ויקימסע:התנהגו בכבוד ובנימוס ליתר חברי הקהילה

חוסר נימוס בוויקימסע הוא דפוס התנהגות היוצר אווירת עוינות, חוסר כבוד ומתח ומיותר. בשל כך העורכים בוויקימסע מתבקשים להקפיד לנהוג בנימוס, בכבוד, ברוגע, בהיגיון, ובאופן סביר אחד כלפי השני, אפילו במהלך ויכוחים לוהטים, על מנת שקהילה תוכל להתמקד בשיפור מדריכי ויקימסע ועל מנת שתתקיים סביבה נעימה וחיובית.

בעת העבודה בוויקימסע הקפידו תמיד:

 • להתייחס לויקימטיילים האחרים בצורה מכובדת ומתחשבת, ולהימנע מלהשתמש בשפה גסה ופוגעת.
 • אל תתעלמו מהעמדות ומהמסקנות שמעלים הויקימטיילים האחרים.
 • השתדלו להרתיע אחרים מלנהוג בחוסר נימוס, והשתדלו להימנע ככל הניתן מלהתגרות בעורכים אחרים.

חוסר נימוס עריכה

חוסר נימוס (כולל התקפות אישיות חמורות, גסות, הערות מזלזלות, והתנהגות אגרסיבית) משבשים את העבודה בוויקימסע ומובילים ללחץ ולסכסוכים מיותרים. העורכים בוויקימסע הם בני אדם, המסוגלים לבצע טעויות, ולכן מקרים מינוריים של חוסר נימוס אינם כשלעצמם החשש העיקרי. דפוס קבוע של חוסר נימוס הוא הרסני ובלתי מתקבל על הדעת, ועלול להוביל לחסימה אם זה מגיע לרמה של הטרדה או התקפה אישית. לעיתים רבות גם מקרה בודד של חוסר נימוס יכול להיחשב חמור בפני עצמו: לדוגמה, מקרים קיצוניים של אלימות מילולית, ניבולי פה, או איומים כלפי עורכים אחרים עשויים לעיתים רבות להוביל לחסימה מיידית של העורך הפוגע.

באופן כללי, השתדלו לגלות הבנה ככל הניתן (אנשים נוטים לעיתים רבות להגיב באופן תוקפני כאשר הם מתעצבנים), הקפידו שלא להסלים את המצב בעת התמודדות עם חוסר נימוס מצד עורכים אחרים, והקפידו להימנע מלהגיב באופן דומה. במידת הצורך, ציינו בעדינות כי אתם סבורים שההערה שהופנתה כלפיכם עשויה להיחשב לא מנומסת, והבהירו כי אתם מעוניינים להמשיך הלאה ולמקד את הדיון בתוכן בלבד. שיקלו אף את האפשרות של התעלמות מוחלטת ממקרים בודדים של חוסר נימוס, על מנת שתוכלו להתמקד את הדיונים בחילוקי הדעות אודות התוכן בלבד. השתמשו במנגנונים המקובלים ליישוב המחלוקות רק כאשר ישנם מחלוקות שאינכם מצליחים ליישב לבדכם.

מדיניות זו איננה מהווה "כלי ניגוח" נגד עורכים אחרים בוויקימסע. ההתעקשות על כך שעורך אחר ייחסם בשל מקרים בודדים ומינוריים של חוסר נימוס או בשל הבעת ביקורת קונסטרוקטיבית, עשויה להתפרש כהתקפה בפני עצמה.

מודע חוסר נימוס מזיק לוויקימסע? עריכה

 • משום שדפוס התנהגות זה מוביל לכך שויקימטיילים רבים מרגיש אומללים ומתוחים – מצב שעשוי במידה רבה להוביל לכך שבסופו של דבר רבים מהם יחדלו לקחת חלק בוויקימסע לאלתר.
 • משום שדפוס התנהגות זה מוביל לכעס בקרב ויקימטיילים רבים - מצב שעלול להוביל לכך שרבים מהם יתנהגו גם כן באופן לא מנומס כלפי יתר חברי הקהילה.
 • משום שכאשר אנשים נמצאים במגננה, במקרים רבים הם אינם מוכנים לשתף פעולה.
 • משום שחוסר הנימוס מוביל לכך שויקימטיילים רבים מפסיקים להניח תום לב – מצב שמקשה על יישוב סכסוכים בין משתמשים.
 • משום שדפוס התנהגות זה מקשה על השגת המטרות המרכזיות של הדיונים – שהן השגת קונצנזוס ושיפור התוכן של המדריכים.
 • משום שדפוס התנהגות זה יוצר אווירה של עוינות, שנאה, אשר מוביל לפילוג בקרב הקהילה.

שיתוף פעולה ונימוס עריכה

  דף מורחב – ויקימסע:קבלת החלטות בקונצנזוס

חילוקי דעות הם בלתי נמנעים בפרויקט שיתופי. כאשר מתקיימים דיונים אודות חילוקי הדעות, לעיתים רבות עורכים מסוימים עשויים להיתפס כקשים יתר המידה בעוד שלעיתים רבות הם פשוט מנסים להיות ישיר. עורכים אחרים עשויים לגלות רגישות רבה כאשר דעותיהם מאותגרות. הטקסט בדיונים לעיתים רבות איננו מעביר את הדקויות של שיחה מילולית, ובשל כך לעיתים מוביל לפרשנות שגויה להערותיו של העורך. הערה לא מנומסת יכול לעיתים להסלים דיון ולגרום לו להפוך לוויכוח אישי, אשר לא מתמקד יותר באופן אובייקטיבי במחלוקת המקורית אודות התוכן. מחלוקות מסוג זה מזיקות לוויקימסע, שכן הם יוצרות אווירת עוינות, חוסר כבוד ומתח ומיותר. בשל כך יש לחתור ליישוב חילוקי דעות באמצעות דיון מכובד ומנומס.

על מנת לשמור על הפרודוקטיביות בוויקימסע על העורכים לחתור לשיתוף פעולה, להימנע מלבצע התקפות אישיות, לעבוד במסגרת המדיניות של ויקימסע, ולהיות קשובים לשאלות הנשאלות בתום לב הן על ידי עורכים חדשים ותיקים. השתדלו להתייחס לעורכים האחרים כעמיתים מכובדים שאיתם אתם עובדים על פרויקט חשוב. היו מסבירי פנים וסבלניים במיוחד כלפי המשתמשים החדשים בוויקימסע. הקפידו לעודד את העורכים האחרים לערוך את המדריכים בוויקימסע, אך במידת הצורך, התריעו עורכים מלבצע עריכות שאינם קונסטרוקטיביות.

דוגמאות למקרים של חוסר נימוס עריכה

לעיתים רבות קשה לדעת מיידית ובאופן וודאי האם במקרה מסוים עורך מסוים נהג בחוסר בנימוס. לעיתים רבות על מנת לקבוע זאת בוודאות ייתכן שצריך לקחת בחשבון גורמים שונים כגון: (1) מידת החומרה של ההתנהגות ו/או מידת הקיצוניות של השימוש בשפה בוטה (2) האם ההתנהגות התרחשה רק פעם אחת, או שהיא מתרחשת מזמן זמן רב באופן חוזר ונשנה (3) האם העורך התבקש לחדול מלהתנהג באופן זה בעבר (4) האם העורך התנהג באופן לא מנומס לעורך אחר משום שהעורך האחר התגרה בו באופן מכוון.

כל סוגי ההתנהגויות הבאות עשויות לתרום לאווירת עוינות, חוסר כבוד ומתח:

דוגמאות למקרים מינוריים של חוסר נימוס כוללות בין היתר:

 • גסות רוח, עלבונות וקללות.
 • נימה ביקורתית בתקצירי העריכה או בכותרות של דיונים (כגון "זה הדבר הטיפשי ביותר שראיתי מעודי", וכדומה).
 • זלזול בוטה בכישורי השפה של ויקימטיילים אחרים.
 • האשמות לא מבוססות בדבר התנהגות בלתי הולמת.

דוגמאות חמורות יותר כוללות בין היתר:

 • התקפות אישיות חמורות, הכוללות הערות מעליבות המבוססות על הגזע, המוצא האתני, המגדר, הדת של עורך ו/או שימוש בביטויי גנאי המופנים לקבוצה מסוימת בחברה או ללאום מסוים.
 • הטרדה, איומים אישיים או משפטיים, פרסום של מידע אישי, שליחת הודעות מרובות יתר המידה לדואר האלקטרוני של משתמש או בדפים שבמרחב המשתמש.
 • השחתת דפי משתמש.
 • שקרים.
 • ציטוט של עורכים אחרים אשר הוצא מהקשרו על מנת להשמיץ אותם או לפגוע באמינותם.

התמודדות עם חוסר נימוס עריכה

יישוב סכסוכים
  דף מורחב – ויקימסע:מנגנונים ליישוב מחלוקת
הסרת הערות לא מנומסות

כאשר אתה הוא הגורם שכתב את ההערה הלא מנומסת, ניתן במידת הצורך לבצע כל אחת מהאפשרויות הבאות על מנת לצמצם את השפעתה:

 • כאשר עורך אחר נפגע מהערה שלך משום שהבין אותך לא נכון, הקפד להסביר לו באופן שליו למה התכוונת.
 • במידת הצורך העבר קו חוצה על ההערה מעוררת המחלוקת (באמצעות <s>קו חוצה הנוצר באמצעות קוד HTML</s>), על מנת להבהיר בפומבי כי אתה חוזר בך.
 • שכתב את ההערה מעוררת המחלוקת בתקווה שהדבר ירצה את הצד השני - לרוב זהו הפתרון הטוב ביותר רק כאשר משכתבים טקסט בעייתי מיד לאחר שנכתב בתקווה שהוא לא יגרום למישהו להיעלב.
 • התנצל בפני העורך שנפגע. תמיד מומלץ לנסות אפשרות זו על מנת לרצות צד שנגרם לו עוגמת נפש, גם כאשר אתם מרגישים כי לא כתבתם משהו פסול וגם כאשר אתם סבורים כי הצד השני לא הבין נכונה את כוונתכם האמיתית.

במקרה בו עורך אחר מתנהג כלפיכם בגסות או בחוסר נימוס, לעיתים רבות רצוי לדון בתחילה בנושא מול העורך שפגע בכם ולבקש כי העורך ישכתב את הניסוח הפוגעני ומעורר המחלוקת. הקפידו להעלות בקשות מסוג זה בטאקט רב, על מנת שלא להחמיר עוד יותר את המחלוקת.

לרוב לא מקובל לערוך או להסיר תגובה של עורך אחר. יוצאים מן הכלל כוללים הסרות של שינויים שבוצעו באופן ברור על ידי טרולים או במקרים של ונדליזם, או כאשר ההערה הפוגענית נכתבה בדף השיחה שלכם שבמרחב המשתמש שלכם. כל העורכים רשאים להסיר באופן מיידי וללא כל דיחוי הערות בוטות ומשפילות במיוחד שנכתבו אודות ויקימטיילים אחרים.

התנצלות

מחלוקות, ואפילו אי הבנות, יכולות להוביל למצבים בהם צד אחד מרגיש שנפגע. לעיתים ניתן לשקול להתנצל בפני הצד השני על מנת לאפשר פיוס.

חסימת משתמשים בשל חוסר נימוס

לרוב העורכים בוויקימסע לא נחסמים בשל מקרים מינוריים של חוסר נימוס. אף על פי כן, במקרים חמורים/קיצוניים של חוסר נימוס בהם מתקיימות התקפות אישיות חמורות, הטרדות או אווטינג - עורכים עשויים להיחסם.

ראו גם עריכה