ויקימסע:לאן נעלמה העריכה שלי?

דף זה נועד לסייע לאלו שביצעו עריכה או יצרו מדריך ולא מצאו את השינויים שביצעו.

אם המדריך אותו יצרתם נמחק פנו לפסקה על מדריכים מחוקים, אם התמונה לא נמצאת איפה ששמתם אותה פנו לפסקה על תמונות, אחרת פנו לפסקה על שינויים שנעלמו.

המדריך נמחק

עריכה

הפסקה הזאת מתייחסת אך ורק למקרים בהם המדריך נמחק, כלומר אם לוחצים על כפתור "למדריך" כאשר שם המדריך כתוב בתיבה ומקבלים הודעה שהמדריך לא קיים. אם אתם מקבלים מדריך אחר, פנו לפסקה בנושא הפניות.

אם המדריך נמחק במהלך החודשים האחרונים יש סיכוי טוב שניתן למצוא את התיעוד של המחיקה ביומן המחיקות. על מנת לאתר את המחיקה מקישים את שם המדריך ב"כותרת" ולוחצים על ביצוע שאילתה. אם המדריך מופיע רואים כיתוב מהצורה:

 • 20:11, 5 באפריל 2013 שםמפעילהמערכת (שיחה | תרומות) מחק את שםהמדריךשנמחק (קצרמר לשכתוב)

הכיתוב אומר מספר דברים:

 1. תאריך ושעה של המחיקה (בדוגמה: 20:11, 5 באפריל 2013).
 2. איזה מדריך נמחק (שם המדריך יהיה כתוב היכן שבדוגמה כתוב שםהמדריךשנמחק)
 3. מי מבין מפעילי המערכת מחק את המדריך (שם מפעיל המערכת שמחק את במדריך יהיה כתוב היכן שבדוגמה כתוב שםמפעילהמערכת)
 4. הסיבה למה נמחק המדריך (בדוגמה: קצרמר לשכתוב).

במקרים והמדריך לא נמצא ביומן המחיקות ובכל זאת נמחק, פירוש הדבר הוא שלא ניתן לשחזר אותו ויש לכתוב אותו מחדש.

עקרונית יש מספר סוגים של מחיקות (ראו פירוט בויקימסע: מדיניות המחיקה):

 1. מחיקה בעקבות הצבעה - במקרה כזה הכיתוב מכיל את המילה "הצבעה", במקרה כזה ניתן לראות את ההצבעה עצמה בדף ששמו כשם המדריך שנמחק עם הקידומת "ויקימסע:רשימת מועמדים למחיקה/:". במקרים כאלו יש לבדוק את תוכן ההצבעה ולפי הפגמים שנמצאו ניתן לטפל בבעיה שגרמה מלכתחילה למחיקה. יש לשים לב! אי טיפול בבעיה שגרמה למחיקה תגרום למחיקה חוזרת מיידית.
 2. מחיקה מהירה - על פי הפירוט במדיניות המחיקה. במקרים כאלו לרוב יופיע התוכן של המדריך או המילים "הבל", "פרסומת" וכדומה. במקרים כאלו ניתן לכתוב את המדריך מחדש רק בצורה סבירה יותר. ניתן לפנות גם למפעיל המערכת שמחק את המדריך, אולם במקרה כזה יש להניח כי אם המדריך יכתב מחדש ללא שינוי, הוא יימחק שוב בכל מקרה.
 3. מחיקה עקב הפרת זכויות יוצרים - המחיקה היא על פי הכתוב בקישור הנ"ל. הכיתוב מכיל את המונח זכויות יוצרים או "העתקה" או URL ממנו הועתק המדריך. במקרים כאלו, ניתן לכתוב מדריך חדש בלי להעתיק מהמקור או אם אתם בעלי זכויות היוצרים ניתן להצהיר על כך בפני המפעיל המוחק ולתאם איתו את השיחזור. נימוקים בסגנון של "העתקתי מאתר ממשלתי/אתר שבמדינה איסלמית" וכדומה אינם רלוונטיים.
 4. מחיקה עקב בעיות טכניות - לרוב אין תועלת בשחזור ויש לכתוב את המדריך מחדש. במקרים מסוימים תופיע גם שורת שחזור ואז המדריך שוחזר ונמחק שוב מסיבה אחרת.
 5. מחיקה על מנת לפנות מקום למדריך אחר - במקרים כאלו לרוב המדריך קיים כרגע ולכן אינם קשורים לעניין של פסקה זו. במקרים בהם המדריך לא קיים כרגע יש להתחיל את הדף מהתחלה לגבי המדריך שאיתו דרסו את המדריך שיצרת.
 6. מחיקה עקב בקשת המשתמש - מופיעה ההודעה הזאת בתור הסיבה למחיקה. במקרים כאלו רק למשתמש שאליו שייך הדף יש אפשרות לבקש לשחזר אותו.

הדף שלי הפך להפניה

עריכה

במקרים מסוימים הפך הדף אותו ערכתם להפניה לדף אחר. מקרים אלו כוללים למשל: כתיב מלא/חסר, שילוב בתוך מדריך גדול יותר וכדומה. במקרים אלו ניתנים לאיתור על ידי הגעה למדריך וקבלת מדריך אחר (עם כותרת אחרת). לרוב ההפניה היא למדריך שבו שולבו השינויים שעשיתם אולם אם לא כך הדבר ניתן לאתר אותם. בנושא זה ישנן שתי אפשרויות:

 1. המדריך אותו ערכתם הועבר, במקרה כזה תופיע בהיסטוריה של המדריך שערכתם רק שורת היסטוריה אחת. אפשר לבדוק את זה ביומן ההעברות.
 2. המדריך אותו ערכתם שולב (כל שאר המקרים).

את ההיסטוריה של המדריך אותו ערכתם ניתן לקבל על ידי לחיצה על הקישור אליו שמופיע בדף אליו הגעתם ולאחר מכן לחיצה על גרסאות קודמות.

תחילה יש לבדוק האם בוצעה העברה, אם כן, הטיפול זהה לטיפול במדריך רגיל, רק עם המדריך החדש, ראה הפסקה על שינויים שנעלמו. אחרת יש לבדוק את הגרסה שאליה בוצע השילוב (לרוב כתוב בהיסטוריה "שולב מהמדריך ..." או משהו דומה). אם בגרסה זו הוכנס השינוי שלכם ומאז נעלם יש לפעול כמו במקרה הקודם. אם לא, יש להעתיק את השינוי שביצעת מהמדריך הישן לחדש (ניתן לראות אותו דרך גרסאות קודמות של המדריך הישן).

השינוי שעשיתי נעלם

עריכה

תחילה יש למצוא את מה שאירע על ידי כניסה לדף ההיסטוריה של המדריך על ידי לחיצה על הלשונית "הצגת היסטוריה" וחיפוש המידע על השינויים. ישנן שתי אפשרויות עיקריות:

 1. המדריך שוחזר - במקרה כזה תופיע בדף ההיסטוריה המילה "שוחזר" בשינוי שהוא לאחר השינוי שלכם. לפרטים, ראה הפסקה המתאימה.
 2. המדריך שונה - מאז העריכה שלכם נעשו שינויים אחרים שכללו את ביטול השינוי שלכם, במקרה כזה לא יופיע כיתוב מיוחד בדף השיחה. לפרטים ראה הפסקה המתאימה.

אם מדובר בדף שיחה ישנה אפשרות נוספת שנגרמת בעיקר במקרה של כותבים רבים לאותו דף שיחה.

השינוי שוחזר

עריכה

במקרה כזה תופיע בדף ההיסטוריה המילה "שוחזר", הנוסח הוא לרוב מהצורה "שוחזר מעריכות של $2 (שיחה) לעריכה האחרונה של $1" (כאשר $1 הוא שם המשתמש של העורך האחרון, ו־$2 הוא שם המשתמש שלכם) אולם זה לא הכרחי ויכולים להופיע נוסחים דומים. שיחזור נעשה במקרה של השחתה ולכן פירוש ביצועו מיד לאחר עריכה שלכם הוא שהעריכה נחשבה להשחתה ולכן אין תועלת בהכנסתה מחדש (היא תשוחזר שנית). עם זאת, אין השיחזור סוף פסוק, הדרך הנכונה לטפל בעניין היא השארת הודעה בדף השיחה של המדריך (מתקבל על ידי לחיצה על הכפתור "שיחה") שמסבירה מדוע השיחזור איננו תקין. במקרים מסוימים ניתן להשאיר גם הודעה בדף השיחה של המשחזר על מנת לברר את העניין.

השינוי נמדריך על ידי אחרים

עריכה

ויקימסע היא ויקי, כלומר כל השינויים שנעשים על ידי המשתמשים פתוחים לעריכה על ידי אחרים. מצב בו עשיתם שינוי ולאחר פרק זמן מסוים (במקרים שונים פרק זמן זה יכול להיות אפילו דקות ספורות) השינוי נעלם הוא תקין וסביר. במקרים כאלו מומלץ לבדוק האם השינוי שלכם אכן נעלם באופן מהותי ולא רק נמדריך לשונית או הוזז למקום אחר במדריך. במקרה שהשינוי נשאר במדריך, עדיף לרוב להשאירו במקומו ולא להתעקש על הנוסח המקורי שלכם. אם השינוי נמחק, יש לבדוק את ההיסטוריה של המדריך, אם לא כתוב משהו ספציפי על השינוי הזה, ניתן להוסיפו עוד פעם אחת (במקרים רבים השינוי שלכם מושמט בטעות בפעם הראשונה). אם זו איננה הפעם הראשונה בה השינוי נמחק או נכתב משהו ספציפי עליו בהיסטורית השינויים, יש לכתוב הודעה בדף השיחה ואין להוסיף למדריך מכיוון שהשינוי יימחק שוב.

ההודעה שלי בדף השיחה נעלמה

עריכה

כאשר הודעה נעלמת בדף שיחה ובמיוחד בדף הדיונים, ישנה אפשרות שמדובר בהתנגשות עריכה. התופעה מאותרת על ידי בדיקה בדף ההיסטוריה של השיחה, ובדיקה האם במהלך 2–3 הדקות שלאחר העריכה שלכם שינה משתמש אחר את אותו הדף. במקרה שכן וההודעה שלכם נמחקה, יש סבירות רבה שמדובר בהתנגשות עריכה שלא טופלה כמו שצריך על ידי המשתמש האחר ועליכם להוסיף את ההודעה מחדש.

התמונה שלי נעלמה

עריכה

ישנן שתי אפשרויות לכך שתמונה "נעלמה":

 1. התמונה עצמה נמחקה, ניתן לוודא ולטפל במקרה זה בצורה דומה למדריך שנמחק, רק כאשר המדריך הוא "תמונה:שם_תמונה".
 2. הקישור של התמונה למדריך נמחק, במקרה כזה ההתייחסות היא זהה לשינוי שנעשה במדריך.