ויקימסע:בעלות על מדריכים

המדריכים הכתובים בוויקימסע אינם שייכים ליוצריהם. כל הוויקימטיילים רשאים לשנות כל מדריך (כולל אלו המוגנים) תוך הקפדה על כללי ויקימסע. שחזורים בטיעון כי "זה המדריך שלי" אינם מתקבלים. אי הקפדה על כלל זה יכול להוביל לחסימה.

למרות האמור לעיל, ויקימטיילים רשומים יכולים ליצור בקשה להימנעות מעריכה של מדריך מסוים כאשר הם עובדים עליו, על מנת למנוע התנגשויות עריכה. דבר זה מבוצע על ידי הכנסת התבנית {{בעבודה}} בנקודה שהחל ממנה אין לערוך את המדריך (לרוב בתחילתו). יש לשים לב כי מדובר בבקשה בלבד וההיענות לה תלויה בעריכה בפועל של המדריך (לרוב אי עריכה של המדריך יותר משבוע רצוף תיחשב למצב של חוסר עבודה, דבר שיביא להסרת התבנית).

כמו כן, יש לזכור כי כל המדריכים הנכתבים בוויקימסע נמצאים תחת רישיון Creative Commons, פירושו של דבר שכל אחד רשאי להעתיקם בהתאם למגבלות הרישיון ולכן אין אפשרות להגביל את התפוצה של מדריך מסוים לוויקימסע בלבד.