ויקימסע:אל תגרמו למהומה כדי להדגיש עמדה

דף זה מתעד קווים מנחים להתנהגות בוויקימסע. הכתוב משקף נורמות מקובלות שיש לפעול לפיהן. למרות זאת, יש מקום לשיקול דעת בנושא והמשתמשים מתבקשים לנהוג לפי השכל הישר.

יצירת מהומה בוויקימסע לשם הדגשת עמדה היא פעולה שלילית ולא רצויה. היא גורמת עבודה מיותרת ופוגעת באווירה.

הביעו את עמדתכם באופן ברור. אל תנסו להוכיח אותה באופן ניסויי עריכה

הדרך המועדפת לקבוע מדיניות ולפתור סכסוכים בוויקימסע היא באמצעות דיונים ולא על ידי פעולות חד-צדדיות. אם לדעתכם יש פגם במדיניות מסוימת - הצביעו עליו. אל תנסו להוכיח שיש פגם במדיניות על ידי פעולה אקטיבית שתראה שהמדיניות פגומה.

כשרמת עצבנות הוויקי עולה, בעיקר בנושאים קרובים ללבכם, שלדעתכם טופלו בדרך שאינה הוגנת, תרצו אולי להצביע על חוסר עקביות ועל מקרים דומים בהם ננקטה דרך פעולה אחרת. ברגעים כאלו האפשרות להדגים את העמדה שלכם באמצעות פרודיה או ניסוי עלולה להיות מפתה. למשל, על ידי הפעלת המדיניות המשתמעת מהחלטה מסוימת (לה התנגדתם) על מדריכים אחרים, דומים. פעילות שכזו גורמת מהומה, דהיינו, בסופו של דבר, ויקימטיילים אחרים יגשו לשחזר את הפעולות שביצעתם כדי "להדגים" את עמדתכם.

עריכות כאלו לא נחשבות כלי יעיל לשכנוע. חלק מהוויקימטיילים רואים בדרך פעולה זו סוג של נקמנות והתנהגות לא אנציקלופדית, שכן מתבוננים מהצד שמבחינים באותן עריכות לא יודעים שהן לא נעשו בתום לב אלא כסוג של פרובוקציה. אם יש לכם עמדה, הביעו אותה בשיחה, ללא אירוניה או לעג. הצהרות ברורות הן הדרך הטובה ביותר להגיע להסכמה (ולזכות בהערכת הקהילה).

דוגמאות עריכה

 • אם מישהו יוצר מדריך בנושא שלדעתכם הוא טיפשי וקהילת הוויקימטיילים תומכת דווקא בהשארת המדריך על כנו...
  • ... הבהירו, בדף הצעת המחיקה, את הסיבות שבעטיין, לדעתכם, יש למחוק את הערך. למשל, על ידי הבאת דוגמאות למדריכים נוספים שעומדים באותו קריטריון כמו המדריך שהצעתם למחיקה ושכנוע הקהילה שמדריכים אלו אינם רצויים.
  • ... אל תיצרו בעצמכם מדריכים בנושאים טיפשיים, כדי שמישהו יציע גם אותם למחיקה.
 • אם מישהו מציע למחיקה מדריך שלדעתכם יש לו מקום בוויקימסע בטענה שהוא "טיפשי", ואתם חושבים שיש מאות מדריכים טיפשיים יותר שיש להם מקום בוויקימסע...
  • ... ציינו בבירור, בדף הצבעת המחיקה, מדוע לדעתכם אין למחוק את הערך, וציינו מדריך או שניים שלדעתכם טפשיים יותר ממנו, ויש להם מקום בוויקימסע.
  • ... אל תציעו למחיקה עשרות מדריכים (שברור שלא ימחקו) במטרה להציל את המדריך החביב עליכם.
 • אם אתם רוצים לשנות כלל כלשהו...
  • ... דונו בעניין בדף השיחה הרלוונטי, או בדף הדיונים, במטרה לנסות לשכנע ולהגיע לקונצנזוס.
  • ... אל תנסו לבצע עריכות רק כדי להראות את האבסורדיות (לדעתכם) של הכלל, ואל תפצחו, כצעד ראשון, בהצעת הכלל המדובר, למחיקה.
 • אם לדעתכם משתמש מסוים אינו ראוי להיות מפעיל מערכת...
  • ... נסו לאתר מישהו אחר שיותר מתאים לתפקיד.
  • ... אל תציעו אותו במפעיל נולד.

פעולות נוספות שגורמות נזק עריכה

מתיחות עריכה

אל תשימו מידע מוטעה בוויקימסע כדי לבחון את אופן הפעולה של הוויקימסע ולראות אם הקהילה תזהה אותו ותמחק אותו. זהו בזבוז זמנם של הוויקימטיילים (וזמנכם שלכם). אתם אף עלולים להיחסם בעקבות פעולה כזו.

אל תציעו דרכים לגרום נזק עריכה

אל תציעו רעיונות כיצד ניתן לגרום נזק ולהשחית את הוויקימסע. משחיתים עלולים לקחת את ההצעות שלכם ברצינות ולגרום נזק ובזבוז זמן.