ויקימסע:הנחת כוונה טובה


הנחת כוונה טובה היא אחד העקרונות הבסיסיים של ויקימסע. על פי עיקרון זה יש לצאת מתוך הנחה, שהפעילות של העורכים של ויקימסע במדריכים, בדפי השיחה או בדפי המיזם מתבצעת מתוך כוונה טובה.

רוב העורכים משתדלים להועיל למיזם ואינם מעוניינים לפגוע בו – ויקימסע לא היה יכול להתקיים בנסיבות אחרות. בהתאם לכך, בתנאים של חוסר ודאות יש להניח כוונות טובות. עם זאת הנחת יסוד זו אינה מחייבת להמשיך ולהניח כוונה טובה, כאשר קיימות ראיות ברורת לכך שאין אלו פני הדברים. למשל, עבור מקרים ברורים של השחתות. כמו כן, הנחה של כוונות טובות אינה מונעת דיונים וביקורת. אדרבא, עורכים לא אמורים לייחס את הביקורות לכוונת זדון, אלא אם יש הוכחה ספציפית לכך.

כאשר מתעוררת מחלוקת, השתדלו להבהיר את הדברים ולהגיע להסכמה, תוך הימנעות מיצירה או החרפה של סכסוכים. בדרך זו תוכלו לאפשר גם לאחרים לנהוג באותו האופן ולהגיב אליכם באדיבות. קחו בחשבון את האפשרות שהמחלוקת נובעת משוני בנקודות המבט של העורכים וחפשו דרכים שיאפשרו להגיע להסכמה בין הצדדים.

אפילו כשלא בטוח שאחרים פועלים מתוך כוונה טובה, המשיכו אתם להתכוון לטוב. חשוב לשמור על אדיבות ולהקפיד על המנגנונים הנהוגים בוויקימסע ליישוב מחלוקות. אל תתקפו עורכים ואל תצאו למלחמות עריכה. אם אתם רוצים להעלות ספק באשר להתנהלות של עורכים עמיתים יש לעשות זאת באמצעות דוגמאות ספציפיות והוכחות רלוונטיות נוספות, כדי להבהיר ולהמחיש את כוונתכם. אף על פי שהתנהגות רעה יכולה להעיד על כוונה רעה, בדרך כלל עדיף להגיב על ההתנהגות עצמה מבלי להתייחס למניעים שמאחוריה, משום שהדבר עלול לעורר או להגביר את הטינה בין הצדדים.

שימו לב שכדאי להימנע מלשוב ולהזכיר תכופות את עיקרון הנחת הכוונה הטובה באופן אגרסיבי מידי, משום שהתעקשות מסוג זה יכולה להיתפס כהנחת כוונה רעה מטעם הצד השני.

אודות כוונה טובה עריכה

כל אחד יכול לשגות לפעמים, אם בהתנהגות ואם ברמת התוכן. במקרים רבים ניתן לתקן טעויות כאלו באמצעות תזכורת פשוטה. עם זאת לעיתים מתפתחות מחלוקות שלגביהן אין לוויקימסע תשובה חד-משמעית. אי-הסכמות לא בהכרח מעידות על קיומה של כוונה להרע. אם הפתרון לא נראה באופק, חשוב לשמור על קור-רוח ובמקרה הצורך ניתן לשקול הפעלה של המנגנונים הקיימים בוויקימסע לצורך יישוב מחלוקות.

פגיעה במדיניות – מעשים כגון שימוש בבובת קש, הפרת ההסכמות המקובלות וכדומה – יכולה לנבוע גם מכוונה טובה וגם מכוונה רעה. כך או כך, קיימים נהלים לטיפול במצבים כאלה. לכן, במידת הצורך יופעלו דרכים לחסום פעולות מסוג זה, בלי קשר לשאלה אם הייתה או לא הייתה כוונת זדון.

כוונה טובה וקבלת פנים לעורכים חדשים בוויקימסע עריכה

חשוב להיות סבלני כלפי עורכים חדשים בוויקימסע. אף על פי שהם לא בהכרח מתמצאים בתרבות ובכללים הנהוגים בוויקימסע, תרומתם יכולה להיות בעלת ערך רב בהמשך הדרך.

על פי עקרון הנחת כוונה טובה, יש לצאת מתוך נקודת הנחה שההתנהגות של עורכים חדשים נראית להם עצמם כתקינה. לכן, אם מתעוררת בעיה כלשהי היא כנראה מעידה על חוסר מודעות או אי-הבנה באשר למה שנהוג בקהילת העורכים של הויקימסע העברי.

פעמים רבות קורה שעורכים חדשים מאמינים שמדיניות שאינה מוכרת להם צריכה להשתנות, כדי שתתאים למה שנראה נכון בעיניהם. זה נכון במיוחד אם הם נוכחים שכבר היו חילוקי דעות באשר למדיניות המסוימת הזו. כמו כן, עורכים חדשים רבים היו רוצים שתרומותיהם לוויקימסע יתקבלו ללא עוררין. זה נכון בעיקר לגבי עורכים שרואים עצמם כמומחים לתחום שבו כתבו. בהתנהגות כזו, אפילו אם היא שגויה, בדרך כלל אין כוונה רעה. למעשה, רבים מהעורכים החדשים האלה מתאימים עצמם במשך הזמן לכללי ההתנהגות הנהוגים בקהילה, כשההיגיון מאחורי הנהלים מתבהר להם.

למטרה זו ניתן להפנות עורכים חדשים אל תפריט העזרה הכללי, או באופן ממוקד יותר לדפי העזרה הרלוונטיים למקרה הנדון. כמו כן, ניתן להיעזר בתבניות פנייה למשתמשים.

כוונה טובה וזכויות יוצרים עריכה

בהקשר של זכויות יוצרים כוונה טובה מתבטאת בהנחה שהעורכים מתכוונים להיצמד למדיניות האתר ולחוק, בין אם הדבר עלה בידם בפועל ובין שלא. ויקימסע מחייבת אותנו לשמור על הכללים בכתיבה ולתעד כמקובל העלאה של קבצים. אם נעשו פעולות באופן לא הולם ייתכן שהחומרים יימחקו.

תגובה להפרה של זכויות יוצרים המתבססת על הנחת כוונה טובה, יכולה לכלול יידוע של העורכים אודות הבעיות שיוצרו, מתן סיוע בתיקונן והדרכה כיצד להימנע מבעיות כאלו בהמשך. למטעה זו ניתן להסתייע בדף ההסבר על זכויות יוצרים.

עידוד כוונה טובה עריכה

מומלץ לעודד את האחרים להניח כוונה טובה. זאת נעשה באמצעים שונים כגון אלה:

  • ביטוי כן של המניעים שלנו
  • עריכות שמעידות על נכונות להתפשר
  • הבעת עניין בקידומו של הויקימסע העברי
  • שמירה על כללי העריכה
  • מהימנות ודיוק הכתיבה
  • הימנעות ממניפולציות

כל אלה מועילים בשמירה על קשרים טובים עם עמיתינו לכתיבה בוויקימסע.

דרך נוספת לשמור על האווירה הטובה היא להשתמש בכפתור התודה – כפתור זה מאפשר לעורכים לשלוח הודעת "תודה" למשתמשים אחרים שביצעו עריכות שימושיות ומוצלחות.

כאשר ברור שיש כוונה רעה עריכה

כאמור, עקרון הנחת הכוונה הטובה מתייחס למקרים של חוסר ודאות לגבי המניעים של הזולת, אך הוא אינו תקף עבור מקרים שבהם ישנן ראיות מוצקות לכך שהתנהגות של עורכים נובעת מכוונה רעה. עם זאת אפילו אם על פניו ברור לגמרי שקיימת במצב מסוים כוונה רעה, גם אז אין לנהוג בחוסר נימוס, להתקיף או לאבד את שלוות הנפש.

כלומר, גם במקרים שבהם ניכר שהצד השני אינו פועל מתוך כוונה טובה, יש להקפיד על תרבות הדיון. מפעילי מערכת ושאר עורכים מנוסים שמעורבים ביישוב סכסוכים שמחים בדרך כלל לעזור והם מיומנים בזיהוי התנהגויות מפרות-כללים, כאשר מפנים את תשומת לבם לפעולות כאלה. בעת טיפול במחלוקת ניתן בקלות להבחין מי מפר את הכללים, כאשר הצד האחר בבירור נוהג כמקובל.