ויקימסע:מנגנונים ליישוב מחלוקת

ויקימסע נכתב על ידי כותבים רבים, ללא בעלות של כותב מסוים על ערך. בנסיבות אלה טבעי שלעיתים תיווצר מחלוקת על התוכן הראוי לערך, ואף על עצם זכות קיומו בוויקימסע. לטיפול במחלוקת מסוג זה ומסוגים נוספים נוצרו בוויקימסע מנגנונים אחדים.

אף שמחלוקות זוכות לעיתים לתשומת לב רבה של קהילת ויקימסע, הן מהוות מרכיב קטן ביותר מכלל הפעילות בוויקימסע. חלק קטן בלבד מן המדריכים בוויקימסע מעוררים מחלוקת וזו בדרך כלל מיושבת בדיון, ללא צורך בכלים מובנים נוספים ליישוב מחלוקות.

מחלוקות בוויקימסע מתאפיינות בשקיפות גבוהה: עיקר המחלוקת, ובפרט ההיבטים המחייבים שלה, נעשה בדפי ויקימסע הגלויים ונגישים לכל. השאיפה לשקיפות אינה מונעת, מוויקימטיילים החפצים בכך, לקיים גם דיונים פרטיים בכלים שמחוץ לוויקימסע (כגון דואר אלקטרוני).

סוגי מחלוקות עריכה

 • מחלוקות על תוכן
  • מחלוקת על תעתיק
  • מחלוקת על עובדות
  • מחלוקת על רלוונטיות: האם ראוי לציין במדריך פרט מסוים (שאין ויכוח על נכונותו) או שזהו פרט טפל, או פרט שאין לו מקום ברמת הפירוט של הערך.
  • מחלוקת על זכות הקיום של ערך
 • מחלוקות מנהליות: ויקימסע היא קהילה, ולכן עולים נושאים הקשורים בניהולה. למשל, האם מינוי של מפעיל מערכת הוא ללא הגבלת זמן, או שיש לקצוב אותו לשלוש שנים?
 • מחלוקות אישיות: ויקימסע נכתב על ידי אנשים, ולעיתים פורצים ביניהם סכסוכים אישיים (בדרך כלל כתופעת לוואי לא רצויה של מחלוקת מאחד הסוגים המוזכרים לעיל).

כלים ליישוב מחלוקות עריכה

יישוב מחלוקת בענייני תוכן עריכה

הדרך הטובה ביותר לטפל במחלוקת בענייני תוכן היא הבאת מקור אמין. מקור אמין עשוי להכריע בוויכוח על עובדות.

כאשר מקורות אינם פותרים את הבעיה, הכלי הבסיסי והראשוני ליישובה של כל מחלוקת בענייני תוכן הוא דיון בדף השיחה של המדריך שהמחלוקת עוסקת בתוכנו. דף השיחה משמש את הצדדים למחלוקת להצגת עמדותיהם ולניסיון לשכנע איש את רעהו. לעיתים די בשיחה כזו כדי להגיע להסכמה. כאשר אין הסכמה, לעיתים אחד הצדדים מפרסם הודעה בדבר המחלוקת בלוח המודעות, וניתן פרק זמן סביר למשתמשים החפצים בכך לקחת חלק בדיון. המשתמשים הנוספים המצטרפים לדיון מביעים את דעתם בצורה מנומקת, או תוך הצטרפות לדעתו של משתתף קודם בדיון. פעמים רבות מסתיים ויכוח בענייני תוכן כאשר יש רוב בדף השיחה בעד עמדה מסוימת. בהיעדר רוב כזה, נעשה שימוש בדרכים המפורטות בהמשך.

לעיתים הופכת מחלוקת, קודם לדיון בדף השיחה, למלחמת עריכה - מצב שבו שני משתמשים חוזרים ומבטלים זה את עריכתו של זה. למפעילי מערכת יש כלים וכללים לבלימתה של מלחמת עריכה - שחזור המדריך לגרסה יציבה (גרסתו קודם לפריצתה של מלחמת העריכה), הגנת המדריך מפני עריכה, והפניית המתווכחים לדיון בדף השיחה, לשם ליבון המחלוקת שביניהם.

במסגרת דיון בענייני תוכן משמשים לעיתים שני כלים המקובלים למטרה זו גם מחוץ לוויקימסע:

 • גישור: ויקימטייל המתנדב לכך מנסה לגשר בין הצדדים החולקים, ולהגיע לפשרה המקובלת על שניהם.
 • בוררות: הצדדים החולקים מסכימים על בורר שלו הם מעניקים סמכות לפסוק במחלוקת שביניהם.
במקרה, הנדיר יחסית, שבו אחד המשתתפים בוויכוח אינו מסתפק בהכרעה שהושגה בדף השיחה באחת מהדרכים שנמנו לעיל, באפשרותו לפתוח הצבעת מחלוקת.

הצבעת מחלוקת משמשת להכרעה פורמלית במחלוקת על תוכנו של ערך. לאחר ניסוח של האפשרויות השונות שעליהן יש להחליט נפתחת הצבעה הנמשכת שבוע, וההחלטה מתקבלת בה ברוב קולות.

יישוב מחלוקת בעניין זכות הקיום של ערך עריכה

יישוב מחלוקת מנהלית עריכה

בדומה למחלוקת בענייני תוכן, גם ליישובה של מחלוקת על הדרך הנאותה להתנהלותה של ויקימסע משמש תחילה דיון בדף השיחה המתנהל בדף הדיונים. המזנון משמש את הצדדים למחלוקת להצגת עמדותיהם ולניסיון לשכנע איש את רעהו. פעמים אחרות מצטרפים ויקימטיילים נוספים לדיון ומביעים את דעתם, בצורה מנומקת, או תוך הצטרפות לדעתו של משתתף קודם בדיון. הדיון בקרון מזנון הוא בדרך כלל רק שלב מקדים לדיון ולהצבעה בפרלמנט.

הפרלמנט משמש לגיבוש כללים שיימנעו מחלוקות בעתיד, לקביעה פורמלית של מדיניות בוויקימסע, ובפרט לשינוי של מדיניות שהתגבשה. בפרלמנט מובאות להצבעה מחלוקות העוסקות באופן התנהלותה של קהילת ויקימסע.

שינוי של המדיניות הקיימת דורש רוב מיוחס של 60%. הצבעות לקביעת מדיניות חדשה דורשות רוב רגיל.

יישוב מחלוקת אישית עריכה

בדומה לכל פעילות אנושית שיתופית אחרת, גם בוויקימסע פורצים לעיתים סכסוכים אישיים בין הכותבים בה (בדרך כלל כתופעת לוואי לא רצויה של מחלוקת מאחד הסוגים המוזכרים לעיל). כללי התנהגות בין חברי הקהילה מהווים את המסגרת הנורמטיבית ליחסים בין הפעילים בוויקימסע, ולאכיפתם קיים מנגנון מוסכם. מפעילי המערכת אחראים לאכיפת כללי ההתנהגות בין חברי הקהילה בדרך של הפעלת אמצעי משמעת על פי שיקול הדעת שניתן להם. לאחר שמוצו אמצעי אזהרה, אמצעי המשמעת העיקרי הוא חסימה - שלילת היכולת לערוך בוויקימסע לתקופה מסוימת, החל בחסימה למשך דקות וכלה בחסימה ללא הגבלת זמן. חסימה של משתמש ותיק לתקופה העולה יממה מצריכה התייעצות עם דייל.

אחד מעקרונות ההתנהגות בוויקימסע הוא שערכאות משפטיות לעולם לא ישמשו לפתרון מחלוקות וסכסוכים המתגלעים בה. ויקימטייל שבמהלך מחלוקת מאיים בהגשת תביעה משפטית נגד ויקימטייל אחר, או נגד קרן ויקימדיה, נחסם מיידית ללא הגבלת זמן, בהתאם לנוהל טיפול באיומים משפטיים.

ויקימטייל הסבור שחסימה נעשתה שלא כדין יכול לערער עליה בדף ויקימסע:בירורים. במידת הצורך נפתחת בדף זה הצבעה, בהשתתפותם של המפעילים בלבד, ובה מתקבלת החלטה על משך החסימה.