ויקימסע:הניחו תום לב

הניחו תום לב הוא עיקרון בסיסי בכל סביבה שיתופית, לרבות ויקימסע. יש להניח כי רוב האנשים שמשתתפים בעריכת התוכן בוויקימסע מעוניינים לסייע ואינם מעוניינים לגרום נזק. אם זה לא היה כך, הרי שכל המיזמים של קרן ויקימדיה, ובהם ויקימסע, היו נידונים לכישלון עוד מההתחלה.

בשל כך, במקרים בהם עורכים אחרים עשו טעות הניחו קודם כל כי הם פעלו מכוונות טובות (אלא אם כן יש עדויות חד משמעיות המעידות אחרת), תקנו את הטעות בעצמכם והסבירו להם זאת מבלי להעביר ביקורת שלילית ומבלי לשחזר את כל השינויים שביצעו. גם כאשר אינכם מסכימים עם מישהו, זכרו תמיד כי רוב הסיכויים שכוונותיו של הצד השני הן טובות. במידת הצורך השתדלו כמיטב יכולתכם להסביר בנימוס לעורכים האחרים בדפי השיחה על מנת להסביר את דעתכם, בכדי לתת לאחרים את ההזדמנות לעשות זאת גם כן, ועל מנת לחתור ליישוב המחלוקת. באופן זה ניתן ברוב המקרים למנוע אי-הבנות ולמנוע החרפה של המחלוקת.

היו סבלניים במיוחד לעורכים החדשים בוויקימסע אשר אינם מכירים את התרבות והכללים של ויקימסע. התנהגות פסולה או בלתי הולמת של עורך חדש מעידה לרוב על חוסר הבנה של התרבות או המדיניות של ויקימסע בתחילה, אף על פי כן, יש לזכור כי לאורך זמן הם עשויים להפוך לתורמים רבי מדריך בוויקימסע. כמו כן, במקרים רבים עורכים חדשים עשויים לצפות שהתוספות שלהם יתווספו למדריכים ללא עוררין, במיוחד כאשר התוספות שלהם הם בנושאים בהם יש להם ידע נרחב. צפייה זו אינה בהכרח פסולה ולכן חשוב להקפיד להניח תום לב גם כאשר משתמשים מתנהגים באופן זה. זכרו כי על אף שחלק גדול מהמשתמשים החדשים בוויקימסע מסתגלים במהירות רבה יחסית לכללי העבודה בוויקימסע, אחרים לעיתים עשויים להזדקק למידה רבה של סבלנות, הדרכה פרטנית, אורך רוח ופתיחות מצד העורכים הוותיקים באתר על מנת להסתגל לכללי העבודה בוויקימסע.

עיקרון זה עוסק בכוונות, ולא במעשים. כמאמר הפתגם, גם הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות, ועל כן גם מי שמצויד בכוונות טובות למכביר עושה לעיתים טעויות, ואותן יש לתקן. אולם אין טעם להתנהג כאילו הטעויות הן מכוונות אם אין ראיות ברורות המצביעות על כך. תקנו, אך אל תנזפו או תגערו.

היו סבלניים במיוחד כלפי העורכים החדשים. ויקימטיילים חדשים אינם מכירים את הנהלים בוויקימסע, את אפשרויות העריכה ואת קודי ההתנהגות הלא-כתובים, ומפירים אותם פעמים רבות. במקרים רבים הם סבורים שנהלים מסוימים הם שגויים ויש לשנותם בהתאם לנהוג במקום אחר. גם התנהגות זו לא נובעת מכוונה רעה, אלא מחוסר ניסיון.

הנחת הכוונה הטובה אין משמעה גם שאסור להעביר ביקורת. מותר להעביר ביקורת, אך אין להניח כוונת זדון אם אין עדות ברורה לכך.

היו זהירים ואל תצטטו את העיקרון הרשום בדף זה יתר על המידה. האשמת הצד השני בוויכוח בכך שהוא אינו מניח כוונה טובה, מבלי שיש לכך ראיות מוצקות, היא בעצמה סוג של כישלון להניח כוונה טובה.

כאשר עולה ספק רב בדבר תום הלב של עורכים מסוימים, הקפידו תמיד להמשיך ולפעול בנימוס ובמידת הצורך הקפידו לפעול בהתאם לתהליכים המקובלים ליישוב מחלוקות, במקום לערוך מלחמות עריכה עימם או להשתמש באד הומינם. אם אתם מעוניינים להעלות את ספקותכם לגבי התנהלותו/ה של עורך/ת מסוים/ת, אנא בססו את אותן הספקות על ידי באמצעות קישורים למקרים בהם העורך/ת ביצע את אותן הפעולות הפסולות בוויקימסע, ורק אז תעלו זאת לתשומת לבם של מפעילי המערכת. למרות שלעיתים רבות התנהגות פסולה עשויה להיחשב כפעולה המבוצעת מתוך מניעים זדוניים, לרוב עדיף להתמודד עם מקרים של התנהגות פסולה מבלי להאשים ויקימטיילים אחרים בחוסר תום לב באופן פומבי על מנת שלא להחריף את המחלוקת ולהצית דיון סוער שלרוב לא יביא לכל תועלת חיובית.

הקפידו תמיד לתקן את הטעויות שהעורכים האחרים ביצעו (גם במקרים בהם אתם סבורים שהטעות בוצעה באופן מכוון) שכן תמיד עדיף לפעול באופן זה מאשר להאשים את הצד השני בכוונת זדון ובכך להחריף את המחלוקת. הקפידו ככל הניתן לתקן את המשפטים שאתם יודעים בוודאות שאינם מדויקים במקום למחוק אותם לחלוטין.

אינכם מחויבים להמשיך להניח תום לב כאשר ישנם עדויות ברורת המעידות להפך. לעיתים רבות במקרים של השחתות, התקפות אישיות, ומלחמות עריכה חריפות עשויים בהחלט להוביל לכך שהקהילה בהחלט תחדל במוקדם או במאוחר להניח תום לב לגבי עורכים מסוימים בוויקימסע.