ויקימסע:רשימת כל העקרונות והקווים המנחים

להלן רשימת כל דפי המדיניות ודפי ההנחיות בוויקימסע העברי. הקישורים לדפי המדיניות מוצגים באותיות מודגשות.

כלליעריכה

תחזוקת המדריכיםעריכה

 • קצרמרטיוטה אשר עדיין לא התקיימה אודותה הצבעה בפרלמנט

מתן שמות למדריכיםעריכה

סגנון הכתיבה במדריכיםעריכה

קטגוריות, רשימות, וטבלאותעריכה

סטנדרטים הנוגעים לתוכןעריכה

זכויות יוצריםעריכה

מחיקת מדריכיםעריכה

פירושוניםעריכה

 • פירושוניםטיוטה אשר עדיין לא התקיימה אודותה הצבעה בפרלמנט

נהלים הנוגעים לעריכת מדריכיםעריכה

התנהגות העורכיםעריכה

 • חתימותטיוטה אשר עדיין לא התקיימה אודותה הצבעה בפרלמנט

טיפול במחלוקותעריכה

תמונותעריכה

מיזמי ויקימסעעריכה

הרשאותעריכה

 • הרשאותטיוטה אשר עדיין לא התקיימה אודותה הצבעה בפרלמנט
 • מפעילי מערכתטיוטה אשר עדיין לא התקיימה אודותה הצבעה בפרלמנט
 • דייליםטיוטה אשר עדיין לא התקיימה אודותה הצבעה בפרלמנט

דפי הפניה, קיצורי דרך, ודפי משנהעריכה

 • דפי הפניהטיוטה אשר עדיין לא התקיימה אודותה הצבעה בפרלמנט
 • קיצורי דרךטיוטה אשר עדיין לא התקיימה אודותה הצבעה בפרלמנט
 • דפי משנהטיוטה אשר עדיין לא התקיימה אודותה הצבעה בפרלמנט

כלים ותבניותעריכה

שמות משתמש ודפי משתמשעריכה

 • דפי משתמשטיוטה אשר עדיין לא התקיימה אודותה הצבעה בפרלמנט
 • תיבות משתמשטיוטה אשר עדיין לא התקיימה אודותה הצבעה בפרלמנט

ראו גםעריכה