ויקימסע:טיפול באיומים משפטיים

דף זה מתעד קווים מנחים להתנהגות בוויקימסע. הכתוב משקף נורמות מקובלות שיש לפעול לפיהן. למרות זאת, יש מקום לשיקול דעת בנושא והמשתמשים מתבקשים לנהוג לפי השכל הישר.

אין להשתמש באיומים משפטיים בוויקימסע. איום משפטי אינו כלי נאות בניסיון לפתור סכסוכים בקהילת הכותבים, ועלול רק להקצין ויכוחים קיימים.

זכות הפנייה לערכאות בוויקימסע עריכה

זכות הפנייה לערכאות היא זכות יסוד המוגנת במדינות רבות, והיא מהווה יסוד חשוב הן במשפט המקובל והן במשפט הקונטיננטלי. יחד עם זאת, כאשר כותב בוויקימסע מבקש לפנות לערכאה משפטית (ובכלל זה פניה למשטרת ישראל) על מנת לפתור סכסוך עם ויקימטיילים אחרים יש לפעול באופן הבא, על מנת למנוע כפילות בהליכים.

  • משתמש המאיים בפנייה לערכאות ייחסם לעריכה מכל דפי ויקימסע. חסימה זו אינה חסימה ענישתית. מטרת החסימה - לאפשר לגופים המתאימים של קרן ויקימדיה המפעילה את כל מיזמי ויקימדיה (ובהם ויקימסע) לפעול בכלים החוקיים הנאותים. ויקימסע עצמה אינה גוף משפטי, ולכן איום בפנייה לערכאות מטופל על ידי קרן ויקימדיה, הממוקמת בסן פרנסיסקו. מרגע האיום, יטופל האיום על ידי אנשי הקרן, ועד סיום הטיפול בפנייה, ועל מנת למנוע תשובות סותרות, מבוצעת החסימה. מובן שקרן ויקימדיה אינה מטפלת באיומים בפנייה לערכאות או במכתבי דרישה שאינם נשלחים אליה בכתב, לכתובתה הרשמית.
  • כל המבחין באיום בפנייה לערכאות, יבקש חסימת אותו כותב בדף הבקשות ממפעילים תוך הפניה לדף הרלוונטי בו מופיע האיום.

מה אינו "איום משפטי" עריכה

חשוב להדגיש כי לא כל הודעה הדורשת להסיר תכנים היא איום משפטי ולא כל כותב הודעה הוא משפטן שיודע לנסח הודעה זו. כך לדוגמה - דרישה להורדת מידע המופיע באחד מדפי ויקימסע (בין מדריכים ובין דפי שיחה) בשל הפרת זכויות יוצרים או שימוש בתמונה שאינו שימוש הוגן וכן דרישה להסיר לשון הרע או הוצאת דיבה אינה איום משפטי ויש לפעול מיידית למניעת הפרת זכויות היוצרים, טיפול בתמונת השימוש ההוגן שאינה מוצגת בשימוש הוגן וכן הסרת לשון הרע.

במקרים כאלה - אין מדובר באיום משפטי כאמור לעיל, אלא בפניה תקינה להסרת תכנים בלתי חוקיים.

תוכן הנטען שהוא לשון הרע, שאינו נתמך באסמכתא חיצונית, יש להסיר מיד. תמונה המוצגת לכאורה בשימוש הוגן ואינה כזו - יש למחוק, וכן כל טקסט שנטען כי הוא מפר זכויות יוצרים, ואין ודאות שאין מדובר בהפרה שכזו (שכן יש מקרים שאתרים אחרים מעתיקים את תוכנה של ויקימסע בלא לתת קרדיט, ואז מדובר בהפרה שלהם ולא של ויקימסע), יש למחוק באופן מיידי.

במקרים אלה, גם אם מדובר במשתמש אנונימי, שאינו בקיא בנהלים, הכותב הודעה כגון "הטקסט במדריך X הוא לשון הרע, אם לא תסירו, אתבע אתכם בבית משפט" - יש להתייחס אליו כאל בקשה להסרת טקסט ולא כאל איום משפטי.

מהו "איום משפטי" עריכה

"איום במשפט" - הוא איום של משתמש אחד כנגד משתמש אחר, במהלך ויכוח בין המשתמשים, על נושא שאמור להיות מטופל במסגרת נהלי ויקימסע. כך למשל דרישה ממשתמש שיחזור בו מהצבעה באיום בפנייה לערכאות, או יחזור בו מדעה, או דרישה לערוך הצבעה בניגוד לנהלים תוך פנייה לערכאות הן איומים משפטיים. עמדתם של כל הכותבים בוויקימסע היא למעשה הבעת דעה המוגנת מכוח חופש הביטוי. כל עוד אמירה זו היא במסגרת המותר בחוק (ולא לשון הרע, איומים בפני עצמה או הבאת מידע שאין להביאו על פי חוק) מותר לכל משתמש לאמרה. על פי כלל זה, מותר גם לכל משתמש לאיים בפנייה לערכאות (כאמור לעיל) - זו זכותו, אולם במקרה זה יש לפעול בצורה שלא תפגע בהליכים המשפטיים באמצעות התכתבויות סותרות, ותשובות שתינתנה על ידי מי שאינו מוסמך להשיב בשם הקרן. למען הסר ספק - המדובר הן באיום על דפי ויקימסע, והן באיום אשר מועבר בכל אמצעי אחר.

טעמי המדיניות עריכה

לכאורה, חופש הביטוי מגן גם על איום בפניה לערכאות משפטיות. יחד עם זאת, איום מעין זה עלול לפגוע בחופש הכתיבה הוויקימטיילי במספר אופנים, בשלהם הוא נחשב להפרה של כללי ההתנהגות המקובלים בין חברי הקהילה של ויקימסע:

  • חשש של כותבים לתרום לוויקימסע בהיעדר הגנה משפטית, בשל חשש מתביעות צפויות נגדם באופן אישי.
  • חשש להטיית ויקימסע - אם צד ינסה לכפות את דעתו על כותבים אחרים באמצעות איומים, יכול הדבר להביא להטיית מדריכים לטובת אותו צד.
  • פגיעה ביחסים בין חברי הקהילה - איום בפניה לערכאות יכול להגביר את החשדנות ולפגוע באמון ההדדי בין הכותבים. באווירה עכורה שכזו קשה למנוע הסלמה של סכסוכים, המעיבים על הכתיבה השיתופית.

חרטה עריכה

על פי הנהלים, במקרה של משחיתים שנחסמו ומביעים חרטה, נהלי החסימה מכירים במצב בו אדם שמביע חרטה על הפרת כללי הקהילה (אם יראה את כנות חרטתו) משוחרר מחסימתו. מאחר שנוהל זה אינו קובע חסימה מטעמים של ענישה, אלא מטעמים משפטיים ונהליים (וזאת מבלי לפגוע באפשרות לחסום בשל הפרת כללי ההתנהגות בקהילה), כך גם הבהרה כנה כי אין כל כוונה לפתוח בהליך משפטי וכי הדברים נאמרו בלהט הוויכוח תוכל להביא לביטול החסימה המנהלתית. ביטול החסימה בשל הפרת כללי הקהילה יבוצע בהתאם לנהלים הרגילים של ביטול חסימה.