ויקימסע:מלחמת עריכה

מלחמת עריכה נוצרת כאשר מחלוקת על ניסוחו של ערך, בין שני משתמשים או יותר, מביאה לכך שבמהלכה כל אחד או אחת מהם חוזר ומבטל את עריכתו של האחר/ת.

מה ייחשב למלחמת עריכה

עריכה

אם משתמש/ת מסוים כותב עובדה שגויה באופן מובהק וברור הרי שאין כאן מלחמת עריכה, כי מדובר בטעות. התעקשותו/ה של פלוני/ת על טעותו תגרור את חסימתו.

מחלוקת על פרשנות של עובדות תיחשב למלחמת עריכה.

במקרים שבהם המשתמשים נמצאים במלחמת עריכה, יש לפנות לדף ויקימסע:בקשות ממפעילים כדי שאחד המפעילים יגן על המדריך בגרסתו היציבה ולאחר מכן לעבור לדון במחלוקת בדף השיחה. אם לא מסתמן פתרון, כדאי להזמין בורר/ת מוסכמ/ת על שני הצדדים במטרה לסיים את מלחמת העריכה. גרסה יציבה היא הגרסה שהייתה במדריך לפני השינוי שהחל את מלחמת העריכה.

כללים למלחמת עריכה

עריכה
 
תרשים זרימה המתאר באופן אוטופי כיצד יש לפעול
 1. כדי לפתור מלחמות עריכה, יש לפנות לתהליך גישור. פנייה למגשר/ת תתבצע בנוהל הבא:
  • אחד/אחת הצדדים יפנה למגשר/ת. המגשר יכול להיות כל משתמש רשום בוויקימסע.
  • הצד השני יכול לקבל את הצעת הגישור, או לדחות אותה.
  • אם הוא דוחה אותה, יוכל בעל הסמכת ביורוקרט לחייב אותו בגישור. במקרה כזה ישמש כמגשר הביורוקרט עצמו או מי מטעמו.
 2. אם, לאחר מאמץ, נואש המגשר מניסיונות להשיג הסדר מוסכם, נעשה תפקידו לתפקיד של בורר, והוא יקבע את פניו של הערך. עם זאת, גם אחרי קביעתו יוכל אחד מן הצדדים לבקש שההכרעה תושג בהצבעה.
  • כל משתמשי ויקימסע שהם בעלי זכות הצבעה רשאים להשתתף בהצבעה, בה החלטת הרוב היא שתקבע את דמותו של הערך.
  • הערה: אם הביורוקרט משוכנע שתוצאת ההצבעה סותרת באופן מובהק את אופיו של ויקימסע, הוא רשאי לשנותה.
 3. לאחר שהתקבלה ההחלטה אין לעבור עליה. ה"החלטה" היא החלטת הבורר (אם לא הוגש עליה ערעור), או תוצאות ההצבעה. כל מי שיפר אותה ייחשב משחית לכל דבר ועניין.

הערות:

 • מרגע כניסתו של המגשר לתמונה ועד סיום מלחמת העריכה ייאסר על שני המשתמשים לערוך את הדף לחלוטין, למעט תיקוני ניסוח ואיות. אם יש להם הצעות לשינוי מעבר לכך, הם יעשו זאת בתת-דף זמני בלבד (שייקרא "{שם הדף}/זמני"), תוך מתן הסבר מלא בדף השיחה המקורי על כל שינוי שהוא. לאחר שתושג הסכמה לגבי השינוי, יוסיף אותו המגשר, ולא מישהו אחר. חריגה מכלל זה תתאפשר רק לפי הסכמת המגשר.
 • הבורר לבדו יחליט מתי הדיון הגיע למבוי סתום וזה אחרי שניסה כל דרך אחרת ובכל זאת נכשל בתפקידו.
 • הבורר לבדו יפתח את הצבעת המחלוקת תוך תיאום בין הצדדים.
  • תיאום בין הצדדים פירושו: כל צד יכתוב את אופציית ההצבעה שלו ויכתוב את נימוקי ההצבעה ורק לאחר מכן תיפתח ההצבעה.
 • היה ומישהו שלא היה נוכח בדיון המקדים בכל זאת חושב שיש לו אופציה אחרת, טובה יותר, שיכולה להביא לתוצאות טובות יותר, יבקש משני הצדדים המתדיינים רשות להוסיף את האופציה שלו. אם שניהם מסכימים, אזי מותר לו להוסיף את האופציה החדשה. אם אחד הצדדים מסרב, מותר לבורר להוסיף את אופציית ההצבעה הנוספת אם ראתה לנכון לעשות כן. מוסיף האופציה צריך להודיע לכל משתתפי ההצבעה על הוספת האופציה החדשה בדפי שיחתם בהודעה פרטית.
 • יש להמתין 72 שעות לפחות בין הכרזה על מלחמת עריכה לתחילת ההצבעה בפועל.

השגת הסכמה

עריכה

מהרגע שהייתה הסכמה על השינויים, בין אם בדיון, בעזרת הבורר/ת, הצבעה או כל אמצעי אחר, הנושא נסגר. מותר למציע/ת השינוי לבצע עריכות נוספות במדריך ללא דיון נוסף, בתנאי שהן אינן סותרות באופן מהותי את ההסכמה שהושגה.

השחתה או ספק השחתה

עריכה

כאשר מלחמת העריכה נובעת מהשחתה, או ממה שנראה בעיני אחד המשתתפים בה כהשחתה, יש לבקש סיוע מהמפעילים בדף ויקימסע:בקשות ממפעילים#בקשות הגנה / הסרת הגנה, או בפנייה אישית למפעיל שפעיל באותה עת.

ראו גם

עריכה