ויקימסע:קריטריונים למחיקה מהירה

קריטריונים למחיקה מהירה מציינים את המקרים היחידים שבהם יש הסכמה רחבה לכך שמפעילי המערכת ימחקו מדריכים או דפים אחרים בויקימסע, לפי שיקול דעתם, בהליך מזורז בלי דיון ממושך בו נבדק קודם אם יש קונצנזוס למחיקת הדפים.

מחיקות מהירות נועדו לצמצם את משך הזמן שמושקע בדיוני מחיקה לדפים אשר אין סיכוי מעשי שישרדו דיוני מחיקה.

מפעילי המערכת חייבים להקפיד שלא למחוק בהליך מזורז דפים, מלבד במקרים המצוינים להלן.

קריטריונים למחיקה מהירה של דפים

עריכה

כללי

עריכה

דפי ניסוי

עריכה

מקרים בהם נוצרו דפים חדשים כניסוי לבדוק את האופן בו ניתן לערוך דפים באתר או פונקציות אחרות שקיימות בויקימסע. כלל זה אינו חל על ארגז החול של ויקימסע שם ניתן לבצע ניסויי עריכה, ולא חל על כל הדפים במרחב המשתמש.

השחתות ומתיחות בוטות

עריכה

מקרים בהם נוצרו דפים בהם בולט במיוחד ששולב בהם מידע שגוי, מתיחות בוטות (כולל תמונות המיועדות להטעות את הקוראים) ודפי הפניה שנוצרו במקור כאשר בוצעו העברות של דפים שלא לצורך.

יצירה מחדש של עותק זהה לחלוטים למדריך שהוחלט למחוק בדיון מחיקה

עריכה

מקרים אלו חלים כאשר עורכים מנסים ליצור עותקים כמעט זהים לחלוטין של מדריכים שהוחלט למחוק בדיון מחיקה. מקרים אלו אינם כוללים דפים שאינם זהים במהותם לדף שנמחק, דפים שהסיבה למחיקתם אינה תקפה יותר בהווה, או תכנים שהועברו למרחב המשתמש.

דפים שנוצרו על ידי משתמשים חסומים

עריכה

מקרים אלו כוללים דפים חדשים שנוצרו על ידי משתמשים שחסומים בהווה (באופן זמני או ללא הגבלת זמן), באמצעות שם משתמש אחר או כמשתמשים אנונימיים, ושעדיין לא בוצעו בהם עריכות מהותיות על ידי משתמשים אחרים.

מחיקות טכניות

עריכה

מקרים אלו כוללים פעולות תחזוקה הכרחיות שאינן שנויות במחלוקת כגון:

  • מחיקת דפי הפניה או דפים אחרים על מנת שניתן יהיה לבצע העברה של דפים.
  • מחיקת דפים שנוצרו בטעות או במרחב השם הלא נכון.
  • מחיקת תבניות מיותמות.

יוצר המדריך מבקש למחוק את המדריך שיצר

עריכה

מקרים אלו חלים אך ורק אשר מדובר במדריכים שנוצרו על ידי משתמש/ת אחד/ת בלבד שמבקש/ת למחוק את המדריך אותו הוא/היא יצר/ה.

מדריכים או דפים אחרים שמזלזים, מאיימים, או מתנכלים לנושא בו הם עוסקים ו/או לא משרתים שום מטרה אחרת

עריכה

דוגמאות למדריכים מסוג זה יכולים לכלול מדריכים או דפים אחרים באתר עם תוכן פוגעני, איומים משפטיים, חומר שנועד אך ורק במטרה להטריד או להפחיד אנשים, או שילוב של מידע שלילי אודות אנשים חיים ולא מתבסס על מקורות מהימנים. כאשר מתגלים מקרים מהסוג הזה יש לוודא שהם ימחקו במהירות כאשר אין אפשרות לשחזר את אותם הדפים לגרסאות יציבות ישנות יותר.

מדריכים או דפים אחרים הכתובים כמו עלון פרסומת

עריכה

מקרים אלו כוללים מצבים בהם נוצרו מדריכים חדשים, או דפים אחרים במרחבים האחרים של ויקימסע, אך ורק במטרה של קידום המכירות של בית עסק מסוים, ויש צורך מהותי בשכתוב של אותם המדריכים מהיסוד על מנת שהם יעמדו בסטנדרטים המקובלים למדריכים של ויקימסע ולא ייראו כמו עלוני פרסומות אשר נכתבו כאשר טובת המטיילים לא בהכרח הייתה המניע לכתיבתם. אם מדובר בנושא חשוב שראוי שיהיה לו מדריך בויקימסע, רצוי לנסות ולהחליף את התוכן הבעייתי בטקסט שנכתב יותר אובייקטיבי וללא סופרלבטיבים, במקום למחוק את המדריך.

הפרת זכויות יוצרים חד משמעית

עריכה

מקרים אלו חלים על דפים המכילים טקסטים המוגנים בזכויות יוצרים, ואשר לא ניתן להחיל עליהם את רישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה 3.0, או רישיון שימוש הוגן, ואין באותם הדפים שום תוכן אחר שאינו מפר זכויות יוצרים. כאשר מתגלים מקרים מהסוג הזה יש לוודא שאותם הדפים ימחקו במהירות כאשר אין אפשרות לשחזר את אותם הדפים לגרסאות יציבות ישנות יותר שלא מכילות הפרות של זכויות יוצרים.

דפי פירושונים מיותרים

עריכה

מקרים אלו חלים רק כאשר מדובר ב (1) דפי פירושונים אשר מפנים רק לדף אחד בויקימסע או (2) דפי פירושונים שאינם מפנים למדריכים בויקימסע. כאשר דף פירושונים מפנה למדריך אחד בלבד יש להחליף אותו בדף הפניה.

מדריכים

עריכה

הקריטריונים הללו חלים רק על דפים במרחב הראשי. הקריטריונים הללו אינם חלים על דפי הפניה. במקרים בהם אין קריטריונים למחיקה מהירה של מדריכים יש לקיים דיון על החשיבות שלהם בדפי השיחה של המדריכים ולוודא שיש קונצזוס בקרב הקהילה למחיקת המדריך לפני שמחליטים למחוק את המדריך.

מדריכים ללא תוכן

עריכה

קריטריון זה חל על מדריכים המורכבים רק מקישורים חיצוניים, קטגוריות, וחלק "ראו גם", ו/או בהם התוכן כולל טקסט שאינו קשור בכלל לתוכן שאמור להיכלל במדריך (לדוגמה קללות). קריטריון זה אינו כולל כתיבה לקויה, טקסט שאינו קוהרנטי וטקסטים שתורגמו באופן גרוע. הימנעו מלתייג מדריכים תחת קריטריון זה בדקות הראשונות לאחר שהם נוצרו.

ברור באופן חד משמעי שאין שום אינדיקציה לחשיבות קיומו של מדריך עצמאי עבור נושא מסוים

עריכה

קריטריון זה חל על מקרים בהם ברור באופן חד משמעי שאין שום אינדיקציה לחשיבות קיומם של מדריכים עצמאים עבור נושאים מסוימים (לדוגמה, אם יווצר מדריך חדש עבור ארץ לעולם לא, גות'אם סיטי, או הארץ התיכונה).

מדריך חדש שעוסק בנושא שכבר קיים

עריכה

קריטריון זה חל על מקרים בהם נוצרו מדריכים חדשים המהווים כפילות לנושא שכבר קיים עבורו מדריך בויקימסע העברי, והמדריך החדש אינו מכיל תוכן אשר מרחיב, מפרט או משפר את המידע שכבר נמצא במדריך הוותיק יותר שעוסק באותו הנושא. קריטריון זה אינו חל על מקרים בהם הוחלט לפצל מדריכים למדריכים שיעסקו בתתי אזורים שונים, ואינו כולל מדריכים שמכילים תוכן מורחב אודות אותו הנושא אותו ניתן למזג יחד עם המדריך הוותיק שעוסק באותו הנושא.

הפניות

עריכה

קריטריונים אלה חלים על דפי הפניה. במקרים בהם אין קריטריונים למחיקה מהירה של דפי הפניה יש לקיים דיון על החשיבות שלהם בדפי השיחה של דפי ההפניה לפני שמחליטים למחוק אותם.

הפניות מהמרחב הראשי למרחבים אחרים

עריכה

קריטריון זה חל על הפניות מהמרחב הראשי לכל מרחב אחר מלבד המרחבים קטגוריה:, תבנית:, ויקימסע:, ועזרה:.

הפניות משגיאות כתיב שאינן שכיחות

עריכה

קריטריון זה חל על הפניות שנוצרו משגיאות כתיב לא שכיחות. ראוי לציין אף על פי כן שהפניות משמות עם שגיאות נפוצות לרוב מסייעות במידה רבה להפנות את הקוראים למידע הרלוונטי עבורם.

קבצים

עריכה

קריטריון זה חל על קבצים, כגון תמונות, וקובצי מדיה אחרים.

עבור כל המקרים בהם מדובר בתמונות ו/או קובצע מדיה אחרים אינם עומדים בקריטריונים של מחיקה מהירה, יש לקיים דיון אודות האפשרות של מחיקת הקובץ בדף השיחה של הקובץ.

קבצים מיותרים

עריכה

קריטריון זה חל על מקרים של כפילויות או של עותקים לאותו הקובץ אשר באיכות נמוכה יותר או של תמונה זהה אך בפורמט אחר. קריטריון זה איננו חל על תמונות שמאוחסנות בוויקישיתוף.

קבצים פגומים או ריקים מתוכן

עריכה

קריטריון זה חל על קבצים פגומים, ריקים מתוכן, או שמכילים מידע אשר באופן ברור למדיי אינו רלוונטי לויקימסע.

קבצים עם רישיון לא תקין

עריכה

קריטריון זה חל על מקרים בהם הועלו קבצים שאינם עומדים בתנאים המאפשרים לשתף מדיה בויקימסע.

היעדר מידע על הרישויון של הקובץ

עריכה

קריטריון זה חל על קובצי מדיה שהועלו ללא שום מידע שמאפשר לאמת את זכויות היוצרים של הקובץ. על מפעילי המערכת לבדוק מול המשתמש שהעלה את הקובץ אם ניתן להוסיף את המידע החסר אודות רישיון הקובץ לפני שמתקבלת החלטה למחוק את הקובץ תחת קריטריון זה.

קובצי תמונה שלא נמצאים בשימוש

עריכה

קריטריון זה חל על תמונות וקובצי מדיה אחרים שלא הועלו תחת רישיון חופשי ואשר אינם נמצאים בשימוש בדפים כלשהם באתר. קבצים אלה עשויים להימחק לאחר שזוהו ככאלה במשך יותר משבעה ימים מהיום שבו הם הועלו לאתר, או באופן מיידי אם השימוש היחיד בתמונה היה במדריך שנמחק ולא סביר שיעשה שימוש בתמונה במדריך אחר.

המשתמש שהעלה את הקובץ לא סיפק מידע שמאמת כי מדובר בשימוש הוגן

עריכה

קריטריון זה חל על קבצים לא חופשיים כאשר המשתמש שהעלה את הקובץ טוען כי מדובר בשימוש הוגן אך הוא/היא אינם מספקים מידע המאמת כי אכן מדובר בשימוש הוגן. קבצים אלה עשויים להימחק לאחר שזוהו ככאלה במשך יותר משבעה ימים מהיום שבו הם הועלו לאתר. קריטריון זה אינו חל על מקרים בהם ניתן לספק רציונל לשימוש הוגן.

לא מדובר במקרים של שימוש הוגן

עריכה
  1. במקרים בהם תמונות או קובצי מדיה אינם חופשיים, על אף שהם הועלו בטענה שמדובר במקרים של שימוש הוגן, וניתן באופן ברור למדיי לראות כי הם אינם חופשיים בשל כיתוב על התמונה שמציין אץ בעלי זכויות היוצרים על התמונה - אותן התמונות יימחקו באופן מיידי.
  2. במקרים בהם תמונות או קובצי מדיה אינם חופשיים, על אף שהם הועלו בטענה שמדובר במקרים של שימוש הוגן, והם נלקחו מגורם מסחרי (למשל, מסוכנויות הידיעות AP או Getty) - אותן התמונות יימחקו באופן מיידי.
  3. במקרים בהם תמונות או קובצי מדיה אינם חופשיים, על אף שהם הועלו בטענה שמדובר במקרים של שימוש הוגן, ונמצאה תמונה חלופית דומה למדיי אשר כן חופשית, הם עשויים להימחק לאחר יומיים, אם לא תינתן הצדקה להישארתם. אם ישנה מחלוקת על ביצוע ההחלפה, המשתמש שהציע לבצע את ההחלפה לא יהיה זה שימחק את התמונה.

קובצי תמונה שכבר קיימים בויקישיתוף

עריכה

בתנאי שהתנאים הבאים מתקיימים:

  • הגרסה של הקובץ שמאוחסנת בויקישיתוף היא באותו הפורמט, ובעלת אותה האיכות או שהיא ברזולוציה גבוהה יותר.
  • התבנית {{אין להעביר לוויקישיתוף}} לא התווספה לדף התמונה.
  • אם התמונה זמינה בויקישיתוף תחת שם שונה מאשר השם שבו התמונה מאוחסת בויקימסע העברי יש לעדכן את כל ההפניות המקומיות לתמונה כך שיעשה באתר שימוש רק בקובץ שמאוחסן בויקישיתוף.
  • לא הופעלה הגנה על התמונה. אין למחוק תמונות עליהן הופעלה הגנה, גם במקרים בהם יש לתמונה עותק זהה בויקישיתוף, אלא אם כן התמונה כבר איינה נמצאת בשימוש. במקרים בהם מופעלת הגנה על תמונות לרוב הדבר נעשה באופן מקומי משום שנעשה שימוש באותן התמונות בממשק או בתבנית מסוימת הנמצאת בשימוש נרחב באתר.

הפרת זכויות יוצרים חד משמעית

עריכה

קריטריון זה חל על תמונות או קובצי מדיה אחרים במקרים בהם ברור באופן חד משמעישלא מדובר בשימוש הוגן. יש לספר כתובת URL או אינדיקציה אחרת שמאמתת את המקור האמיתי של התמונה. מקרים אלו אינם כוללים תמונות בהם היוצר של התמונה בחר בתחילה לשחרר אותן לציבור תחת רישיון חופשי. מרבית התמונות מארכיוני תצלומים כמו Getty Images או Corbis לא ישוחררו תחת רישיון מסוג זה. במקרים בהם לא מדובר בהפרת זכויות יוצרים חד משמעית יש לקיים דיון על האפשרות שהתמונה תימחק לפני שמתקבלת החלטה למחוק את הקובץ.

קבצים ללא תועלת כלשהי

עריכה

קריטריון זה חל על קבצים שאינם קובצי תמונה, קובצי צליל או קובצי וידאו, וכאשר לא נעשה שימוש בהם בשום מדריך, ואין סבירות רבה שיהיה בהם שימוש במדריכים כלשהם באתר. לדוגמה קובצי doc, pdf, ps, html, rtf, txt, xls ו-zip. להלן מספר דוגמאות לקובצי תמונה, צליל ווידאו בהם נעשה לרוב שימוש בויקימסע - jpg, gif, png, svg, mpg, ogg, ו-wav. זו אינה רשימה מקיפה של קבצים שניתן למחוק במחיקה מהירה. יש להפעיל שיקול דעת במקרים בהם הוחלט שמדובר בקבצים ללא תועלת כלשהי בפורמט בעייתי.

אין שום עדות לכך שהיוצר המקורי של הקובץ הפיץ אותו תחת רישוי המאפשר שימוש בו בויקימסע

עריכה

ניתן למחוק את התמונה לאחר שבעה ימים מיום שבו היא הועלתה אם המשתמש שהעלה את הקובץ לאתר ציין ברישיון של הקובץ גורם שלישי אשר הוא בעל זכויות היוצרים על הקובץ, אך אינו סיפק הוכחות ברורות כלשהן לכך שאותו הגורם השלישי הסכים להפיץ את הקובץ תחת רישיון חופשי. המידע לו אנו זקוקים על מנת לאמת שהרישיון תקין הוא בדרך כלל קישור לאתר האינטרנט ממנו נלקח הקובץ בו מצוין כי הקובץ משוחרר תחת רישיון חופשי, או הצהרה מצד בעל זכויות היוצרים על כך שהוא/היא מסכימים להפיץ את הקובץ תחת רישיון חופשי. אימות זה נדרש גם במקרים בהם היוצר של הקובץ הוא ארגון כאשר המשתמש שהעלה את הקובץ טוען שהוא מייצג את אותו הארגון, או שהמשתמש שהעלה את הקובץ טוען שהוא הבעלים של הארגון שיצר את הקובץ. מקרים בהם ברור באופן מיידי שחייבים לבצע מחיקה מהירה בשל הפרת זכויות יוצרים יכולים לכלול לדוגמה לכידות תמונה מתוכניות טלוויזיה, פוסטרים מסחריים, וכו'.

קטגוריות

עריכה

קריטריון זה חל על קטגוריות שלא מכילות דפים כלשהם כבר לפחות שבעה ימים.

דפי משתמש

עריכה

מקרים אלה חלים רק על דפים במרחב "משתמש:" ובמרחב "שיחת משתמש:".

בעקבות בקשה של המשתמש עצמו

עריכה

מקרים אלו חלים אך ורק אשר מדובר בדפים שנוצרו במרחב המשתמש שלהם על ידי המשתמש/ת שמבקש/ת למחוק את הדפים אותו/אותם הוא/היא יצר/ה.

דפי שיחה במרחב "שיחת משתמש:" לא יימחקו על פי קריטריון זה.

שימוש בוטה בוויקימסע כשירות אירוח קבצים/טקסטים למטרות אישיות

עריכה

דפים במרחב המשתמש אשר מכילים טקסטים, מידע, דיונים, ו/או פעילויות שאינם קשורים באופן ישיר למטרת פיתוח תוכן בויקימסע ו/או לקידום השגת המטרות של ויקימסע, כאשר אותו המשתמש ביצע מעט עריכות או שום עריכות מחוץ לדפי המשתמש שלו/ה. כלל זה חל גם כאשר מדובר בדפים שקיימים במרחב המשתמש תקופות זמן ארוכה במיוחד.

לפני שאתם מחליטים להציע שדף מסוים במרחב המשתמש יימחק תחת הקריטריון הזה, מומלץ לקרוא את הדף ויקימסע:דף משתמש על מנת לקבל החלטה נבונה.