדריכים שהוגנו תופיע הודעת {{מוגן חלקית}} או {{מוגן}}. אם רוצים שההודעה תופיע בדפים שאינם מדריכים, או אם רוצים שסיבת ההגנה תופיע בגוף הערך, יש להוסיף את התבניות באופן ידני. לאחר הפעלת הגנה מלאה, חשוב מאוד לספק נימוק מפורט בדף השיחה. במקרה שבו הופעלה ההגנה לאחר דיון והסכמה בין הוויקימטיילים, אין צורך שתוסיפו הערה משלכם.

הסרת הגנה או שינוי רמת הגנה מתבצעות בדיוק באותה דרך – לחיצה על הלשונית  , בחירה באפשרות "שינוי הגנה" ובטופס ההגנה בחירה מחדש באפשרויות השונות.

ברוב המקרים מומלץ להשתמש בהגנה חלקית ולהימנע מהפעלת הגנה מלאה, שאותהּ יש לשמור למקרים קיצוניים כגון מלחמת עריכה. כמו כן, במקרה של השחתה ברורה מכותב אחד – יש לחסום אותו, ולא להגן על הערך. לבסוף, מומלץ להשתמש בהגנה זמנית במקום בהגנה קבועה, כשהדבר מתאפשר.

הגנה על תמונה נועלת גם את דף תיאור התמונה וגם את הקובץ עצמו. פירוש הדבר הוא שמשתמשים שאינם מפעילים (או משתמשים חדשים בהגנה חלקית) אינם יכולים להחזיר את התמונה לגרסה קודמת, ואינם יכולים להעלות תמונה אחרת במקום הנוכחית, בשם זהה.

מיזוג גרסאות

עריכה

מעת לעת, דפים הקיימים במרחב הראשי, נמדריכים על ידי משתמשים בארגז חול. המשתמשים שעבדו על המדריך בארגז החול, מעוניינים להעביר אותו אל המרחב הראשי. עם זאת, נוצר מצב שאם תתבצע העתקה על ידי „העתק-הדבק“, לא תישמר ההיסטוריה של המשתמשים שעבדו בארגז החול. אם, לעומת זאת, יימחק הדף במרחב הראשי, ויועבר הדף בארגז החול למרחב הראשי, לא תישמר ההיסטוריה של הדף הישן.

הפתרון במקרים כאלו, הוא „מיזוג גרסאות“. לאחר מיזוג הגרסאות, כל הגרסאות, הן אלו מארגז החול, והן אלו מהמרחב הראשי, יישארו.

על מנת לבצע מיזוג גרסאות יש לעקוב אחר הפעולות הבאות:

 1. ראשית, לצורך הנוחות, נקרא לדפים בשם. את הדף שאנו רוצים שתוכנו יוצג בערך, נסמן בא'. את הדף שאנו רוצים שתוכנו ישמר רק בגרסאות הקודמות, נסמן בב'.
 2. יש למחוק את דף ב'.
 3. יש להעביר את דף א' לשם של דף ב'.
 4. יש להיכנס אל דף הגרסאות המחוקות של דף ב', ולבצע שחזור כל הגרסאות שרוצים שישמרו בהיסטוריה.

בכך הסתיימה פעולת המיזוג. שימו לב שלעיתים יהיה צורך לבצע רענון עמוק (ראו כאן) על מנת לראות את ההיסטוריה.

עצירת מלחמת עריכה

עריכה

דף מדיניות: ויקימסע:מלחמת עריכה

עריכת ממשק האתר

עריכה

באפשרותכם לערוך את הודעות המערכת של ממשק האתר באמצעות דפים הנמצאים במרחב השם "מדיה ויקי". לפני ביצוע פעולות עריכה כאלה יש לקרוא ולהבין את הדף עזרה:הודעות מערכת.

כדי לערוך קטע טקסט מסוים, סמנו אותו והעתיקו אותו באמצעות לחיצה על Ctrl+C במקלדת. לאחר מכן, היכנסו לדף הודעות המערכת. בדף זה הפעילו את החיפוש של הדפדפן (לרוב באמצעות Ctrl+F), וחפשו את הטקסט. לאחר שתגיעו למקום בטבלה שבו מופיע הטקסט שחיפשתם, לחצו על הקישור המופיע בטור הימני של הטבלה. עריכת הדף שייפתח בפניכם תאפשר לכם לשנות את הטקסט המופיע כחלק מן הממשק.

לרוב, ניתן לערוך את הטקסט של הודעות המערכת באמצעות תחביר הוויקי הרגיל, אך יש מספר הודעות שיש לערוך בשפת HTML.

יש לערוך את ההודעה בוויקימסע העברי רק אם מדובר בשינוי ייחודי שדרוש לוויקימסע העברי. אם מדובר בתיקון שגיאת כתיב בעברית שבכל מקרה יש לתקן או בשיפור ניסוח של הודעה שיהיה מועיל גם למשתמשי תוכנת מדיה ויקי בעברית באתרים אחרים, יש לתקן אותו לא במרחב מדיה ויקי כאן, אלא באתר TranslateWiki.net, שבו מתנהל באופן מרוכז התרגום של תוכנת מדיה ויקי.

ניתן לשנות את עיצוב האתר באמצעות עריכת דפי ה־CSS. הדף העיקרי לכך הוא מדיה ויקי:Common.css, שמופעל בכל ערכות בעיצוב. בדף מדיה ויקי:Vector.css אפשר לעשות התאמה מיוחדת לערכת העיצוב וקטור, שפועלת כבררת מחדל אצל רוב המשתמשים. בנוסף, ניתן להוסיף תכונות לאתר באמצעות עריכת דפי ה־JavaScript, מדיה ויקי:Common.js ומדיה ויקי:Vector.js.

לעריכת ההודעה המוצגת בראש הדף, ניתן לערוך את הדף מדיה ויקי:Sitenotice. כדי לכתוב הודעה מיוחדת למשתמשים אנונימיים, יש לערוך את מדיה ויקי:Anonnotice: אם דף זה ריק או מכיל "-", תוצג גם לאנונימיים ההודעה במדיה ויקי:Sitenotice; אך אם הדף מכיל הודעה משל עצמו, האנונימיים יראו אותה ולא את ההודעה של מדיה ויקי:Sitenotice, ואם הדף מכיל את הטקסט <div></div>, האנונימיים לא יראו הודעה כלל, בעוד הרשומים ייראו את ההודעה ממדיה ויקי:Sitenotice.

חסימת משתמש או כתובת IP

עריכה

דף מדיניות: ויקימסע:מדיניות החסימה

אופן החסימה

עריכה
 • חסימת משתמשים נעשית באמצעות הדף מיוחד:חסימה. לאחר הכניסה לדף, מלאו את שם המשתמש (ללא "משתמש:" בהתחלה) או את כתובת ה-IP בשדה הראשון. ניתן לגשת לדף זה באמצעות לחיצה על "חסום" המופיע לצד שמו של המשתמש בדף השינויים האחרונים וכך השם המשתמש או כתובת ה-IP מוכנסים באופן אוטומטי.
 • בתיבה בשורה השנייה יש לבחור את פרק הזמן בו לא יוכל המשתמש לערוך. ברירת המחדל היא "אחר" וכשאפשרות זו נבחרת יש למלא בתיבת "זמן אחר" את זמן החסימה הרצוי. ניתן לשנות פרק זמן זה, על פי ציוני הזמן המתוארים כאן (ציון אורך החסימה בשנים, חודשים, שבועות, ימים, דקות וכולי בצורה לדוגמה ‎5 day שתקבע את משך החסימה על חמישה ימים. אפשר גם לציין מועד לפקיעת החסימה, למשל רישום ‎23:45 IST יחסום את המשתמש עד השעה הכתובה לפי שעון ישראל, רישום ‎24 oct 2011 יחסום עד התאריך האמור ורישום של התאריך והשעה יפעיל את החסימה עד אותו מועד). כשבוחרים באפשרות החסימה "ללא הגבלת זמן", החסימה לא תוסר עד שאתם או מפעילי מערכת אחרים יבחרו להסיר אותה (כמתואר בהמשך).
 • מלאו את הנימוק לחסימה (למשל: מהם הדפים שהמשתמש השחית) בשדה הסיבה.

שימו לב:

 1. יש לחסום משתמשים רק לאחר אזהרה מפורשת בדף השיחה שלהם.
 2. המשתמש הנחסם רואה את הנימוק לחסימה בעת שהוא מנסה לערוך דף. מכיוון שיותר ממשתמש אחד עשוי להגיע לוויקימסע מאותה כתובת IP, אין לכלול בנימוק החסימה ניסוחים מבלבלים, פוגעניים ו/או מעליבים.

הכללים המלאים נמצאים בויקימסע: מדיניות החסימה ויש לפעול על פיהם.

לאחר החסימה, תוסף כתובת ה-IP או שם המשתמש לרשימת הכתובות והמשתמשים החסומים. אם ברצונכם לשחרר את החסימה, מכל סיבה שהיא, הכנסו לדף הנ"ל, ובחרו בקישור "שחרר חסימה", הנמצא בצמוד לשמו או כתובתו של המשתמש החסום.

יש באפשרותכם לחסום גם טווח של כתובות IP. פעולה זו אינה פשוטה לביצוע, ועל כן אין לבצע אותה אלא אם אתם משוכנעים שאתם מבינים בדיוק מה אתם עושים - אם לא, אתם עשויים לגרום לנזק. לדף ההדרכה בנושא ראו: מטא-ויקי: חסימת טווח כתובות.

כל החסימות ושחרורי החסימות נרשמים ביומן החסימות.

הנחיות לחסימה

עריכה

חסימת אנונימים:

 • מתי לחסום ומתי לא:
  • חוסמים אנונימים רק בסמוך לביצוע העבירה. כלומר, תוך 5–10 דקות מביצוע ההשחתה. אם האנונימי השחית מדריך אחד או שניים והסתלק, אין טעם לחסום. כדאי להכיר את כתובות ה-IP העיקריות של משתמשים ישראלים וצריך להיזהר לא לחסום כתובות אוניברסיטאיות. על מנת לגלות את הספק של המשתמש אפשר להשתמש בקישור הזה או הזה. דרכם אפשר לגלות גם כתובות פרוקסי פתוחות.
  • משתמש המשחית מספר מדריכים ברציפות ניתן לחסום למשך שעתיים כדי למזער את הנזק.
 • זמן: הזמן האופטימלי לחסימת משתמש אנונימי הוא שעתיים. הסיבה לכך פשוטה - המשחית יתקל בחסימה ויסתלק. אם יחזור כעבור שעתיים וישחית שוב, אפשר לשקול חסימה ארוכה יותר, נניח ל-24 שעות. העניין הוא שכתובות ה-IP אינן אישיות ולכן ייתכן מצב שבו יחסם משתמש שלא השחית מאומה. על מנת למזער את הפגיעה במשתמשים חפים מפשע, אין לחסום לפרקי זמן ארוכים. ישנם מקרים מיוחדים שבהם יש לחסום את האנונימי ללא הגבלת זמן – עושים זאת רק אם האנונימי מתחבר מפרוקסי פתוח.
 • כאשר חוסמים כתובות אנונימיות המשמשות מוסדות (בתי ספר, ספריות וכו') רצוי לחסום לזמן מזערי ככל האפשר, ולהפעיל את האפשרות "חסום משתמשים אנונימים בלבד" (פונקציה שתאפשר למשתמשים רשומים מהכתובת להמשיך לכתוב בוויקימסע)

חסימת משתמשים רשומים אם המשחית נרשם ותרומותיו הראשונות הן השחתה לשמהּ, אפשר לחסום ללא הגבלת זמן – החסימה כאן היא לשם משתמש ייחודי ולא לכתובת IP דינמית, לכן אין פגיעה בחפים מפשע.

שחזור מהיר

עריכה

בעוד שכל משתמש יכול לשחזר דף מהשחתה, הרי שלמפעילים יש היכולת לשחזר דפים במהירות: כאשר אתם נמצאים בדף השוואת גרסאות (שאליו מגיעים באמצעות לחיצה על "הבדל", בדף השינויים האחרונים) מופיע בפניכם הקישור "שחזור". לחיצה עליו תחזיר את המדריך למצבו הקודם, כאשר השינוי יסומן כמשני, ותקציר העריכה יהיה "שוחזר לעריכה האחרונה של X". במקרה שברור לכם שכל תרומה באשר היא של משתמש מסוים היא השחתה, אין צורך שתחפשו את תרומותיו בדף השינויים האחרונים; היכנסו לדף התרומות שלו, ולחצו על הקישור "שחזור", הנמצא בצמוד לכל עריכה שביצע. הקישור מופיע לצד שינויים רק אם לא בוצעו עריכות נוספות בדף לאחר אותו שינוי.

במקרים בהם המשתמש "מציף" את דף השינויים האחרונים, היכנסו לדף התרומות שלו והוסיפו לסוף שורת ה-URL את הכיתוב: "‎?bot=1". לדוגמה:

http://he.wikipedia.org/wiki/מיוחד:תרומות/VandalUsername?bot=1

במצב זה, ייפתח בפניכם דף התרומות הרגיל, אלא שכאשר תשחזרו את תרומות המשתמש, השחזור והתרומה המשוחזרת לא יופיעו בדף השינויים האחרונים. משתמשים שכן מעוניינים לצפות בתרומות המשוחזרות ובשחזורים יכולים ללחוץ על "הראה בוטים".

שימו לב

 • צריך לוודא שהשחזור נעשה לגרסה היציבה. כמו כן, צריך לזכור שהשחזור מגלגל לאחור את כל התרומות של המשתמש ולכן כדאי לוודא שאין לו תרומה חיובית למדריך לצד ההשחתה.

בקרת שינויים

עריכה
  דף מורחב – ויקימסע:מערכת בקרת שינויים

לרשות מפעילי המערכת כמו לכל הוויקימטיילים עומדים דף השינויים האחרונים ורשימת המעקב. עם זאת, לרשות מפעילי המערכת עומדת גם ויקימסע:מערכת בקרת שינויים (באנגלית: Patrolled edit) נוספת המובנית לתוך דף השינויים האחרונים ולרשימת המעקב. מפעילי מערכת העוקבים אחרי מדריכים בדפים אלו יכולים לסמן דפים שבדקו ולא מצאו בהם השחתות מובהקות כ"מנוטרים". שחזור מהיר של עריכה יסמן אותה כמנוטרת – היות שטופלה כבר. מטרת המערכת כפולה: (1) למנוע מצב שבו מספר מפעילים בודקים את אותו השינוי ובכך מבזבזים את זמנם בסוג זה של כפילות. (2) לעזור לסנן מדריכים שלא נבדקו כלל.

סימון מדריך או דף כבדוק משמעו שאין השינוי מהווה ונדליזם (הפרת זכויות יוצרים, זבל וכדומה) – סימון מדריך או דף כבדוק לא נועד לאשר את אמיתותו או נכונותו של השינוי שבוצע. בהתאם לכך, הוא אינו מדרג את המדריכים ואינו משפיע עליהם מבחינת קוראי ויקימסע וכותבי המדריכים, ולמעשה – כל מי שאינו מפעיל מערכת.

ניהול הרשאות משתמש

עריכה

מפעילי מערכת יכולים להעניק הרשאות בדוק עריכות אוטומטית, וחסין חסימות IP. על מנת לעשות זאת יש לגשת לדף מיוחד:ניהול הרשאות משתמש, ולהקליד את שם המשתמש הרצוי.

ייבוא דפים

עריכה
  דף מורחב – עזרה:ייבוא

מפעילי המערכת יכולים לייבא דפים ממיזמים עבריים אחרים לכאן באמצעות הדף המתאים.

טיפול בהעתקה

עריכה

דף מדיניות: ויקימסע:זכויות יוצרים

ברגע שמגלים העתקה, כדאי ללכת לתרומות המשתמש ולבדוק אם המשתמש הרחיב מדריכים קיימים או כתב חדשים. אם כן, צריך לבדוק גם אותם. ברגע שמתגלה העתקה יש למפעיל שתי אפשרויות. הראשונה – מחיקה מהירה. השנייה – שימוש בתבנית הפרת זכויות יוצרים. אם ההעתקה הייתה מאתר מסחרי (נניח נענע, ynet, וכו') צריך למחוק בלי להמתין כי ברור שיש פה הפרת זכויות יוצרים. אם העתקה הייתה מפורום או אתר פרטי, צריך להשתמש בתבנית הפרת זכויות יוצרים. כדאי להודיע למשתמשים אנונימיים על גילוי הפרת זכויות יוצרים תוך פרק זמן קצר מכתיבת הערך. אם חלפו יותר מ-30 דקות, אין טעם להודיע כי סביר להניח שהאנונימי כבר עזב את השרת וכשיתחבר מחדש, ה-IP שלו יהיה שונה.

למקרה של העתקה סדרתית, שקלו שימוש בתבנית:נשימה עמוקה וכוס מים קרים.

טיפול במקרי חירום

עריכה

במקרי חירום, כגון חשבון מפעיל שנחטף או השחתה מרובה מכתובות רבות, המפעילים מתבקשים להיכנס לערוץ ה-IRC דרך לקוח ייעודי או דרך הדף ויקימסע:צ'אט, לצורך תיאום פעולות, וסנכרון התגובה. אם המצב דורש דייל, ניתן למצוא דייל בערוץ ‎#wikimedia-stewards, יש לומר ‎!steward בערוץ, וכל הדיילים יקבלו הודעה על כך.

רשימת דפים חשובים

עריכה

כל המפעילים החדשים חייבים לקרוא, בראש ובראשונה, את הדפים הבאים לפני שהם מתחילים בפעולתם:

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה