ויקימסע:מדיניות המחיקה

במסגרת הפעילות השגרתית בוויקימסע העברי נמחקים באופן שגרתי דפים ומדריכים שונים. בעוד כל אחד ואחת מהמשתמשים יכולים לרוקן דף, התוכן המקורי עדיין יימצא בהיסטוריה של אותו דף כך שאחרים יוכלו לצפות בו ולהחזירו אם רצונם בכך. כשדפים נמחקים, נמחקת לא רק הגרסה הנוכחית שלהם אלא גם כל הגרסאות הקודמות.

מחיקת דף היא צעד אותו יבצעו מפעילי המערכת במקרים חריגים, כלפי מדריכים שברור מעל לכל ספק, ובאופן חד-משמעי, שאין להם מקום בוויקימסע.

משתמשים שאינם מפעילי מערכת הנתקלים בדף הראוי בעיניהם למחיקה מהירה, יכולים לבקש את מחיקתו על ידי שימוש בתבנית:למחוק או ציונו בדף ויקימסע:בקשות ממפעילים#בקשות מחיקה. משתמשים (מפעילי מערכת או לא) שלדעתם אין מקום למדריך, אך הוא אינו ראוי למחיקה מהירה, יכולים לבקש שתובהר חשיבותו באמצעות תבנית {{הבהרת חשיבות}}, או להעלות אותו להצבעת מחיקה.

יומן המחיקות פתוח לכל המשתמשים.

דף זה מפרט את המדיניות: איך, מתי ומדוע יימחקו דפים בוויקימסע העברי.

איך מוחקים דף? עריכה

רק מפעילי מערכת יכולים למחוק ולבטל מחיקה של דפים במערכת. מפעילי מערכת מוכרחים להפעיל את מיטב שיפוטם בהחליטם על מחיקה. אפשר לצפות שמפעילי מערכת יפעילו את התהליך המפורט בהמשך כדי לסייע לשיפוטם וינהגו לפי ההנחיות בנושא.

אם מחיקות נעשות כלאחר יד, קשה לעקוב אחרי מה שקורה. לכן, ההחלטה למחוק מדריך לצמיתות אינה נעשית בקלות ראש, ויש לפעול בהתאם לתהליך. דף זה אמור להתאים לעקרונות וקווים מנחים בוויקימסע, אך אם קיימת סתירה ביניהם האחרון הוא המכריע.

מפעילי מערכת יכולים לשחזר דפים מחוקים אם ורק אם יש סיבה לכך בהתאם למפורט בדף העזרה בנושא. אם דף נמחק ונוצר מחדש שוב ושוב, ייתכן וזוהי ראיה לכך שיש צורך בדף. על מפעילי מערכת לנהוג באחריות בהרשאה שבידיהם. אם יש ספק - אל תמחקו!

נוהל מחיקה מהירה עריכה

ניתן לבקש מחיקה של דפים לפי נוהל מחיקה מהירה בדף בקשות ממפעילים או באמצעות הצבת תבנית {{למחוק}} עליהם כשמדובר בטיוטה פרטית (מטעמים טכניים, עדיף לכתוב את הבקשה בבקשות ממפעילים כאשר מדובר במדריכים חדשים). מומלץ לא לרוקן אותם, כיוון שפעולה כזו אינה מסמנת אותם באופן מיוחד, בעוד מדריכים הכוללים את התבנית {{למחוק}} מופיעים באופן אוטומטי בקטגוריה למחיקה מהירה. מפעילי המערכת ימחקו דף שכזה מיד, אלא אם כן יש, לדעתם, הצדקה לערוך דיון חשיבות או שהבקשה למחוק לא הייתה מוצדקת כלל.

כאשר מפעילי מערכת מוחקים דף בדיקה או דף אחר שאין בו תוכן שימושי, רצוי לשים הודעה בדף שיחת הכותבים שמסבירה את העניין כדי שהדבר לא יחזור על עצמו, למשל באמצעות תבניות {{אזהרה}} ו-{{ניסויים}}.

כאשר מפעילי ממדריךת מוחקים דף בעל תוכן ממשי שראוי למחיקה מהירה, אזי ניתן, לבקשת משתמשים, לשחזר את התוכן שנמחק תוך העברתו לטיוטה פרטית. כמו כן, אם מלכתחילה נדמה שמדובר בכותבים שעושים צעדיהם הראשונים בוויקימסע ופועלים מתוך כוונה טובה ובכוונתם להביא לשיפור המדריך, ניתן להעביר את תוכן המדריך (באמצעות לשונית "העברה") לטיוטה פרטית במרחב המשתמש במקום למחוק אותו. במקרים אלו, יש להציב תבנית {{טיוטה פרטית}} בראש ארגז החול.

1. תוכנו של המדריך הנמחק מופיע באופן אוטומטי בתקציר המחיקה. אם התוכן כולל קללות או השמצות, הקפידו למחוק אותן מן התקציר.

2. אין למחוק במחיקה מהירה דפים שיש להם גרסאות קודמות עם תוכן משמעותי. במקרה זה יש לשחזר לגרסה השימושית האחרונה ולא למחוק.

סיבות למחיקה מהירה עריכה

הערה: רשימה זו אינה מקיפה בהכרח. ייתכנו מחיקות מהירות של דפים שאינם עונים במדויק על הקריטריונים המפורטים למטה על פי נהגים מקובלים בוויקימסע העברית זה מכבר.

 1. הדף ריק.
 2. דף השחתה (ראו טיפול בהשחתה), דף המכיל "זבל" (כגון "עלגכיךלליע") או הבלים (כגון "אבי כהן שולת!!!!!1").
 3. דף בדיקה (לדוגמה, "אני באמת יכול ליצור כאן דף?").
 4. דף קצר מאוד שתוכנו דורש שכתוב או מדריך שכתוב בצורה חסרת תקנה.
 5. דף המכיל רק מידע בלתי אנציקלופדי בעליל, כגון דף העוסק באדם או בנושא מסוים שבעליל אינו ראוי למדריך באנציקלופדיה (בהתאם לעקרונות והקווים המנחים שהתקבלו בהקשר למדריכים), או דף המתאר אירוע חסר חשיבות לחלוטין ("דנה החליקה על בננה ושברה את יד ימינה. היא נלקחה לבית החולים.").
 6. ישנה כפילות בין הדף הנמחק לבין מדריך אחר, או ישנו מדריך אחר המתאים יותר להכיל את התוכן שבדף, ובתנאי שכל התוכן הנמחק שולב במדריך אחר, תוך מתן קרדיט ליוצריו. במקרה ששם המדריך אינו תקין, יש למחוק אותו, אך אם שם המדריך תקין וסביר, יש להפוך את המדריך להפניה, ולא למחוק אותו.
 7. הדף משמש בעיקר לפרסומת, כלומר הוא מכיל בעיקר מידע שמטרתו עשיית פרסומת למוצר או לשירות.
 8. דף שהועתק מאתר אנציקלופדי שאינו תחת רישיון CC-BY-SA כמו מומה, ספריית מט"ח, אנציקלופדית Ynet וכך הלאה. במקרה של פגיעה בזכויות יוצרים שאינה כה חד-משמעית, יש לפעול לפי האמור בהפרת זכויות יוצרים להלן.
 9. תוכן שפורסם מחדש לאחר שנמחק בהתאם למדיניות המחיקה של ויקימסע, בין אם פורסם מחדש תחת מרחב שם אחר ובין אם לאו.
 10. דפים שנוצרו ונערכו רק על ידי משתמשים חסומים לאחר החסימה, אלא אם כן החסימה הוסרה.
 11. הפניות ללא היסטוריה, שנוצרו בעת העברת דפי משתמשים מהמרחב הראשי.
 12. הפניות לדף שאינו קיים (יש לבדוק קודם שאין דף שאליו ההפניה אמורה להיות, למקרה שזו שגיאת הקלדה).
 13. דף משתמש ודפי המשנה שלו, לפי בקשת בעליו.
 14. דף שיחת משתמש של משתמשים לא רשומים, כשההודעה כבר אינה רלוונטית (כדי שלא לבלבל משתמשים חדשים שבמקרה עורכים מאותה כתובת IP)
 15. דף המפרסם מידע שאינו זמין לציבור הרחב. מידע זה במהותו אינו ניתן לאימות, ועקב כך הוא לא עומד בכללים לתוכן אסור של ויקימסע.
 16. מדריך על להקה או זמר שלא הוציאו אלבום.
 17. דפי הפניות מיותרים בהתאם לויקימסע:דף הפניה#מתי צריך למחוק הפניה?.
 18. תמונות ברישיון שימוש הוגן שאינן בשימוש בדף כלשהו.
 19. תמונות שימוש הוגן של אנשים חיים (למעט חריגים בודדים) שהועלו בשבוע האחרון יימחקו במחיקה מהירה, לאחר שיתברר כי לא ניתן לשחרר את התמונה תחת רישיון חופשי כלשהו.
 20. תבניות ניווט בין קבוצות המשתתפות במפעל ספורט כלשהו, בהן פחות מחמישה או שליש מהקישורים (הנמוך מביניהם) כחולים, או שאינן מעודכנות למעלה מחודש לאחר תחילת העונה. במקרה האחרון יש לציין בדף השיחה, בצירוף מקור, כי העונה החלה. מומלץ לשלב את רשימת הקבוצות במדריך הרלוונטי למפעל הספורט, אם זה קיים.
 21. דף המכיל תוכן שתורגם משפה זרה באמצעות תרגום מכונה. תוכן שתורגם בתרגום מכונה יכול להיות רק בטיוטה פרטית, ולאחר שייערך בהתאם למקובל בוויקימסע ניתן להעבירו למרחב הראשי כמדריך מן המניין.

סיבות טכניות עריכה

מפעילי מערכת רשאים גם למחוק דפים למטרות הטכניות הבאות:

 1. מחיקת הפניה שאין לה שום היסטוריה שימושית, כדי לפנות מקום להעברת דף שאינה שנויה במחלוקת.
 2. מחיקה זמנית של דף כדי למזג היסטוריות לאחר ביצוע העברה באמצעות גזירה והדבקה.
 3. מחיקת תמונה שהיא עותק מדויק (כל הסיביות זהות) של משהו אחר, יתירה ואינה בשימוש.
 4. מחיקת דף שהועבר למיזם ויקימדיה אחר. מכיוון שלא ניתן ליצור הפניה מדף בוויקימסע זו לדף במיזם ויקימדיה אחר, יש להקפיד, בעת העברת המידע לשמור על קרדיט הכותבים. ראו הרחבה בנושא זה בדף עזרה:ייבוא.
 5. מחיקת דף שנוצר אוטומטית כתוצאה מתקלה טכנית - כגון דף מיותר שאינו מכיל מידע או מכפיל מידע קיים, שנוצר על ידי בוט (לדוגמה: בוט השנים) בשל תקלה בבוט.

מחיקת תקצירי עריכה, גרסאות ופעולות יומן עריכה

מחיקת תקצירי עריכה וגרסאות
ניתן למחוק תקצירי עריכה וגרסאות מהסיבות הבאות:
 1. הפרת זכויות יוצרים
 2. קללות ונאצות
 3. חשיפת פרטים אישיים בידי אחר
 4. לפי בקשת כותב התקציר.
מחיקת פעולות יומן
ניתן למחוק פעולות יומן ביומן המחיקות (כאשר תקציר המחיקה עצמו פוגעני בלבד) או ביומן רישום משתמשים (כאשר מדובר בקללות ונאצות או הסתרת פרטים אישיים).

הבהרת חשיבות עריכה

אם אתם בעלי זכות הצבעה ונתקלתם במדריך שחשיבותו אינה ברורה, חפשו מידע עליו בוויקימסע זרה ובגוגל, ואם החשיבות עדיין לא הובהרה, סמנו אותו בתבנית {{ס:חשיבות}} (חשוב לא לשכוח את ה"ס:", שמוסיף חתימת זמן לתבנית).

לאחר הוספת התבנית יש להמתין שבוע להבהרת חשיבותו של המדריך. אם במהלך השבוע הוצגה התנגדות מנומקת של לפחות אחד או אחת מהמשתמשים (מלבד כותב או כותבת המדריך), בעלי זכות הצבעה בהצבעות מחיקה (ראו להלן), למחיקת המדריך, תוסר התבנית (אך ניתן להחליפה בהצבעת מחיקה). אם לא הוצגה התנגדות כזו, המדריך יימחק במחיקה מהירה על פי סעיף 5 ברשימה לעיל.

מחיקת דף לאחר שאוחד עריכה

ראו מדיניות איחוד מדריכים.

הפרת זכויות יוצרים עריכה

אם מצאתם דף המועתק ממקור המוגן בזכויות יוצרים, לפניכם שתי אפשרויות:

 1. אם הדף מועתק ממקור לא חופשי והעתקתו היא הפרת זכויות יוצרים ברורה (למשל, העתקה מאנציקלופדיה לא חופשית, מקוונת או מודפסת), שימו על הדף תבנית {{למחוק}}. במקרה כזה חובה לציין מהיכן הועתק המדריך (עדיף URL).
 2. אם הדף מועתק ממקור מקוון או מודפס כלשהו, אך יש סיכוי, לדעתכם, שהתורם הוא גם כותב המקור, או שיש לו רשות להעתיק את החומר, החליפו את תוכן הדף בתבנית {{הפרת זכויות יוצרים}}, בהתאם להסבר בדף על בעיות בזכויות יוצרים. כשמדובר בתמונה יש להשתמש בתבנית {{תמונה חשודה}}.

הצבעת מחיקה עריכה

ייתכן שנתקלתם בדף שאינו נופל באף אחת משתי הקטגוריות שלעיל (מחיקה מהירה והפרת זכויות יוצרים), אך עדיין ראוי להימחק לדעתכם. כלומר, הוא אינו מכיל חומר מועתק ואינו מכיל הבלים גמורים, אבל עדיין נראה לכם שמקומו אינו בוויקימסע.

יש להדגיש כי מחיקה היא פעולה קיצונית בוויקימסע - היא מונעת גישה לגרסאות קודמות של המדריך, ואינה ניתנת לביטול על ידי משתמש רגיל. לכן כל מחיקה שאינה נופלת לשתי הקטגוריות הקודמות מחייבת הצבעה. מאותה סיבה בדיוק, הצעת מדריכים להצבעת מחיקה היא אופציה אחרונה, שלפני יישומה יש לשקול את כל החלופות שאינן דורשות מחיקה - שילוב תוכנו של מדריך במדריך אחר, אם נשואו אינו מצדיק מדריך, או כתיבת קצרמר טוב במקום מדריך ארוך וגרוע הדורש שכתוב, הן שתיהן פעולות שאינן דורשות הצבעה (אם כי כדאי לדון עליהן בדף השיחה), ולכן הן קלות יותר וגורמות פחות טרדה לקהילה.

במקרה שבו השיקולים נלקחו בחשבון ומוצו עד תום, ועדיין המדריך ראוי להימחק לדעתכם, אפשר להציע את הדף למחיקה כמתואר בסעיף בקשת מחיקה.

הצבעת מחיקה ניתן להתחיל רק לאחר שחלף פרק זמן של לפחות שעות אחדות מרגע פתיחת המדריך, וזאת כדי לאפשר שיפורו של מדריך לפני הצבעה על מחיקתו. על אף שהגדרת פרק זמן זה איננה קבועה, על הוויקיפדים להפעיל שיקול דעת ולהימנע מהעלאת מדריך להצבעת מחיקה מיד עם הופעתו. את שעת פתיחת המדריך ניתן לראות על ידי לחיצה על לשונית "גרסאות קודמות" שבראש העמוד ובדיקת שעת הגרסה הראשונה. כמו כן, ייתכן ותעדיפו להתחיל בהליך הבהרת חשיבות קודם, שכן ייתכן שזה יחסוך הצורך בהצבעה, בין אם על ידי מחיקה מהירה ללא התנגדות או על ידי מתן נימוקים אשר ישכנעו גם את המבקשים מחיקה.

פתיחת הצבעה עריכה

כדי להציע דף למחיקה, הוסיפו את התבנית {{הצבעת מחיקה}} בראש הדף, מבלי למחוק את תוכנו. לאחר שמירת הדף, תופיע בו המסגרת הבאה:


הדף יופיע כעת בקטגורית הדפים שנערכות עליהם הצבעות מחיקה.

ניתן להציע למחיקה מספר דפים בהצבעה אחת. ראו כאן כיצד לבצע זאת.

במקרה של הצבעת מחיקה של תבנית התהליך זהה רק שיש לרשום <noinclude>{{הצבעת מחיקה}}</noinclude> כדי שרק התבנית תופיע בקטגוריית הצבעות המחיקה ולא כל המדריכים שבהם היא נמצאת.

מומלץ להודיע ליוצר המדריך או לכותב משמעותי שלו על תחילת הצבעת המחיקה. בכך ישמרו חוקי הנימוס, תנתן לכותב הזכות להגן על חשיבות נושא כתיבתו, הוא יוכל לתקן או לשכתב קטעים בעייתיים ובמקרים מסוימים תוכל להיחסך הצבעת המחיקה.

כדי להתחיל את הדיון במחיקה ולהסביר מדוע לדעתכם יש למחוק את הדף, לכו בעקבות הקישור "בדף זה" שבתבנית, הוא עמוד הדיון במחיקה. הדף המתקבל מכיל עתה שלד של דיון במחיקה כשבו (לפני תיבת העריכה) מפורטים השלבים שעליכם לבצע על מנת להתאים את השלד להצבעת המחיקה המסוימת.

התייחסות לבקשת מחיקה עריכה

כאשר מתווספת לאחת הרשימות בקשת מחיקה, מתקיימת הצבעה. נהוג לקיים את ההצבעה תחת הסעיפים הבאים:

 • למחוק
 • להשאיר

כאשר כל אחד ואחת מהמשתתפים חותמים את שמם מתחת לאפשרות בה הם תומכים באמצעות #~~~~ (סולמית וארבע טילדות רצופות). במידת הצורך, אפשר להוסיף הערות לסעיף הדיון.

להלן כללי ההצבעה לדיוני מחיקה (ראו ויקימסע:פרלמנט לפרטים המלאים):

 • בעלי זכות ההצבעה - רק משתמשים רשומים בעלי 100 עריכות במרחב הראשי או במרחבים המשיקים לו במהלך 90 הימים שקדמו לתחילת ההצבעה (כלומר עריכות דפי שיחה, שיחות תמונות, שיחות קטגוריות, שיחות תבניות, דפי מדיניות וכדומה אינן נספרות כפי שמופיע בדף הנהלים) ו-30 ימים של פעילות הם בעלי זכות הצבעה. כל קול שווה למשנהו, אלא אם כן ברור שמדובר בבובת קש או טרול.
  לבדיקת זכות ההצבעה, משמש סקריפט בהעדפות. תחת הלשונית "גאדג'טים", תחת הפסקה "שונות", יש לבחור באפשרות "סקריפט לבדיקת זכות הצבעה". לאחר השמירה, יש לרענן את הדף באמצעות CTRL + F5. לאחר מכן יש להגיע לדף המשתמש האישי, ושם ללחוץ על הקישור "בדוק זכות הצבעה" שבתיבת הכלים. לאחר הזנת התאריך המתאים (תאריך תחילת ההצבעה), יש ללחוץ על הקישור "בצע בדיקה" ולחכות להצגת התוצאה. למידע טכני נוסף ראו כאן.
 • הצבעה תארך בדיוק שבוע ובמהלכו אין למחוק את הדף ואין להסיר את תבנית הצבעת המחיקה (אלא אם כן ברור שהדף מכיל "הבל" או, לחלופין, שהצעת המחיקה הייתה קנטרנית או מיותרת לגמרי). קולות שיתווספו לאחר תום השבוע, גם אם ההצבעה עדיין לא אורכבה, לא ייחשבו במניין הקולות. קולות שיתווספו בדקה המדויקת, שבוע לאחר פתיחת ההצבעה, לא ייספרו. לדוגמה, אם ההצבעה נפתחה בשעה 15:35, רק הקולות שיישלחו עד 15:34 שבעה ימים לאחר מכן - כולל הצבעות שיישלחו בשעה 15:34 עצמה - ייחשבו. הבדיקה תיערך לפי שעון מדינת ישראל כפי שמוצג במערכת ויקימסע.
 • פרק זמן מינימלי בין הצבעות חוזרות - פרק הזמן המינימלי להצבעה חוזרת הוא חודשיים (ביצירת דיון מחיקה חוזר יש לקשר לדיון המחיקה הישן).
 • הצבעות מחיקה דורשות רוב מיוחס של 55% ומעלה (הנמנעים אינם נלקחים בחשבון), למעט תבניות וקטגוריות שלמחיקתן די ברוב רגיל.

שימו לב כי אין למחוק מדריך שתוכנו הועבר למדריך קיים אחר כיוון שבמחיקת המדריך יש משום הסתרת תורמי המידע. במקום מחיקה יש להסתפק ביצירת דף הפניה.

סיום ההצבעה עריכה

אם ישנו רוב (55% ומעלה) בעד מחיקה לאחר שהדיון מסתיים, הדף יימחק. אם אין הסכמה שכזו, הדף יישאר ותבנית הצבעת המחיקה תוסר ממנו. במקרה זה רצוי להוסיף תבנית {{הועמד למחיקה}} לדף השיחה של המדריך.

אם הסיבות להצעת המחיקה כבר אינן בתוקף הדף, ההצבעה תבוטל. מכיוון שכך, חשוב לרשום את נימוקיך להצעת המחיקה מייד עם תחילת הדיון.

מומלץ לכתוב בתקציר העריכה בעת הסרת תבנית ההצבעה או בעת המחיקה את היחס בהצבעה (למשל: "הוחלט להשאיר: 19 בעד, 2 נגד"), ואף לצרף קישור להצבעה.

מדריך שהועמד להצבעת מחיקה, יש להוסיף את התבנית {{הועמד למחיקה}} בדף השיחה של הדף:

 • אם המדריך נמחק, כך: {{הועמד למחיקה|נמחק=כן|1 בינואר 2013}} (התאריך הוא יום תחילת ההצבעה)
 • אם המדריך שרד בהצבעה, כך: {{הועמד למחיקה|1 בינואר 2013}}

מתי להעמיד להצבעה עריכה

התחשבו בהמלצות הבאות:

 • אל תעמידו להצבעת מחיקה קצרמרים שיש להם פוטנציאל, אך העמידו קצרמרים שאין בהם הגיון. השתמשו בהפניות כדי לאחד קצרמרים שסביר שלעולם לא יכילו מספיק תוכן שיצדיק קיומו של מדריך עצמאי. ראו ויקימסע:קצרמר.
 • אל תעמידו להצבעות מחיקה מדריכים הזקוקים למקצה עריכות מקיף. מוטב במקום זאת להוסיף להם תבנית {{לשכתב}} או תבנית {{עריכה}} בהתאם למצב בו נמצא המדריך.
 • דפי הפניה יימחקו רק במקרים מסוימים. למידע נוסף, עיינו בהמלצות בדבר מחיקת דפי הפניות.
 • אם לדף יש תוכן שימושי אבל מעט מדי אפילו מכדי להיות קצרמר, לעיתים קרובות ניתן להעביר את התוכן שקיים במדריך למדריך אחר, ולהפוך את המדריך המקורי להפניה. גם במקרים בהם אין תוכן שימושי במדריכים כדאי ואף רצויא להפוך את הדף להפניה.
 • העמידו להצבעת מחיקה מדריכים שאתם סבורים כי אין להם שום פוטנציאל להפוך למדריכים טובים בויקימסע (בהתאם לשיקול דעתכם).

תשובות לשאלות נפוצות עריכה

 • שאלה: הסתיימה הצבעת המחיקה, האם למחוק את דף ההצבעה?
 • תשובה: הצבעות מחיקה לא נמחקות בעצמן בשל אפשרות לשימוש עתידי (בתור אסמכתא למדיניות המחיקה או לגבי יצירה מחדש של הדף). במקרים חריגים (בעיקר מדריכים שהוצעה למחוק בשל אי תוכן ממשי והמדריך הורחב דרמטית) ניתן למחוק את ההצבעה עצמה בשל אי היותה רלוונטית.

 • שאלה: האם ניתן לראות את כל הצבעות המחיקה שהיו בוויקימסע?
 • תשובה: כן, ניתן לראות את כל הצבעות המחיקה שהיו בוויקימסע כאן.

 • שאלה: האם ניתן לפתוח הצבעת מחיקה על כל דף בוויקימסע?
 • תשובה: כמעט על כולם. לא ניתן לפתוח הצבעה כזאת על העמוד ראשי, דפי הודעות (ממרחב השם MediaWiki) ודפים מיוחדים.

 • שאלה: איך אני מוצא האם הייתה כבר הצבעה על המדריך?
 • תשובה: לרוב המדריכים שהועלו להצבעה ישנה תבנית המציינת את מיקום ההצבעה בדף השיחה של המדריך. לחלופין, ניתן ללחוץ על הקישור "דפים המקושרים לכאן" שנמצא בתיבת הכלים בצד ימין של כל דף ולחפש דף המתחיל ב"ויקימסע:רשימת מועמדים למחיקה/".

 • שאלה: האם כל המדריכים של קטגוריה שהועלתה להצבעת מחיקה גם הם בהצבעה?
 • תשובה: לא, הצבעת מחיקה מתייחסת לדף מסוים ואין אפשרות ליצור דף המתייחס לקטגוריה בלבד אשר מציע למחוק את כל המדריכים בה.

 • שאלה: האם ניתן למחוק דף משתמש שמפר את כללי ויקימסע?
 • תשובה: כן, אבל יש לקחת בחשבון כי מחיקתם של דפי משתמש אפשרית רק על ידי הצבעות מחיקה. ברם, דף משתמש המכיל השחתה ברורה, תוכן לא-נאות או עבירה על חוקי המדינה (קללות, השמצות, פורנוגרפיה, הסתה וכו') יוכל להימחק במחיקה מהירה.

 • שאלה: הוכנסה תבנית של הצבעת המחיקה אבל לא נפתחה ההצבעה עצמה, מה לעשות?
 • תשובה: הצבעת מחיקה שלא נפתחת תוך זמן סביר (כיממה למדריך) אחרי הכנסת התבנית מבוטלת לחלוטין. אם אתם רוצים ניתן לפתוח הצבעה, אחרת יש להסיר את התבנית.

 • שאלה: דף במרחב המשתמש שלי הועלה להצבעה, מה עלי לעשות?
 • תשובה: הצבעות מחיקה על דפי משתמש הן נדירות במיוחד ומתרחשות במקרים חמורים בלבד, אולם בהחלט יכולים בהחלט להיות מקרים כאלו. אם הדף הועלה להצבעה אין להסיר את התבנית ועליכם להסביר בדף ההצבעה מדוע אתם מתנגדים למחיקה. בכל מקרה, עצם ההעלאה מראה כנראה על בעיה בדף ויש לשקול ברצינות את מחיקתו.

 • שאלה: האם חובה לקיים דיון הבהרת חשיבות בטרם הצבעת מחיקה?
 • תשובה: לא, אך ייתכן שמומלץ. בדיון יכולים להתגלות טיעונים שישכנעו גם אותכם, או שלא תהיה כל התנגדות למחיקת המדריך - ובשני המקרים הצבעת המחיקה תהיה מיותרת. גם אם לא תיחסך הצבעת המחיקה, הרי שבדיון החשיבות יכולים לעלות פרטים נוספים שיעזרו למתלבטים להכריע לכאן או לכאן.