ויקימסע:זכויות יוצרים

ויקימסע הוא מדריך טיולים חופשי חופשי, כלומר, לכל גולש הרשות לצטט ממנה (תוך ציון המקור). לעובדה זו יש השלכות שחשוב לזכור כאשר אתם עורכים את מדריך. דף זה אמור להתאים לעקרונות וקווים מנחים בוויקימסע, אך אם קיימת סתירה ביניהם האחרון הוא המכריע.

כיצד תישמר זכות היוצרים שלך? עריכה

כל תרומה שלך לוויקימסע מפורסמת תחת שני רישיונות: הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו ורישיון Creative Commons מסוג cc-by-sa. אם אינכם רוצים שעבודתכם תהיה זמינה לעריכה על ידי אחרים, שתופץ לעיני כל, ושאחרים יוכלו להעתיק ממנה בציון המקור - אין לפרסם אותה פה. אפשר לעיין בנוסח הרישיונות לפרטים נוספים.

כיצד תשמור על זכויות היוצרים של אחרים? עריכה

כולנו חפצים לראות בהתפתחות מהירה של ויקימסע, ותבוא הברכה על כל העוסקים בכך, אך כאשר אנו תורמים להתפתחותה של ויקימסע, חשוב מאוד להקפיד שלא לפגוע בזכויות יוצרים. נושא זה חשוב תמיד, אך בוויקימסע חשיבותו גדולה כפליים, כיוון שוויקימסע מעניקה לגולשים רשות לצטט ממנה הלאה, ולכן מי שמוסיף מדריך לוויקימסע תוך הפרה של זכות יוצרים מחטיא את הרבים, שיצטטו מדריך זה בתום לב, מבלי לדעת שבכך הם משתמשים ברכוש גנוב. מלבד העבירה על החוק והעוול שנעשה לבעל זכות היוצרים, בעת העתקה שאינה מורשית, כל מדריך שמועתק לוויקימסע ממקום אחר, פוגע אנושות במוניטין שלה, ומרתיע אנשים שהקפדה על זכויות יוצרים יקרה ללבם, מלהצטרף לכותבי ויקימסע. להלן מספר הנחיות כלליות לשמירה על זכויותיהם של יוצרים אחרים. שימו לב לכך שדף זה אינו מהוה תחליף לייעוץ משפטי.

כללים בסיסיים עריכה

 • כל יצירה שאדם יצר, בין אם פורסמה (בספר, בעיתון, באינטרנט וכדומה) ובין אם לא פורסמה, מוגנת לפי חוק, וזכות היוצרים עליה שמורה ליוצר (או למי שקיבל אותה ממנו).
 • הציון "כל הזכויות שמורות" על גבי יצירה אינו חיוני כדי להקנות זכות יוצרים לבעל היצירה. זכות היוצרים שמורה לו גם ללא ציון זה.
 • הגנת זכות היוצרים חלה על כל צורת ביטוי - טקסט, צילום, איור וכדומה.
 • הגנת זכות היוצרים חלה בין על היצירה השלמה, ובין על חלקים ממנה.
 • זכות היוצרים על יצירה פוקעת בתום 70 שנים ממות היוצר.

במקום להעתיק עריכה

ראיתם באינטרנט דף נפלא שמתאר היטב מדריך שמקומו בוויקימסע? בשום אופן אל תעתיקו דף זה לוויקימסע! מה לעשות? יש מספר אפשרויות:

 1. מצאו את המדריך המתאים בוויקימסע (או צרו אותו), ותנו שם קישור אל הדף שאותו רציתם להעתיק. כך תאפשרו לגולשי ויקימסע לקרוא דף זה, בלי לפגוע בזכויות של יוצריו.
 2. פנו אל יוצר האתר, ובקשו ממנו שיעתיק את הדף מהאתר שלו לאתר ויקימסע, או שינצל את מומחיותו לכתיבת המדריך בוויקימסע. אם קיבלתם את אישורו להעתקה תחת רישיון cc-by-sa, יש להכניס את האישור לויקימסע:אישורים להעתקה ולפעול על פי ההוראות שם.
 3. כתבו בעצמכם את המדריך המתאים תוך הסתמכות על המידע שמצאתם, על המדריך המקביל בוויקימסע האנגלית ועל מקורות נוספים.

רוצים לדעת יותר על זכויות יוצרים? ראו במדריך זכויות יוצרים.

לא בטוחים או לא מבינים? שאלו בזכויות יוצרים/שאלות ותשובות.

נתקלתם בדף שאתם חושדים כי מפר זכויות יוצרים? העלו את הבעיה.

מקורות לתמונות עריכה

רשימת אתרים המתירים שימוש חופשי בתמונות ניתן למצוא בדף מקורות לתמונות.

דוגמאות: מותר ואסור עריכה

מותר ללא הגבלה עריכה

 • תרגום מוויקימסע בשפות אחרות (כל עוד מוזכר המקור בתקציר העריכה או בדף השיחה)
 • מידע עובדתי, כגון נתונים פיזיקליים או כימיים, או נוסחה מתמטית
 • בישראל חוקים, תקנות, דברי הכנסת והחלטות שיפוטיות של בית משפט, אינם מוגנים בזכויות יוצרים.
 • צילום של כל אובייקט המוצג במקום ציבורי דרך קבע- לדוגמה:
  • צילום של אנדרטה או פסל המוצב במקום ציבורי (אבל לא פסל המוצב בתערוכה מתחלפת)
  • צילום של מוצגים במוזיאון ציבורי הפתוח לציבור (גם אם בתשלום) (בחו"ל - כל עוד לא מדובר בהפרת זכויות של היוצר - היינו עברו 70 שנה ממות היוצר, וכן לא מוצגים של תערוכות מתחלפות. בישראל - מותר התצלום, כל עוד לא מדובר בתצוגות מתחלפות).
  • צילום של מוצגים במוזיאון פרטי (מותר במסגרת דיני זכויות היוצרים; אם המוזיאון אוסר על צילום, הצילום עצמו עלול להיות "הפרת חוזה") (בחו"ל - כל עוד לא מדובר בהפרת זכויות של היוצר - היינו עברו 70 שנה ממות היוצר, וכן לא מוצגים של תערוכות מתחלפות; בישראל - מותר התצלום, כל עוד לא מדובר בתצוגות מתחלפות.)
  • צילום של מבנה ארכיטקטוני
  • צילום של מדף ספרים בחנות ובו ניתן לראות עטיפת ספר
 • סריקת איור (מקורי) מתוך ספר - אם עברו 70 שנה ממות היוצר

אסור עריכה

 • הצגה של יצירה המוגנת בזכויות יוצרים שאינה במסגרת שימוש הוגן (כך לדוגמה, אסור לצלם דף מספר המוגן בזכויות יוצרים או דף תווים)
 • הצגה חלקית של יצירה המוגנת בזכויות יוצרים, תוך הסתרת שמות היוצרים
 • צילום-מסך מתוך Google Earth
 • קישור לדף המפר זכויות יוצרים.

בדיקת הפרה של זכויות יוצרים עריכה

בעת העלאתו של מדריך חדש, או קטע נרחב חדש, עולה לעיתים חשד להפרה של זכויות יוצרים. דרך פשוטה לבירור חשד זה היא בדיקה באמצעות גוגל של קטעים מהטקסט החדש. את בדיקת המקוריות של המדריך רצוי לעשות מוקדם ככל האפשר, בימים הסמוכים לכתיבתו, משום שבבדיקה שנעשית לאחר זמן עלולה להימצא העתקה, הנובעת דווקא משום שהאתר האחר העתיק מוויקימסע (ניתן לוודא זאת באמצעות בדיקת תאריכי הפרסום). אם התגלתה העתקה מוויקימסע לאתר אחר, רצוי לציין זאת בדף השיחה של הערך, כדי לחסוך בדיקות חוזרות על ידי ויקימטיילים אחדים.

במקרה שהתברר שהפרת זכויות היוצרים היא בוויקימסע (כלומר הטקסט שהועלה לוויקימסע מועתק ממקור אחר), יש להחליף את המדריך בתבנית:הפרת זכויות יוצרים, עד לבירור העניין עם כותב הערך. אם המדריך הועלה על ידי אלמוני והועתק מאתר מסחרי, יש למחוק אותו מיד, משום שאין דרך לתקשר עם כותב המדריך (וסביר שהוא אינו מכיר את כללי זכויות יוצרים).

טיפול במידע שזכויות היוצרים עליו פגו עריכה

ב-1 בינואר של כל שנה פגות זכויות היוצרים על סוגי המידע הבאים:

 • טקסטים שנוצרו בארץ ישראל או במדינת ישראל, ובשנה שהסתיימה מלאו 70 שנה למות היוצר. דוגמה: זאב ז'בוטינסקי נפטר ב-4 באוגוסט 1940, ולכן בשנת 2010 מלאו 70 שנה למותו, וב-1 בינואר 2011 פגו זכויות היוצרים על יצירתו המקורית. זהירות: לא בהכרח פגו זכויות היוצרים על תרגומיו, מפני שייתכן שיוצר היצירה המקורית האריך ימים אחריו; לא בהכרח פגו זכויות היוצרים על תרגומי יצירותיו, מפני שייתכן שהמתרגם האריך ימים אחריו.
משעה שפגו זכויות היוצרים, אין מגבלה על ציטוט היצירה בוויקימסע (אך יש לציין את שם היוצר).
 • תצלומים שצולמו בארץ ישראל או במדינת ישראל לפני שנת 2008 ובשנה שהסתיימה מלאו 50 שנה לפרסומם הראשון. דוגמה: ב-1 בינואר 2010 פגו זכויות היוצרים על התצלומים שפורסמו לראשונה בשנת 1959 (או קודם לכן). תצלומים אלה ניתן להעלות לוויקישיתוף. ביחס לתמונות שצולמו במדינת ישראל לאחר שנת 2008 חל הכלל הקודם (70 שנה ממות הצלם).
 • בולי מדינת ישראל שבשנה שהסתיימה מלאו 50 שנה להנפקתם. דוגמה: ב-1 בינואר 2010 פגו זכויות היוצרים על בולי מדינת ישראל שהונפקו בשנת 1959 (או קודם לכן). בולים אלה ניתן להעלות לוויקישיתוף.

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

 • copyscape כלי שמאפשר לחפש עותקים ברשת