ויקימסע:אזכורים של פעילויות בלתי חוקיות

ביעדים רבים ברחבי העולם המטיילים עשויים להיתקל או להיות מעורבים בפעילויות לא חוקיות, שלא במודע או מבחירה. משום שאנו חותרים לשלב במדריכים מידע חיוני למטיילים שיסייע להם לקבל החלטות נבונות בכל היעדים אליהם הם מגיעים, איננו יכולים להעמיד פנים שהמעורבות של המטיילים בפעילויות לא חוקיות אינה מתרחשת בשום מקום ברחבי העולם. משום כך אנו נוהגים לשלב במדריכי ויקימסע אזכורים אודות פעילויות שאינן חוקיות באותם היעדים אם מידע מסוג זה עשוי להועיל עבור המטיילים.

אף על פי כן, מידע זה לא יכלול עצות הנוגעות לדברים הבאים:

 • כיצד להתחמק מתשלום מסים, תעריפים, או אגרות אחרות שיש לשלם בעת ביקור ביעדים מסוימים בעולם.
 • כיצד להשיג סמים, כלי נשק, או חומרים/חפצים אחרים אשר בלתי חוקיים באותה המדינה/אזור.
 • כיצד להשיג סחורות, מטבע, או שירותים אחרים בשוק השחור.
 • כיצד להטעות שוטרים, אנשי מחלקת ההגירה או פקידים אחרים ביעד.
 • כיצד לעבור לגור ביעד מסוים בעולם בניגוד לחוקים המקומיים באותה המדינה/אזור.

פעילויות לא חוקיות שמטיילים עשויים להיתקל בהן עריכה

אם סביר להניח שמטיילים יתקלו ביעד באנשים שעוסקים בפעילות בלתי חוקית, וידיעה על כך תועיל להם, יש לספק מידע זה בחלק הרקע הכללי או בחלק הסכנות הפוטנציאליות במדריך, או לחלופין בחלק הרלוונטי ביותר במדריך בו ניתן לספק מידע זה (לדוגמה, מידע אודות הונאות נפוצות שמבוצעות על ידי נהגי המונית ביעד יש להוסיף לחלק "תחבורה", מידע אודות בעלי חיים בסכנת הכחדה שנמכרים באופן לא חוקי ביעד כפריטי מזון יש להוסיף לחלק "אוכל", וכו'). להלן מספר דוגמאות למקרים מהסוג הזה:

 • אזהרות מפני הונאות נפוצות אשר מבוססות בעיקר על הונאת מטייליים שמגיעים ליעד ואינם מתמצאים בחוקים המקומיים, בנוסף לעצות כיצד להימנע מלהיקלע למצבים בהם תהפכו לקורבנות של הונאות מהסוג הזה, ו/או מה יש לעשות עם הפכתם לקורבנות של הונאות מהסוג הזה.
 • אזהרות לגבי אזורים בהם יש סיכון גבוה יותר לפשעים מסוימים, כמו כייסים, אלימות פיזית, או נהיגה בשיכרות.
 • אזהרות לגבי אזורים בהם המטיילים עשויים להיתקל בתעשיית הסחר בסמים ו/או עסקים לא חוקיים אחרים.

פעילויות לא חוקיות שמטיילים עשויים לקחת חלק בהן עריכה

ישנם לא מעט מטיילים שעשויים לקחת חלק בפעילויות לא חוקיות במדינות/אזורים בהם הם מטיילים, או משום שהם מודעים לכך שמדובר בפעילות לא חוקית והם עושים זאת מבחירה, או שהם אינם מודעים לכך שמדובר בפעילות לא חוקית. חשוב להקפיד בתיאורים שלא להמעיט בסכנה שהמטיילים לוקחים על עצמם אם יבחרו להשתתף בפעילויות לא חוקיות ביעד. דוגמאות לסיטואציות בהן מדריכי ויקימסע צריכים לעסוק בפעילויות בלתי חוקיות ביעדים מסוימים ברחבי העולם:

 • כאשר החוקים הקיימים ביעד מטילים עונשים חמורים בצורה יוצאת דופן על פעילות מסוימת בהשוואה לחוקים הקיימים במרבית מדינות העולם. לדוגמה - מדינות שמטילות עונשי מאסר ארוכים או עונש מוות בגין החזקת סמים או מדינות בהן מוקבלת ענישה גופנית, כמו מכות, בגין עבירות קלות.
 • כאשר החוקים הקיימים ביעד מבצעים קרימינליזציה להתנהגות אשר מקובלת ו/או חוקית במרבית מדינות העולם. לדוגמה - צריכת אלכוהול, נשיאת סכינים או חפצים מסוימים אחרים, יחסי מין מחוץ לנישואין, הומוסקסואליות, זנות, חופש הדיבור, אי עמידה בתקני הלבוש המקומיים, וכו'.
 • כאשר החוקים הקיימים ביעד מציבים מגבלות מיוחדות על פעילותם של זרים או על אנשים המשתייכים לקבוצות מסוימות באוכלוסייה (למשל נשים, מיעוטים אתניים או הומוסקסואלים), במיוחד במקרים בהם החוקים הללו שונים בצורה יוצאת דופן בהשוואה לחוקים הקיימים במרבית מדינות העולם.
 • כאשר החוקים הקיימים ביעד מגבילים את הפעילות העסקית של זרים בכלכלה המקומית. לדוגמה: מדינות בהם בלתי חוקי להשתמש במטבע חוץ, ותיירים שיעשו זאת ייענשו על כך.
 • כאשר ישנה שחיתות רבה בקרב השוטרים ואנשי החוק ביעד. לדוגמה, ישנם מדינות מסוימות בהן עשוי להיות שימושי ללמוד מבעוד מועד מהם כל הסימנים לכך ששוטרים או פקידים מסוימים בהם תתקלו ידרשו ממכם שוחד, ואם מדובר בהונאה או האם אכן נחוץ לשלם להם את השוחד.
 • כאשר מדינת היעד, מסיבות פוליטיות, עלולה לסרב לאפשר למטיילים מסוימים להיכנס לתחומה או להעניש את מטיילים מסוימים שינסו לעשות זאת, בשל מדינות מסוימות בהן אותן המטיילים ביקרו בעבר. (ראו גם: בעיות בוויזה )
 • כאשר נוסעים עשויים להתפתות לבצע דברים לא חוקיים אשר ספציפיים למיקום של היעד, כמו טיפוס לצמרת הפירמידות בגיזה, צניחה ממגדל אייפל, וכו'.
 • כאשר פעילות לא חוקית היא דבר שכיח בקרב התיירים שנוטים לבקר ביעד, כמו יעדים מסוימים בעולם אשר נודעים בשל תעשיית הסמים שפועלת בהם.

באופן כללי אנו נוטים להדגיש במדריכים מידע שיסייעו להם להיות בטוחים יותר ביעד. דוגמאות למצבים בהם מושם דגש על הבטיחות של המטיילים ביעד:

 • כאשר מסבירים את הסיכונים הכרוכים בהחלפת כספים בשוק השחור, אך גם כאשר מסבירים \כיצד ניתן למזער את הסיכון שתהפכו לקורבן של גנבים/שודדים או שהמשטרה תעצור אתכם.
 • איזכור האזורים המסוכנים ביותר בערים שמומלץ להימנע מלבקר בהם.