ויקימסע:כיצד להימנע מחמקמקילים

חמקמקילים (הלחם של "חמקמק" ו"מילים", תרגום מאולתר ל-Weasel words) הם מילים או ביטויים היוצרים רושם כאילו יש בהם תמיכה בעובדות או קביעות, בלי שהתמיכה הזו תעוגן במקורות שהקורא יכול לבחון או לבדוק. פעמים רבות, חמקמקילים הם מילים או ביטויים המכוונים להסתיר טענה שלא ניתן לתמוך במקורות או דעה אישית של הכותב. במקרים אחרים, מכוונות החמקמקילים לטשטש משמעות, להגביה את השפה שלא לצורך, 'לכבס' מונחים וניסוחים, או אי הבנה של הכתוב. כאשר עורכים מדריך בוויקימסע, כדאי להימנע מחמקמקילים ואם מאתרים כאלו, רצוי להסירן או להפוך את הטענות המובעות בכתוב לבדיקות.

דוגמה טיפוסית לחמקמקילה עריכה

מדריך שיכלול משפט כמו "אשקלון היא העיר היפה ביותר בעולם" יזוהה על ידי קוראים כחוות דעת אישית של הכותב, מוטה. הוספת חמקמקילה, יכולה לשוות לו מראית עין של אובייקטיביות: "לטענת מומחים, אשקלון היא העיר היפה ביותר בעולם".

תוספת החמקמקילה הפכה את חוות דעתו האישית של הכותב לקביעה של מומחים. עם זאת, היא מעוררת יותר בעיות משהיא פותרת. הקורא הנבון ישאל: מיהם אותם מומחים? האם הם מוסמכים לקבוע איזו עיר יפה מאחרת? מתי הם קבעו זאת? כמה מומחים זה "מומחים"? הקורא לא יזכה לתשובות על שאלותיו, שכן אין תשובה כזו, אך יוותר עם רושם עמום ומטעה כי חוות דעתו של הכותב נתמכת בעובדות ממשיות.

עורך הנתקל בחמקמקילה, יכול להסיר אותה ואת הקביעה נטולת הנמ"נ שבעקבותיה. אפשרות אחרת היא לחקור ולדרוש כדי להביא מידע אמין. לדוגמה:

סקר של מכון "רקתשאל" מ-2002 העלה<מקור> כי 36 אחוז מתושבי ישראל מסכימים לקביעה כי אשקלון היא העיר היפה ביותר בעולם.

השינוי כאן עונה על השאלות: הוא מגלה לקורא על מה מבוססת הקביעה, ומציג את העובדות הידועות לנו, ולא את דעתו של הכותב.