ויקימסע:קטגוריה

קטגוריה היא טכניקה ליצירה אוטומטית של רשימת מדריכים בעלי מכנה משותף. דוגמה: הקטגוריה "מדינות" מכילה רשימה של כל מדריכי המדינות בוויקימסע. הקטגוריות הן עזר ניווט, שמאפשר לקורא בוויקימסע לעבור ממדריך מסוים שמעניין אותו למדריכים אחרים מאותו סוג.

במסגרת הנמצאת בתחתית כל מדריך מוצגת רשימת הקטגוריות שהמדריך משויך אליהן.

עקרונות וקווים מנחים עריכה

קטלוג מדריכים בקטגוריות עריכה

חשוב לצרף כל מדריך לקטגוריות רלוונטיות - זוהי הדרך הטובה ביותר להבטיח שהמדריך לא "ילך לאיבוד" במרחבי ויקימסע. ניתן, ואף רצוי, לצרף מדריך לקטגוריות אחדות, ים כנרת, למשל, שייך לקטגוריות "אזורים בישראל" ו"אגמים". אם בכוונתכם לבצע שינוי קטלוג במספר גדול של מדריכים, יש לדון על כך לפני ביצוע השינויים, כי בניגוד לעריכה במדריך יחיד, תיקון שינויים בקטלוג דורש מעבר על מדריכים מרובים ומצריך מאמץ רב.

הקטגוריות אוגדות מדריכים הקשורים זה לזה באופן ענייני, ולא על-פי מוטיבים אקראיים. לדוגמה, אין לכלול את הקטגוריה [קטגוריה:ארצות הברית] במדריך על קנדה, אף שמוזכר במדריך שמדינות אלו גובלות. הקטגוריות אינן כתבי חידה: חשוב שההכללה בקטגוריה תהיה מבוססת על הכתוב במדריך וסבירה בעיני הקוראים האקראיים. במיוחד יש להקפיד על כך במדריכים על אישים, משום שהכללה בקטגוריה שאינה מובנת מן המדריך יוצרת רושם רכילותי.